Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1871, Samling 1, Afd. 2, Bd 1, Motioner, väckta inom Första kammaren [n:is 1-46]; Samling 1. Afd. 2. Bd 2; Motioner, väckta inom Andra kammaren [n:is 1-191]

 

Källa: Riksdagen

mot_1871__ak__1 sökbar PDF (storlek: 607 kB)
mot_1871__ak__2 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__3 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
mot_1871__ak__4 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
mot_1871__ak__5 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
mot_1871__ak__6 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
mot_1871__ak__7 sökbar PDF (storlek: 375 kB)
mot_1871__ak__8 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
mot_1871__ak__9 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1871__ak__10 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1871__ak__11 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1871__ak__12 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
mot_1871__ak__13 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__ak__14 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
mot_1871__ak__15 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
mot_1871__ak__16 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
mot_1871__ak__17 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mot_1871__ak__18 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__ak__19 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1871__ak__20 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1871__ak__21 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1871__ak__22 sökbar PDF (storlek: 688 kB)
mot_1871__ak__23 sökbar PDF (storlek: 686 kB)
mot_1871__ak__24 sökbar PDF (storlek: 377 kB)
mot_1871__ak__25 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
mot_1871__ak__26 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mot_1871__ak__27 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1871__ak__28 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1871__ak__29 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mot_1871__ak__30 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
mot_1871__ak__31 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1871__ak__32 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
mot_1871__ak__33 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1871__ak__34 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
mot_1871__ak__35 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1871__ak__36 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
mot_1871__ak__37 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
mot_1871__ak__38 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
mot_1871__ak__39 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1871__ak__40 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__ak__41 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1871__ak__42 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__ak__43 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__44 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
mot_1871__ak__45 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1871__ak__46 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1871__ak__47 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
mot_1871__ak__48 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__ak__49 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
mot_1871__ak__50 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1871__ak__51 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1871__ak__52 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__53 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mot_1871__ak__54 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1871__ak__55 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1871__ak__56 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
mot_1871__ak__57 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
mot_1871__ak__58 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
mot_1871__ak__59 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1871__ak__60 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
mot_1871__ak__61 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
mot_1871__ak__62 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
mot_1871__ak__63 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1871__ak__64 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1871__ak__65 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
mot_1871__ak__66 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
mot_1871__ak__67 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
mot_1871__ak__68 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
mot_1871__ak__69 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
mot_1871__ak__70 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
mot_1871__ak__71 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
mot_1871__ak__72 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1871__ak__73 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1871__ak__74 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1871__ak__75 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
mot_1871__ak__76 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
mot_1871__ak__77 sökbar PDF (storlek: 138 kB)
mot_1871__ak__78 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mot_1871__ak__79 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mot_1871__ak__80 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1871__ak__81 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mot_1871__ak__82 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
mot_1871__ak__83 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1871__ak__84 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
mot_1871__ak__85 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
mot_1871__ak__86 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
mot_1871__ak__87 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
mot_1871__ak__88 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1871__ak__89 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
mot_1871__ak__90 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mot_1871__ak__91 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
mot_1871__ak__92 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mot_1871__ak__93 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__94 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1871__ak__95 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1871__ak__96 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
mot_1871__ak__97 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1871__ak__98 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__ak__99 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
mot_1871__ak__100 sökbar PDF (storlek: 302 kB)
mot_1871__ak__101 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
mot_1871__ak__102 sökbar PDF (storlek: 319 kB)
mot_1871__ak__103 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
mot_1871__ak__104 sökbar PDF (storlek: 308 kB)
mot_1871__ak__105 sökbar PDF (storlek: 534 kB)
mot_1871__ak__106 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1871__ak__107 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
mot_1871__ak__108 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
mot_1871__ak__109 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
mot_1871__ak__110 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
mot_1871__ak__111 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__112 sökbar PDF (storlek: 139 kB)
mot_1871__ak__113 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
mot_1871__ak__114 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
mot_1871__ak__115 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
mot_1871__ak__116 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
mot_1871__ak__117 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1871__ak__118 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1871__ak__119 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
mot_1871__ak__120 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1871__ak__121 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
mot_1871__ak__122 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1871__ak__123 sökbar PDF (storlek: 521 kB)
mot_1871__ak__124 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
mot_1871__ak__125 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
mot_1871__ak__126 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
mot_1871__ak__127 sökbar PDF (storlek: 384 kB)
mot_1871__ak__128 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__ak__129 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1871__ak__130 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1871__ak__131 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1871__ak__132 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
mot_1871__ak__133 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
mot_1871__ak__134 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mot_1871__ak__135 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
mot_1871__ak__136 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mot_1871__ak__137 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1871__ak__138 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__139 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1871__ak__140 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
mot_1871__ak__141 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
mot_1871__ak__142 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
mot_1871__ak__143 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1871__ak__144 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
mot_1871__ak__145 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__ak__146 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
mot_1871__ak__147 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
mot_1871__ak__148 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1871__ak__149 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
mot_1871__ak__150 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
mot_1871__ak__151 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
mot_1871__ak__152 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mot_1871__ak__153 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
mot_1871__ak__154 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
mot_1871__ak__155 sökbar PDF (storlek: 777 kB)
mot_1871__ak__156 sökbar PDF (storlek: 459 kB)
mot_1871__ak__157 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
mot_1871__ak__158 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1871__ak__159 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mot_1871__ak__160 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
mot_1871__ak__161 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
mot_1871__ak__162 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
mot_1871__ak__163 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
mot_1871__ak__164 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mot_1871__ak__165 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mot_1871__ak__166 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1871__ak__167 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mot_1871__ak__168 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1871__ak__169 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1871__ak__170 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1871__ak__171 sökbar PDF (storlek: 617 kB)
mot_1871__ak__172 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1871__ak__173 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1871__ak__174 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1871__ak__175 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
mot_1871__ak__176 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1871__ak__177 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
mot_1871__ak__178 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1871__ak__179 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1871__ak__180 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
mot_1871__ak__181 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
mot_1871__ak__182 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mot_1871__ak__183 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1871__ak__184 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1871__ak__185 sökbar PDF (storlek: 580 kB)
mot_1871__ak__186 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
mot_1871__ak__187 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__ak__188 sökbar PDF (storlek: 503 kB)
mot_1871__ak__189 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
mot_1871__ak__190 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1871__ak__191 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1871__ak__fört sökbar PDF (storlek: 803 kB)
mot_1871__ak__reg sökbar PDF (storlek: 333 kB)
mot_1871__fk__1 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mot_1871__fk__2 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1871__fk__3 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
mot_1871__fk__4 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mot_1871__fk__5 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1871__fk__6 sökbar PDF (storlek: 519 kB)
mot_1871__fk__7 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
mot_1871__fk__8 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1871__fk__9 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
mot_1871__fk__10 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1871__fk__11 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1871__fk__12 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
mot_1871__fk__13 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
mot_1871__fk__14 sökbar PDF (storlek: 574 kB)
mot_1871__fk__15 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1871__fk__16 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1871__fk__17 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
mot_1871__fk__18 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1871__fk__19 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
mot_1871__fk__20 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1871__fk__21 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mot_1871__fk__22 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
mot_1871__fk__23 sökbar PDF (storlek: 457 kB)
mot_1871__fk__24 sökbar PDF (storlek: 524 kB)
mot_1871__fk__25 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
mot_1871__fk__26 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1871__fk__27 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__fk__28 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
mot_1871__fk__29 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
mot_1871__fk__30 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
mot_1871__fk__31 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
mot_1871__fk__32 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1871__fk__33 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1871__fk__34 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
mot_1871__fk__35 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
mot_1871__fk__36 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
mot_1871__fk__37 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__fk__38 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1871__fk__39 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
mot_1871__fk__40 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
mot_1871__fk__41 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
mot_1871__fk__42 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1871__fk__43 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1871__fk__44 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mot_1871__fk__45 sökbar PDF (storlek: 531 kB)
mot_1871__fk__46 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
mot_1871__fk__fört sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1871__fk__reg sökbar PDF (storlek: 202 kB)

 

mot_1871__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mot_1871__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
mot_1871__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1871__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1871__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1871__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1871__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
mot_1871__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 972 kB)
mot_1871__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 872 kB)
mot_1871__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1871__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 909 kB)
mot_1871__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 844 kB)
mot_1871__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1871__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 786 kB)
mot_1871__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
mot_1871__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
mot_1871__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1871__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1871__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 870 kB)
mot_1871__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 1003 kB)
mot_1871__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 352 kB)
mot_1871__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 747 kB)
mot_1871__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 910 kB)
mot_1871__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1871__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 941 kB)
mot_1871__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 342 kB)
mot_1871__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1871__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1871__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1871__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 985 kB)
mot_1871__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 854 kB)
mot_1871__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 1019 kB)
mot_1871__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 905 kB)
mot_1871__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 450 kB)
mot_1871__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 887 kB)
mot_1871__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 898 kB)
mot_1871__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 756 kB)
mot_1871__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 930 kB)
mot_1871__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
mot_1871__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 1015 kB)
mot_1871__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 885 kB)
mot_1871__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 780 kB)
mot_1871__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 467 kB)
mot_1871__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 953 kB)
mot_1871__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__59 utskrifts-PDF (storlek: 989 kB)
mot_1871__ak__60 utskrifts-PDF (storlek: 488 kB)
mot_1871__ak__61 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__62 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__63 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__64 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1871__ak__65 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1871__ak__66 utskrifts-PDF (storlek: 568 kB)
mot_1871__ak__67 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1871__ak__68 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1871__ak__69 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
mot_1871__ak__70 utskrifts-PDF (storlek: 350 kB)
mot_1871__ak__71 utskrifts-PDF (storlek: 350 kB)
mot_1871__ak__72 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1871__ak__73 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__74 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1871__ak__75 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1871__ak__76 utskrifts-PDF (storlek: 387 kB)
mot_1871__ak__77 utskrifts-PDF (storlek: 365 kB)
mot_1871__ak__78 utskrifts-PDF (storlek: 474 kB)
mot_1871__ak__79 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1871__ak__80 utskrifts-PDF (storlek: 937 kB)
mot_1871__ak__81 utskrifts-PDF (storlek: 392 kB)
mot_1871__ak__82 utskrifts-PDF (storlek: 474 kB)
mot_1871__ak__83 utskrifts-PDF (storlek: 961 kB)
mot_1871__ak__84 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__85 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__86 utskrifts-PDF (storlek: 958 kB)
mot_1871__ak__87 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__88 utskrifts-PDF (storlek: 915 kB)
mot_1871__ak__89 utskrifts-PDF (storlek: 960 kB)
mot_1871__ak__90 utskrifts-PDF (storlek: 909 kB)
mot_1871__ak__91 utskrifts-PDF (storlek: 987 kB)
mot_1871__ak__92 utskrifts-PDF (storlek: 971 kB)
mot_1871__ak__93 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__94 utskrifts-PDF (storlek: 1017 kB)
mot_1871__ak__95 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__96 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1871__ak__97 utskrifts-PDF (storlek: 905 kB)
mot_1871__ak__98 utskrifts-PDF (storlek: 836 kB)
mot_1871__ak__99 utskrifts-PDF (storlek: 432 kB)
mot_1871__ak__100 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1871__ak__101 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__102 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1871__ak__103 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1871__ak__104 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1871__ak__105 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1871__ak__106 utskrifts-PDF (storlek: 778 kB)
mot_1871__ak__107 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
mot_1871__ak__108 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1871__ak__109 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1871__ak__110 utskrifts-PDF (storlek: 426 kB)
mot_1871__ak__111 utskrifts-PDF (storlek: 911 kB)
mot_1871__ak__112 utskrifts-PDF (storlek: 456 kB)
mot_1871__ak__113 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__114 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1871__ak__115 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1871__ak__116 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__117 utskrifts-PDF (storlek: 990 kB)
mot_1871__ak__118 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__119 utskrifts-PDF (storlek: 438 kB)
mot_1871__ak__120 utskrifts-PDF (storlek: 830 kB)
mot_1871__ak__121 utskrifts-PDF (storlek: 958 kB)
mot_1871__ak__122 utskrifts-PDF (storlek: 980 kB)
mot_1871__ak__123 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1871__ak__124 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1871__ak__125 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__126 utskrifts-PDF (storlek: 499 kB)
mot_1871__ak__127 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1871__ak__128 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1871__ak__129 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__130 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
mot_1871__ak__131 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
mot_1871__ak__132 utskrifts-PDF (storlek: 295 kB)
mot_1871__ak__133 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
mot_1871__ak__134 utskrifts-PDF (storlek: 972 kB)
mot_1871__ak__135 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__136 utskrifts-PDF (storlek: 821 kB)
mot_1871__ak__137 utskrifts-PDF (storlek: 923 kB)
mot_1871__ak__138 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__139 utskrifts-PDF (storlek: 752 kB)
mot_1871__ak__140 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1871__ak__141 utskrifts-PDF (storlek: 1019 kB)
mot_1871__ak__142 utskrifts-PDF (storlek: 429 kB)
mot_1871__ak__143 utskrifts-PDF (storlek: 844 kB)
mot_1871__ak__144 utskrifts-PDF (storlek: 982 kB)
mot_1871__ak__145 utskrifts-PDF (storlek: 745 kB)
mot_1871__ak__146 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1871__ak__147 utskrifts-PDF (storlek: 481 kB)
mot_1871__ak__148 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__149 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__150 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__151 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__152 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
mot_1871__ak__153 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__154 utskrifts-PDF (storlek: 870 kB)
mot_1871__ak__155 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mot_1871__ak__156 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1871__ak__157 utskrifts-PDF (storlek: 275 kB)
mot_1871__ak__158 utskrifts-PDF (storlek: 667 kB)
mot_1871__ak__159 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__160 utskrifts-PDF (storlek: 489 kB)
mot_1871__ak__161 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__162 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__163 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__ak__164 utskrifts-PDF (storlek: 716 kB)
mot_1871__ak__165 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__166 utskrifts-PDF (storlek: 925 kB)
mot_1871__ak__167 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
mot_1871__ak__168 utskrifts-PDF (storlek: 284 kB)
mot_1871__ak__169 utskrifts-PDF (storlek: 389 kB)
mot_1871__ak__170 utskrifts-PDF (storlek: 798 kB)
mot_1871__ak__171 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
mot_1871__ak__172 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1871__ak__173 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__174 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__175 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__ak__176 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__177 utskrifts-PDF (storlek: 496 kB)
mot_1871__ak__178 utskrifts-PDF (storlek: 322 kB)
mot_1871__ak__179 utskrifts-PDF (storlek: 814 kB)
mot_1871__ak__180 utskrifts-PDF (storlek: 424 kB)
mot_1871__ak__181 utskrifts-PDF (storlek: 942 kB)
mot_1871__ak__182 utskrifts-PDF (storlek: 838 kB)
mot_1871__ak__183 utskrifts-PDF (storlek: 636 kB)
mot_1871__ak__184 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__ak__185 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mot_1871__ak__186 utskrifts-PDF (storlek: 951 kB)
mot_1871__ak__187 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1871__ak__188 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1871__ak__189 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__190 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__ak__191 utskrifts-PDF (storlek: 673 kB)
mot_1871__ak__fört utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
mot_1871__ak__reg utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1871__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 263 kB)
mot_1871__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 831 kB)
mot_1871__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1871__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
mot_1871__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 666 kB)
mot_1871__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1871__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1871__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 727 kB)
mot_1871__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 241 kB)
mot_1871__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 757 kB)
mot_1871__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 796 kB)
mot_1871__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 831 kB)
mot_1871__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1871__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 775 kB)
mot_1871__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 827 kB)
mot_1871__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1871__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 939 kB)
mot_1871__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 769 kB)
mot_1871__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 368 kB)
mot_1871__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 418 kB)
mot_1871__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1871__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1871__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 933 kB)
mot_1871__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1871__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1871__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1871__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1871__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1871__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 1013 kB)
mot_1871__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
mot_1871__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1871__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 367 kB)
mot_1871__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 742 kB)
mot_1871__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
mot_1871__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1871__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 984 kB)
mot_1871__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 770 kB)
mot_1871__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 373 kB)
mot_1871__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 929 kB)
mot_1871__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 447 kB)
mot_1871__fk__44 utskrifts-PDF (storlek: 251 kB)
mot_1871__fk__45 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1871__fk__46 utskrifts-PDF (storlek: 237 kB)
mot_1871__fk__fört utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1871__fk__reg utskrifts-PDF (storlek: 486 kB)

 

mot_1871__ak__1 text i XML-format (storlek: 85 kB)
mot_1871__ak__2 text i XML-format (storlek: 121 kB)
mot_1871__ak__3 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1871__ak__4 text i XML-format (storlek: 59 kB)
mot_1871__ak__5 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1871__ak__6 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1871__ak__7 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1871__ak__8 text i XML-format (storlek: 44 kB)
mot_1871__ak__9 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__10 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1871__ak__11 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__12 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__13 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1871__ak__14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__15 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1871__ak__16 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__17 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__18 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__19 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__20 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871__ak__21 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__22 text i XML-format (storlek: 81 kB)
mot_1871__ak__23 text i XML-format (storlek: 80 kB)
mot_1871__ak__24 text i XML-format (storlek: 117 kB)
mot_1871__ak__25 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__26 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__27 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__28 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mot_1871__ak__29 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__30 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871__ak__31 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__32 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1871__ak__33 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__34 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1871__ak__35 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__ak__36 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1871__ak__37 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1871__ak__38 text i XML-format (storlek: 78 kB)
mot_1871__ak__39 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__40 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__41 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__42 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__ak__43 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__44 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mot_1871__ak__45 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__46 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__47 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__48 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__49 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__50 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__51 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__52 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1871__ak__53 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__54 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__55 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1871__ak__56 text i XML-format (storlek: 8.5 kB)
mot_1871__ak__57 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__58 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__59 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__60 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
mot_1871__ak__61 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__62 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1871__ak__63 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__64 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1871__ak__65 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1871__ak__66 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
mot_1871__ak__67 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1871__ak__68 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1871__ak__69 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mot_1871__ak__70 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mot_1871__ak__71 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mot_1871__ak__72 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1871__ak__73 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1871__ak__74 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1871__ak__75 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1871__ak__76 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1871__ak__77 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
mot_1871__ak__78 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
mot_1871__ak__79 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__80 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__81 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1871__ak__82 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mot_1871__ak__83 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__84 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__85 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__86 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__87 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__88 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__89 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__90 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__91 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__92 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__93 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__94 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__95 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__96 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1871__ak__97 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__98 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__99 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
mot_1871__ak__100 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1871__ak__101 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1871__ak__102 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1871__ak__103 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1871__ak__104 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1871__ak__105 text i XML-format (storlek: 93 kB)
mot_1871__ak__106 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__107 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mot_1871__ak__108 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1871__ak__109 text i XML-format (storlek: 43 kB)
mot_1871__ak__110 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mot_1871__ak__111 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__112 text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
mot_1871__ak__113 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__114 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1871__ak__115 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1871__ak__116 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1871__ak__117 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__118 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__119 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mot_1871__ak__120 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__121 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__122 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__123 text i XML-format (storlek: 56 kB)
mot_1871__ak__124 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__125 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__ak__126 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mot_1871__ak__127 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1871__ak__128 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__129 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871__ak__130 text i XML-format (storlek: 794 kB)
mot_1871__ak__131 text i XML-format (storlek: 301 kB)
mot_1871__ak__132 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1871__ak__133 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
mot_1871__ak__134 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__135 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__136 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__137 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__138 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__139 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__140 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mot_1871__ak__141 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__142 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mot_1871__ak__143 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__144 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__145 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1871__ak__146 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__147 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mot_1871__ak__148 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__149 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1871__ak__150 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__151 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__152 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__153 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__154 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__155 text i XML-format (storlek: 90 kB)
mot_1871__ak__156 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1871__ak__157 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
mot_1871__ak__158 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1871__ak__159 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__160 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
mot_1871__ak__161 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__162 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__ak__163 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__ak__164 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1871__ak__165 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__166 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__167 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mot_1871__ak__168 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1871__ak__169 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
mot_1871__ak__170 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__ak__171 text i XML-format (storlek: 65 kB)
mot_1871__ak__172 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1871__ak__173 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__ak__174 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__ak__175 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__176 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1871__ak__177 text i XML-format (storlek: 8.5 kB)
mot_1871__ak__178 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
mot_1871__ak__179 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__180 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mot_1871__ak__181 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__182 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__183 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1871__ak__184 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871__ak__185 text i XML-format (storlek: 66 kB)
mot_1871__ak__186 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__ak__187 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1871__ak__188 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mot_1871__ak__189 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__ak__190 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1871__ak__191 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1871__ak__fört text i XML-format (storlek: 117 kB)
mot_1871__ak__reg text i XML-format (storlek: 82 kB)
mot_1871__fk__1 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1871__fk__2 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__fk__3 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1871__fk__4 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
mot_1871__fk__5 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__fk__6 text i XML-format (storlek: 68 kB)
mot_1871__fk__7 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1871__fk__8 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1871__fk__9 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
mot_1871__fk__10 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1871__fk__11 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__fk__12 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1871__fk__13 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1871__fk__14 text i XML-format (storlek: 100 kB)
mot_1871__fk__15 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1871__fk__16 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__fk__17 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__fk__18 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__fk__19 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1871__fk__20 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
mot_1871__fk__21 text i XML-format (storlek: 8.5 kB)
mot_1871__fk__22 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__fk__23 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1871__fk__24 text i XML-format (storlek: 57 kB)
mot_1871__fk__25 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1871__fk__26 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1871__fk__27 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1871__fk__28 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1871__fk__29 text i XML-format (storlek: 55 kB)
mot_1871__fk__30 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1871__fk__31 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1871__fk__32 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1871__fk__33 text i XML-format (storlek: 419 kB)
mot_1871__fk__34 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1871__fk__35 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
mot_1871__fk__36 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__fk__37 text i XML-format (storlek: 118 kB)
mot_1871__fk__38 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1871__fk__39 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1871__fk__40 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__fk__41 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mot_1871__fk__42 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1871__fk__43 text i XML-format (storlek: 8.7 kB)
mot_1871__fk__44 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
mot_1871__fk__45 text i XML-format (storlek: 61 kB)
mot_1871__fk__46 text i XML-format (storlek: 4.6 kB)
mot_1871__fk__fört text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1871__fk__reg text i XML-format (storlek: 20 kB)