Tvåkammarriksdagens dokument 1867-1970

I riksdagstrycket ingår protokoll (med debatter från kammaren), propositioner, förslag och redogörelser, motioner, utskottsbetänkanden, riksdagsskrivelser och register.

Mellan 1867 och 1970 hade vi tvåkammarriksdag i Sverige. I riksdagstrycket är då protokoll och motioner uppdelade på första och andra kammaren.

I regel har riksdagen sammanträtt med ett lagtima riksmöte varje år med följande undantag: Flera lagtima riksmöten: 1887, 1914, 1958 Urtima riksmöten: 1871, 1892, 1905, 1918, 1919, 1939, 1940, 1980.

Följande år uppdelades riksmötet på en vår- och en höstsession: 1941-46, 1948-57 och 1959-70.

Utgivet material går att ta del av i tryckt form på Riksdagsbiblioteket.