Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 1, Afd. 2, Bd 2, B, Motioner, väckta inom Andra kammaren, n:is 144-273

 

Källa: Riksdagen

mot_1909__ak__144 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1909__ak__145 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
mot_1909__ak__146 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
mot_1909__ak__147 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1909__ak__148 sökbar PDF (storlek: 434 kB)
mot_1909__ak__149 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
mot_1909__ak__150 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1909__ak__151 sökbar PDF (storlek: 463 kB)
mot_1909__ak__152 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1909__ak__153 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mot_1909__ak__154 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
mot_1909__ak__155 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
mot_1909__ak__156 sökbar PDF (storlek: 496 kB)
mot_1909__ak__157 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
mot_1909__ak__158 sökbar PDF (storlek: 752 kB)
mot_1909__ak__159 sökbar PDF (storlek: 424 kB)
mot_1909__ak__160 sökbar PDF (storlek: 412 kB)
mot_1909__ak__161 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
mot_1909__ak__162 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1909__ak__163 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
mot_1909__ak__164 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
mot_1909__ak__165 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
mot_1909__ak__166 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
mot_1909__ak__167 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
mot_1909__ak__168 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
mot_1909__ak__169 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1909__ak__170 sökbar PDF (storlek: 499 kB)
mot_1909__ak__171 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1909__ak__172 sökbar PDF (storlek: 475 kB)
mot_1909__ak__173 sökbar PDF (storlek: 752 kB)
mot_1909__ak__174 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1909__ak__175 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1909__ak__176 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
mot_1909__ak__177 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
mot_1909__ak__178 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1909__ak__179 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1909__ak__180 sökbar PDF (storlek: 811 kB)
mot_1909__ak__181 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1909__ak__182 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1909__ak__183 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__184 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
mot_1909__ak__185 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1909__ak__186 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
mot_1909__ak__187 sökbar PDF (storlek: 530 kB)
mot_1909__ak__188 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1909__ak__189 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mot_1909__ak__190 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
mot_1909__ak__191 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mot_1909__ak__192 sökbar PDF (storlek: 369 kB)
mot_1909__ak__193 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1909__ak__194 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
mot_1909__ak__195 sökbar PDF (storlek: 484 kB)
mot_1909__ak__196 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1909__ak__197 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mot_1909__ak__198 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
mot_1909__ak__199 sökbar PDF (storlek: 431 kB)
mot_1909__ak__200 sökbar PDF (storlek: 398 kB)
mot_1909__ak__201 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1909__ak__202 sökbar PDF (storlek: 716 kB)
mot_1909__ak__203 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
mot_1909__ak__204 sökbar PDF (storlek: 380 kB)
mot_1909__ak__205 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1909__ak__206 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1909__ak__207 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1909__ak__208 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1909__ak__209 sökbar PDF (storlek: 422 kB)
mot_1909__ak__210 sökbar PDF (storlek: 835 kB)
mot_1909__ak__211 sökbar PDF (storlek: 746 kB)
mot_1909__ak__212 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1909__ak__213 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1909__ak__214 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
mot_1909__ak__215 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1909__ak__216 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
mot_1909__ak__217 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1909__ak__218 sökbar PDF (storlek: 483 kB)
mot_1909__ak__219 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
mot_1909__ak__220 sökbar PDF (storlek: 486 kB)
mot_1909__ak__221 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
mot_1909__ak__222 sökbar PDF (storlek: 497 kB)
mot_1909__ak__223 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1909__ak__224 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
mot_1909__ak__225 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
mot_1909__ak__226 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
mot_1909__ak__227 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
mot_1909__ak__228 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1909__ak__229 sökbar PDF (storlek: 483 kB)
mot_1909__ak__230 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
mot_1909__ak__231 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1909__ak__232 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
mot_1909__ak__233 sökbar PDF (storlek: 308 kB)
mot_1909__ak__234 sökbar PDF (storlek: 936 kB)
mot_1909__ak__235 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
mot_1909__ak__236 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
mot_1909__ak__237 sökbar PDF (storlek: 1002 kB)
mot_1909__ak__238 sökbar PDF (storlek: 751 kB)
mot_1909__ak__239 sökbar PDF (storlek: 462 kB)
mot_1909__ak__240 sökbar PDF (storlek: 428 kB)
mot_1909__ak__241 sökbar PDF (storlek: 859 kB)
mot_1909__ak__242 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
mot_1909__ak__243 sökbar PDF (storlek: 366 kB)
mot_1909__ak__244 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1909__ak__245 sökbar PDF (storlek: 481 kB)
mot_1909__ak__246 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1909__ak__247 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1909__ak__248 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
mot_1909__ak__249 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__250 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1909__ak__251 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
mot_1909__ak__252 sökbar PDF (storlek: 396 kB)
mot_1909__ak__253 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
mot_1909__ak__254 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1909__ak__255 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
mot_1909__ak__256 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
mot_1909__ak__257 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
mot_1909__ak__258 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1909__ak__259 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1909__ak__260 sökbar PDF (storlek: 341 kB)
mot_1909__ak__261 sökbar PDF (storlek: 487 kB)
mot_1909__ak__262 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1909__ak__263 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1909__ak__264 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
mot_1909__ak__265 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
mot_1909__ak__266 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
mot_1909__ak__267 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1909__ak__268 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1909__ak__269 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1909__ak__270 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1909__ak__271 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
mot_1909__ak__272 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1909__ak__273 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
mot_1909__ak__reg sökbar PDF (storlek: 469 kB)

 

mot_1909__ak__144 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__145 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1909__ak__146 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__147 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__148 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1909__ak__149 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1909__ak__150 utskrifts-PDF (storlek: 883 kB)
mot_1909__ak__151 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
mot_1909__ak__152 utskrifts-PDF (storlek: 746 kB)
mot_1909__ak__153 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__154 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__155 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__156 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1909__ak__157 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__158 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
mot_1909__ak__159 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__160 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mot_1909__ak__161 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mot_1909__ak__162 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__163 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1909__ak__164 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__165 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1909__ak__166 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1909__ak__167 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1909__ak__168 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__169 utskrifts-PDF (storlek: 827 kB)
mot_1909__ak__170 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
mot_1909__ak__171 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__172 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1909__ak__173 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
mot_1909__ak__174 utskrifts-PDF (storlek: 987 kB)
mot_1909__ak__175 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__176 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__177 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1909__ak__178 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
mot_1909__ak__179 utskrifts-PDF (storlek: 316 kB)
mot_1909__ak__180 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
mot_1909__ak__181 utskrifts-PDF (storlek: 932 kB)
mot_1909__ak__182 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
mot_1909__ak__183 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
mot_1909__ak__184 utskrifts-PDF (storlek: 893 kB)
mot_1909__ak__185 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__186 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__187 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
mot_1909__ak__188 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__189 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1909__ak__190 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__191 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__192 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1909__ak__193 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
mot_1909__ak__194 utskrifts-PDF (storlek: 277 kB)
mot_1909__ak__195 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1909__ak__196 utskrifts-PDF (storlek: 832 kB)
mot_1909__ak__197 utskrifts-PDF (storlek: 265 kB)
mot_1909__ak__198 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__199 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1909__ak__200 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1909__ak__201 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__202 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
mot_1909__ak__203 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__204 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1909__ak__205 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__206 utskrifts-PDF (storlek: 984 kB)
mot_1909__ak__207 utskrifts-PDF (storlek: 1008 kB)
mot_1909__ak__208 utskrifts-PDF (storlek: 1007 kB)
mot_1909__ak__209 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__210 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
mot_1909__ak__211 utskrifts-PDF (storlek: 7.5 MB)
mot_1909__ak__212 utskrifts-PDF (storlek: 985 kB)
mot_1909__ak__213 utskrifts-PDF (storlek: 879 kB)
mot_1909__ak__214 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
mot_1909__ak__215 utskrifts-PDF (storlek: 872 kB)
mot_1909__ak__216 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__217 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__218 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mot_1909__ak__219 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__220 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
mot_1909__ak__221 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__222 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
mot_1909__ak__223 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__224 utskrifts-PDF (storlek: 293 kB)
mot_1909__ak__225 utskrifts-PDF (storlek: 539 kB)
mot_1909__ak__226 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1909__ak__227 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__228 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__229 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
mot_1909__ak__230 utskrifts-PDF (storlek: 374 kB)
mot_1909__ak__231 utskrifts-PDF (storlek: 318 kB)
mot_1909__ak__232 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__233 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1909__ak__234 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mot_1909__ak__235 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__236 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__237 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
mot_1909__ak__238 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
mot_1909__ak__239 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__240 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1909__ak__241 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
mot_1909__ak__242 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1909__ak__243 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1909__ak__244 utskrifts-PDF (storlek: 339 kB)
mot_1909__ak__245 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1909__ak__246 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
mot_1909__ak__247 utskrifts-PDF (storlek: 965 kB)
mot_1909__ak__248 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__249 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
mot_1909__ak__250 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__251 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__252 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1909__ak__253 utskrifts-PDF (storlek: 911 kB)
mot_1909__ak__254 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
mot_1909__ak__255 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__256 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
mot_1909__ak__257 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__258 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
mot_1909__ak__259 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
mot_1909__ak__260 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1909__ak__261 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mot_1909__ak__262 utskrifts-PDF (storlek: 690 kB)
mot_1909__ak__263 utskrifts-PDF (storlek: 759 kB)
mot_1909__ak__264 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1909__ak__265 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1909__ak__266 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__267 utskrifts-PDF (storlek: 836 kB)
mot_1909__ak__268 utskrifts-PDF (storlek: 900 kB)
mot_1909__ak__269 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1909__ak__270 utskrifts-PDF (storlek: 834 kB)
mot_1909__ak__271 utskrifts-PDF (storlek: 219 kB)
mot_1909__ak__272 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
mot_1909__ak__273 utskrifts-PDF (storlek: 296 kB)
mot_1909__ak__reg utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)

 

mot_1909__ak__144 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1909__ak__145 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1909__ak__146 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__147 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__148 text i XML-format (storlek: 64 kB)
mot_1909__ak__149 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__150 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__151 text i XML-format (storlek: 61 kB)
mot_1909__ak__152 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1909__ak__153 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1909__ak__154 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__155 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__156 text i XML-format (storlek: 58 kB)
mot_1909__ak__157 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__158 text i XML-format (storlek: 94 kB)
mot_1909__ak__159 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1909__ak__160 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1909__ak__161 text i XML-format (storlek: 54 kB)
mot_1909__ak__162 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1909__ak__163 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1909__ak__164 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1909__ak__165 text i XML-format (storlek: 67 kB)
mot_1909__ak__166 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1909__ak__167 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__168 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__169 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__170 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1909__ak__171 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__172 text i XML-format (storlek: 68 kB)
mot_1909__ak__173 text i XML-format (storlek: 98 kB)
mot_1909__ak__174 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1909__ak__175 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__176 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1909__ak__177 text i XML-format (storlek: 71 kB)
mot_1909__ak__178 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1909__ak__179 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mot_1909__ak__180 text i XML-format (storlek: 97 kB)
mot_1909__ak__181 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__182 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1909__ak__183 text i XML-format (storlek: 159 kB)
mot_1909__ak__184 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__185 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1909__ak__186 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__187 text i XML-format (storlek: 63 kB)
mot_1909__ak__188 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__189 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__190 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__191 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__192 text i XML-format (storlek: 63 kB)
mot_1909__ak__193 text i XML-format (storlek: 840 kB)
mot_1909__ak__194 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mot_1909__ak__195 text i XML-format (storlek: 205 kB)
mot_1909__ak__196 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__197 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1909__ak__198 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1909__ak__199 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__200 text i XML-format (storlek: 49 kB)
mot_1909__ak__201 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1909__ak__202 text i XML-format (storlek: 84 kB)
mot_1909__ak__203 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1909__ak__204 text i XML-format (storlek: 87 kB)
mot_1909__ak__205 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1909__ak__206 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__207 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__208 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__209 text i XML-format (storlek: 57 kB)
mot_1909__ak__210 text i XML-format (storlek: 111 kB)
mot_1909__ak__211 text i XML-format (storlek: 96 kB)
mot_1909__ak__212 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__213 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__214 text i XML-format (storlek: 81 kB)
mot_1909__ak__215 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__216 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1909__ak__217 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1909__ak__218 text i XML-format (storlek: 54 kB)
mot_1909__ak__219 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__220 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1909__ak__221 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1909__ak__222 text i XML-format (storlek: 61 kB)
mot_1909__ak__223 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1909__ak__224 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
mot_1909__ak__225 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mot_1909__ak__226 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1909__ak__227 text i XML-format (storlek: 117 kB)
mot_1909__ak__228 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1909__ak__229 text i XML-format (storlek: 55 kB)
mot_1909__ak__230 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mot_1909__ak__231 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
mot_1909__ak__232 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1909__ak__233 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__234 text i XML-format (storlek: 276 kB)
mot_1909__ak__235 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1909__ak__236 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__237 text i XML-format (storlek: 128 kB)
mot_1909__ak__238 text i XML-format (storlek: 136 kB)
mot_1909__ak__239 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__240 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__241 text i XML-format (storlek: 113 kB)
mot_1909__ak__242 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__243 text i XML-format (storlek: 49 kB)
mot_1909__ak__244 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
mot_1909__ak__245 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mot_1909__ak__246 text i XML-format (storlek: 601 kB)
mot_1909__ak__247 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__248 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__249 text i XML-format (storlek: 201 kB)
mot_1909__ak__250 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__251 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1909__ak__252 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1909__ak__253 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__254 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__255 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__256 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mot_1909__ak__257 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__258 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__259 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__260 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1909__ak__261 text i XML-format (storlek: 63 kB)
mot_1909__ak__262 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1909__ak__263 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1909__ak__264 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1909__ak__265 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1909__ak__266 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1909__ak__267 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__268 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__269 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1909__ak__270 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__271 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
mot_1909__ak__272 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__273 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mot_1909__ak__reg text i XML-format (storlek: 88 kB)