Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1881, Samling 1, Afd. 2, Bd 1, Motioner, väckta inom Första kammaren, n:is 1-47; Samling 1. Afd. 2. Bd 2; Motioner, väckta inom Andra kammaren, n:is 1-171

 

Källa: Riksdagen

mot_1881__ak__1 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1881__ak__2 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
mot_1881__ak__3 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1881__ak__4 sökbar PDF (storlek: 999 kB)
mot_1881__ak__5 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1881__ak__6 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1881__ak__7 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mot_1881__ak__8 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__9 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1881__ak__10 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1881__ak__11 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
mot_1881__ak__12 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__ak__13 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
mot_1881__ak__14 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
mot_1881__ak__15 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1881__ak__16 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1881__ak__17 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1881__ak__18 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1881__ak__19 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
mot_1881__ak__20 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__ak__21 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1881__ak__22 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__23 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
mot_1881__ak__24 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
mot_1881__ak__25 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mot_1881__ak__26 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
mot_1881__ak__27 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
mot_1881__ak__28 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1881__ak__29 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mot_1881__ak__30 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1881__ak__31 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__32 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mot_1881__ak__33 sökbar PDF (storlek: 612 kB)
mot_1881__ak__34 sökbar PDF (storlek: 603 kB)
mot_1881__ak__35 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1881__ak__36 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1881__ak__37 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
mot_1881__ak__38 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1881__ak__39 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1881__ak__40 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mot_1881__ak__41 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__42 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1881__ak__43 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1881__ak__44 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
mot_1881__ak__45 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1881__ak__46 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1881__ak__47 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mot_1881__ak__48 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1881__ak__49 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
mot_1881__ak__50 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1881__ak__51 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1881__ak__52 sökbar PDF (storlek: 466 kB)
mot_1881__ak__53 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__54 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1881__ak__55 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1881__ak__56 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mot_1881__ak__57 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1881__ak__58 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1881__ak__59 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1881__ak__60 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
mot_1881__ak__61 sökbar PDF (storlek: 564 kB)
mot_1881__ak__62 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
mot_1881__ak__63 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
mot_1881__ak__64 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mot_1881__ak__65 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
mot_1881__ak__66 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mot_1881__ak__67 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1881__ak__68 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__69 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1881__ak__70 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
mot_1881__ak__71 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1881__ak__72 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1881__ak__73 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
mot_1881__ak__74 sökbar PDF (storlek: 583 kB)
mot_1881__ak__75 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
mot_1881__ak__76 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1881__ak__77 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__ak__78 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mot_1881__ak__79 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
mot_1881__ak__80 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
mot_1881__ak__81 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1881__ak__82 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1881__ak__83 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1881__ak__84 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__85 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__86 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__87 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1881__ak__88 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1881__ak__89 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1881__ak__90 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1881__ak__91 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__92 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__93 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mot_1881__ak__94 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
mot_1881__ak__95 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
mot_1881__ak__96 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1881__ak__97 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
mot_1881__ak__98 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
mot_1881__ak__99 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
mot_1881__ak__100 sökbar PDF (storlek: 706 kB)
mot_1881__ak__101 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1881__ak__102 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
mot_1881__ak__103 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
mot_1881__ak__104 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1881__ak__105 sökbar PDF (storlek: 758 kB)
mot_1881__ak__106 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
mot_1881__ak__107 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
mot_1881__ak__108 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1881__ak__109 sökbar PDF (storlek: 308 kB)
mot_1881__ak__110 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
mot_1881__ak__111 sökbar PDF (storlek: 488 kB)
mot_1881__ak__112 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1881__ak__113 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__114 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
mot_1881__ak__115 sökbar PDF (storlek: 371 kB)
mot_1881__ak__116 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mot_1881__ak__117 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__118 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1881__ak__119 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
mot_1881__ak__120 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
mot_1881__ak__121 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
mot_1881__ak__122 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1881__ak__123 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
mot_1881__ak__124 sökbar PDF (storlek: 454 kB)
mot_1881__ak__125 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1881__ak__126 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mot_1881__ak__127 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__128 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1881__ak__129 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1881__ak__130 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__131 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
mot_1881__ak__132 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1881__ak__133 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
mot_1881__ak__134 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__ak__135 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1881__ak__136 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
mot_1881__ak__137 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1881__ak__138 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
mot_1881__ak__139 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
mot_1881__ak__140 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1881__ak__141 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1881__ak__142 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
mot_1881__ak__143 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__144 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mot_1881__ak__145 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__146 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1881__ak__147 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
mot_1881__ak__148 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1881__ak__149 sökbar PDF (storlek: 268 kB)
mot_1881__ak__150 sökbar PDF (storlek: 205 kB)
mot_1881__ak__151 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1881__ak__152 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1881__ak__153 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mot_1881__ak__154 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
mot_1881__ak__155 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
mot_1881__ak__156 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1881__ak__157 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1881__ak__158 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1881__ak__159 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__160 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1881__ak__161 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1881__ak__162 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1881__ak__163 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1881__ak__164 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1881__ak__165 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mot_1881__ak__166 sökbar PDF (storlek: 401 kB)
mot_1881__ak__167 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1881__ak__168 sökbar PDF (storlek: 644 kB)
mot_1881__ak__169 sökbar PDF (storlek: 943 kB)
mot_1881__ak__170 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
mot_1881__ak__171 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1881__ak__fört sökbar PDF (storlek: 690 kB)
mot_1881__ak__reg sökbar PDF (storlek: 276 kB)
mot_1881__fk__1 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
mot_1881__fk__2 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1881__fk__3 sökbar PDF (storlek: 792 kB)
mot_1881__fk__4 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1881__fk__5 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mot_1881__fk__6 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
mot_1881__fk__7 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__fk__8 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1881__fk__9 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1881__fk__10 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
mot_1881__fk__11 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1881__fk__12 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
mot_1881__fk__13 sökbar PDF (storlek: 385 kB)
mot_1881__fk__14 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
mot_1881__fk__15 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__fk__16 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
mot_1881__fk__17 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1881__fk__18 sökbar PDF (storlek: 570 kB)
mot_1881__fk__19 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__fk__20 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
mot_1881__fk__21 sökbar PDF (storlek: 413 kB)
mot_1881__fk__22 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mot_1881__fk__23 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mot_1881__fk__24 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
mot_1881__fk__25 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
mot_1881__fk__26 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
mot_1881__fk__27 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
mot_1881__fk__28 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
mot_1881__fk__29 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1881__fk__30 sökbar PDF (storlek: 480 kB)
mot_1881__fk__31 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mot_1881__fk__32 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mot_1881__fk__33 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
mot_1881__fk__34 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1881__fk__35 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
mot_1881__fk__36 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mot_1881__fk__37 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
mot_1881__fk__38 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__fk__39 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
mot_1881__fk__40 sökbar PDF (storlek: 359 kB)
mot_1881__fk__41 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1881__fk__42 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1881__fk__43 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1881__fk__44 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1881__fk__45 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1881__fk__46 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
mot_1881__fk__47 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
mot_1881__fk__fört sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1881__fk__reg sökbar PDF (storlek: 193 kB)

 

mot_1881__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
mot_1881__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 964 kB)
mot_1881__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1881__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 999 kB)
mot_1881__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 905 kB)
mot_1881__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
mot_1881__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 920 kB)
mot_1881__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 806 kB)
mot_1881__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
mot_1881__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 552 kB)
mot_1881__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 358 kB)
mot_1881__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 424 kB)
mot_1881__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
mot_1881__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1881__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 891 kB)
mot_1881__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mot_1881__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 908 kB)
mot_1881__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
mot_1881__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 644 kB)
mot_1881__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 378 kB)
mot_1881__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
mot_1881__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1881__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 847 kB)
mot_1881__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 721 kB)
mot_1881__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 930 kB)
mot_1881__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1881__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
mot_1881__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
mot_1881__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1881__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 689 kB)
mot_1881__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 806 kB)
mot_1881__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 730 kB)
mot_1881__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 761 kB)
mot_1881__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 843 kB)
mot_1881__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 863 kB)
mot_1881__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1881__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 853 kB)
mot_1881__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 896 kB)
mot_1881__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1881__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 713 kB)
mot_1881__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1881__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 868 kB)
mot_1881__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__59 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__ak__60 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1881__ak__61 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1881__ak__62 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__63 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__64 utskrifts-PDF (storlek: 812 kB)
mot_1881__ak__65 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__66 utskrifts-PDF (storlek: 888 kB)
mot_1881__ak__67 utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
mot_1881__ak__68 utskrifts-PDF (storlek: 814 kB)
mot_1881__ak__69 utskrifts-PDF (storlek: 751 kB)
mot_1881__ak__70 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1881__ak__71 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__72 utskrifts-PDF (storlek: 803 kB)
mot_1881__ak__73 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1881__ak__74 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1881__ak__75 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mot_1881__ak__76 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1881__ak__77 utskrifts-PDF (storlek: 814 kB)
mot_1881__ak__78 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__ak__79 utskrifts-PDF (storlek: 342 kB)
mot_1881__ak__80 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1881__ak__81 utskrifts-PDF (storlek: 758 kB)
mot_1881__ak__82 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__ak__83 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__84 utskrifts-PDF (storlek: 876 kB)
mot_1881__ak__85 utskrifts-PDF (storlek: 833 kB)
mot_1881__ak__86 utskrifts-PDF (storlek: 986 kB)
mot_1881__ak__87 utskrifts-PDF (storlek: 698 kB)
mot_1881__ak__88 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__89 utskrifts-PDF (storlek: 781 kB)
mot_1881__ak__90 utskrifts-PDF (storlek: 995 kB)
mot_1881__ak__91 utskrifts-PDF (storlek: 768 kB)
mot_1881__ak__92 utskrifts-PDF (storlek: 736 kB)
mot_1881__ak__93 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__94 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1881__ak__95 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__96 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1881__ak__97 utskrifts-PDF (storlek: 315 kB)
mot_1881__ak__98 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1881__ak__99 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1881__ak__100 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mot_1881__ak__101 utskrifts-PDF (storlek: 859 kB)
mot_1881__ak__102 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1881__ak__103 utskrifts-PDF (storlek: 416 kB)
mot_1881__ak__104 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__105 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
mot_1881__ak__106 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1881__ak__107 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__108 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__109 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__ak__110 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__111 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1881__ak__112 utskrifts-PDF (storlek: 690 kB)
mot_1881__ak__113 utskrifts-PDF (storlek: 785 kB)
mot_1881__ak__114 utskrifts-PDF (storlek: 752 kB)
mot_1881__ak__115 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1881__ak__116 utskrifts-PDF (storlek: 410 kB)
mot_1881__ak__117 utskrifts-PDF (storlek: 734 kB)
mot_1881__ak__118 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1881__ak__119 utskrifts-PDF (storlek: 295 kB)
mot_1881__ak__120 utskrifts-PDF (storlek: 274 kB)
mot_1881__ak__121 utskrifts-PDF (storlek: 402 kB)
mot_1881__ak__122 utskrifts-PDF (storlek: 550 kB)
mot_1881__ak__123 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__124 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1881__ak__125 utskrifts-PDF (storlek: 914 kB)
mot_1881__ak__126 utskrifts-PDF (storlek: 881 kB)
mot_1881__ak__127 utskrifts-PDF (storlek: 859 kB)
mot_1881__ak__128 utskrifts-PDF (storlek: 880 kB)
mot_1881__ak__129 utskrifts-PDF (storlek: 799 kB)
mot_1881__ak__130 utskrifts-PDF (storlek: 944 kB)
mot_1881__ak__131 utskrifts-PDF (storlek: 267 kB)
mot_1881__ak__132 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__ak__133 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1881__ak__134 utskrifts-PDF (storlek: 978 kB)
mot_1881__ak__135 utskrifts-PDF (storlek: 897 kB)
mot_1881__ak__136 utskrifts-PDF (storlek: 371 kB)
mot_1881__ak__137 utskrifts-PDF (storlek: 385 kB)
mot_1881__ak__138 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__ak__139 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1881__ak__140 utskrifts-PDF (storlek: 813 kB)
mot_1881__ak__141 utskrifts-PDF (storlek: 816 kB)
mot_1881__ak__142 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1881__ak__143 utskrifts-PDF (storlek: 761 kB)
mot_1881__ak__144 utskrifts-PDF (storlek: 657 kB)
mot_1881__ak__145 utskrifts-PDF (storlek: 699 kB)
mot_1881__ak__146 utskrifts-PDF (storlek: 650 kB)
mot_1881__ak__147 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__ak__148 utskrifts-PDF (storlek: 273 kB)
mot_1881__ak__149 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__150 utskrifts-PDF (storlek: 929 kB)
mot_1881__ak__151 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
mot_1881__ak__152 utskrifts-PDF (storlek: 935 kB)
mot_1881__ak__153 utskrifts-PDF (storlek: 739 kB)
mot_1881__ak__154 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__155 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__ak__156 utskrifts-PDF (storlek: 175 kB)
mot_1881__ak__157 utskrifts-PDF (storlek: 874 kB)
mot_1881__ak__158 utskrifts-PDF (storlek: 813 kB)
mot_1881__ak__159 utskrifts-PDF (storlek: 898 kB)
mot_1881__ak__160 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1881__ak__161 utskrifts-PDF (storlek: 847 kB)
mot_1881__ak__162 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1881__ak__163 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1881__ak__164 utskrifts-PDF (storlek: 971 kB)
mot_1881__ak__165 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1881__ak__166 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1881__ak__167 utskrifts-PDF (storlek: 727 kB)
mot_1881__ak__168 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
mot_1881__ak__169 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
mot_1881__ak__170 utskrifts-PDF (storlek: 436 kB)
mot_1881__ak__171 utskrifts-PDF (storlek: 867 kB)
mot_1881__ak__fört utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
mot_1881__ak__reg utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
mot_1881__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
mot_1881__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1881__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1881__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 130 MB)
mot_1881__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 991 kB)
mot_1881__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 933 kB)
mot_1881__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 851 kB)
mot_1881__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1881__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1881__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1881__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
mot_1881__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 956 kB)
mot_1881__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1881__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1881__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 814 kB)
mot_1881__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 472 kB)
mot_1881__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 508 kB)
mot_1881__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 884 kB)
mot_1881__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 711 kB)
mot_1881__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 379 kB)
mot_1881__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 788 kB)
mot_1881__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1881__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 921 kB)
mot_1881__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1881__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 946 kB)
mot_1881__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 431 kB)
mot_1881__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 385 kB)
mot_1881__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1881__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
mot_1881__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 319 kB)
mot_1881__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1881__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 791 kB)
mot_1881__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1881__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1881__fk__44 utskrifts-PDF (storlek: 820 kB)
mot_1881__fk__45 utskrifts-PDF (storlek: 810 kB)
mot_1881__fk__46 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1881__fk__47 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
mot_1881__fk__fört utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1881__fk__reg utskrifts-PDF (storlek: 417 kB)

 

mot_1881__ak__1 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__2 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1881__ak__3 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__4 text i XML-format (storlek: 543 kB)
mot_1881__ak__5 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__6 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__7 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__8 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__9 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__10 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__11 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
mot_1881__ak__12 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1881__ak__13 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__14 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mot_1881__ak__15 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
mot_1881__ak__16 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mot_1881__ak__17 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__18 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__19 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1881__ak__20 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__21 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__22 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__23 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
mot_1881__ak__24 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__25 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__26 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1881__ak__27 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__28 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1881__ak__29 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__30 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__31 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__32 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1881__ak__33 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mot_1881__ak__34 text i XML-format (storlek: 78 kB)
mot_1881__ak__35 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1881__ak__36 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__37 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__38 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__39 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__40 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__41 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__42 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__43 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__44 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__45 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__46 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__47 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__48 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__49 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__50 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__51 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__52 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mot_1881__ak__53 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__54 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__55 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__56 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__57 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1881__ak__58 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__59 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__60 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1881__ak__61 text i XML-format (storlek: 68 kB)
mot_1881__ak__62 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__63 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1881__ak__64 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__65 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1881__ak__66 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__67 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__68 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__69 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1881__ak__70 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__71 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__72 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__73 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1881__ak__74 text i XML-format (storlek: 67 kB)
mot_1881__ak__75 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1881__ak__76 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__77 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__78 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__79 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mot_1881__ak__80 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1881__ak__81 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__82 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__83 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__84 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__85 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__86 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__87 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__88 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1881__ak__89 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__90 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__91 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__92 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__93 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1881__ak__94 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1881__ak__95 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__96 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1881__ak__97 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mot_1881__ak__98 text i XML-format (storlek: 42 kB)
mot_1881__ak__99 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__100 text i XML-format (storlek: 89 kB)
mot_1881__ak__101 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__102 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1881__ak__103 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mot_1881__ak__104 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__105 text i XML-format (storlek: 96 kB)
mot_1881__ak__106 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1881__ak__107 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1881__ak__108 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__109 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1881__ak__110 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__ak__111 text i XML-format (storlek: 89 kB)
mot_1881__ak__112 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__113 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__114 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__115 text i XML-format (storlek: 44 kB)
mot_1881__ak__116 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mot_1881__ak__117 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__118 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1881__ak__119 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
mot_1881__ak__120 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
mot_1881__ak__121 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1881__ak__122 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
mot_1881__ak__123 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1881__ak__124 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1881__ak__125 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__126 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__127 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__128 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__129 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__130 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__131 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
mot_1881__ak__132 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__133 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1881__ak__134 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__135 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__136 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mot_1881__ak__137 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mot_1881__ak__138 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1881__ak__139 text i XML-format (storlek: 95 kB)
mot_1881__ak__140 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1881__ak__141 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__142 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__143 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__144 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__145 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__146 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__147 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1881__ak__148 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
mot_1881__ak__149 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1881__ak__150 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__151 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__152 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__153 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__ak__154 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__ak__155 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__ak__156 text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
mot_1881__ak__157 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__158 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__ak__159 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__ak__160 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1881__ak__161 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__162 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1881__ak__163 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1881__ak__164 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1881__ak__165 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1881__ak__166 text i XML-format (storlek: 45 kB)
mot_1881__ak__167 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__ak__168 text i XML-format (storlek: 80 kB)
mot_1881__ak__169 text i XML-format (storlek: 112 kB)
mot_1881__ak__170 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mot_1881__ak__171 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__ak__fört text i XML-format (storlek: 87 kB)
mot_1881__ak__reg text i XML-format (storlek: 61 kB)
mot_1881__fk__1 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__fk__2 text i XML-format (storlek: 877 kB)
mot_1881__fk__3 text i XML-format (storlek: 221 kB)
mot_1881__fk__4 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1881__fk__5 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1881__fk__6 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
mot_1881__fk__7 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__fk__8 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__fk__9 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__fk__10 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__fk__11 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1881__fk__12 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1881__fk__13 text i XML-format (storlek: 95 kB)
mot_1881__fk__14 text i XML-format (storlek: 70 kB)
mot_1881__fk__15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__fk__16 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1881__fk__17 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1881__fk__18 text i XML-format (storlek: 69 kB)
mot_1881__fk__19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__fk__20 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1881__fk__21 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1881__fk__22 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__fk__23 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1881__fk__24 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
mot_1881__fk__25 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__fk__26 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__fk__27 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mot_1881__fk__28 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
mot_1881__fk__29 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__fk__30 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1881__fk__31 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__fk__32 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1881__fk__33 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1881__fk__34 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1881__fk__35 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mot_1881__fk__36 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
mot_1881__fk__37 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1881__fk__38 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1881__fk__39 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mot_1881__fk__40 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1881__fk__41 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__fk__42 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1881__fk__43 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1881__fk__44 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1881__fk__45 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1881__fk__46 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1881__fk__47 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
mot_1881__fk__fört text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1881__fk__reg text i XML-format (storlek: 45 kB)