Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 1, Afd. 2, Bd 2, A, Motioner, väckta inom Andra kammaren, n:is 1-143

 

Källa: Riksdagen

mot_1909__ak__1 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1909__ak__2 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
mot_1909__ak__3 sökbar PDF (storlek: 745 kB)
mot_1909__ak__4 sökbar PDF (storlek: 510 kB)
mot_1909__ak__5 sökbar PDF (storlek: 413 kB)
mot_1909__ak__6 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
mot_1909__ak__7 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
mot_1909__ak__8 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1909__ak__9 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
mot_1909__ak__10 sökbar PDF (storlek: 482 kB)
mot_1909__ak__11 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__12 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1909__ak__13 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
mot_1909__ak__14 sökbar PDF (storlek: 297 kB)
mot_1909__ak__15 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mot_1909__ak__16 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
mot_1909__ak__17 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
mot_1909__ak__18 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
mot_1909__ak__19 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
mot_1909__ak__20 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
mot_1909__ak__21 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mot_1909__ak__22 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1909__ak__23 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
mot_1909__ak__24 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
mot_1909__ak__25 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mot_1909__ak__26 sökbar PDF (storlek: 349 kB)
mot_1909__ak__27 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
mot_1909__ak__28 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
mot_1909__ak__29 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1909__ak__30 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
mot_1909__ak__31 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1909__ak__32 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
mot_1909__ak__33 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1909__ak__34 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1909__ak__35 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mot_1909__ak__36 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1909__ak__37 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1909__ak__38 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
mot_1909__ak__39 sökbar PDF (storlek: 994 kB)
mot_1909__ak__40 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
mot_1909__ak__41 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1909__ak__42 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
mot_1909__ak__43 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
mot_1909__ak__44 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1909__ak__45 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
mot_1909__ak__46 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__47 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__48 sökbar PDF (storlek: 412 kB)
mot_1909__ak__49 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mot_1909__ak__50 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1909__ak__51 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
mot_1909__ak__52 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1909__ak__53 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mot_1909__ak__54 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
mot_1909__ak__55 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mot_1909__ak__56 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
mot_1909__ak__57 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1909__ak__58 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1909__ak__59 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
mot_1909__ak__60 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1909__ak__61 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
mot_1909__ak__62 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1909__ak__63 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mot_1909__ak__64 sökbar PDF (storlek: 613 kB)
mot_1909__ak__65 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
mot_1909__ak__66 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mot_1909__ak__67 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mot_1909__ak__68 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mot_1909__ak__69 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mot_1909__ak__70 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1909__ak__71 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
mot_1909__ak__72 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
mot_1909__ak__73 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mot_1909__ak__74 sökbar PDF (storlek: 479 kB)
mot_1909__ak__75 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
mot_1909__ak__76 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1909__ak__77 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
mot_1909__ak__78 sökbar PDF (storlek: 790 kB)
mot_1909__ak__79 sökbar PDF (storlek: 692 kB)
mot_1909__ak__80 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
mot_1909__ak__81 sökbar PDF (storlek: 578 kB)
mot_1909__ak__82 sökbar PDF (storlek: 555 kB)
mot_1909__ak__83 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
mot_1909__ak__84 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
mot_1909__ak__85 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
mot_1909__ak__86 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
mot_1909__ak__87 sökbar PDF (storlek: 410 kB)
mot_1909__ak__88 sökbar PDF (storlek: 496 kB)
mot_1909__ak__89 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1909__ak__90 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
mot_1909__ak__91 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1909__ak__92 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
mot_1909__ak__93 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1909__ak__94 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
mot_1909__ak__95 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1909__ak__96 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mot_1909__ak__97 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
mot_1909__ak__98 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1909__ak__99 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
mot_1909__ak__100 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
mot_1909__ak__101 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1909__ak__102 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1909__ak__103 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1909__ak__104 sökbar PDF (storlek: 614 kB)
mot_1909__ak__105 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mot_1909__ak__106 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
mot_1909__ak__107 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
mot_1909__ak__108 sökbar PDF (storlek: 445 kB)
mot_1909__ak__109 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
mot_1909__ak__110 sökbar PDF (storlek: 913 kB)
mot_1909__ak__111 sökbar PDF (storlek: 973 kB)
mot_1909__ak__112 sökbar PDF (storlek: 941 kB)
mot_1909__ak__113 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1909__ak__114 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1909__ak__115 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1909__ak__116 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1909__ak__117 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1909__ak__118 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1909__ak__119 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
mot_1909__ak__120 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1909__ak__121 sökbar PDF (storlek: 441 kB)
mot_1909__ak__122 sökbar PDF (storlek: 667 kB)
mot_1909__ak__123 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1909__ak__124 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1909__ak__125 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
mot_1909__ak__126 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mot_1909__ak__127 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
mot_1909__ak__128 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1909__ak__129 sökbar PDF (storlek: 786 kB)
mot_1909__ak__130 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
mot_1909__ak__131 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
mot_1909__ak__132 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1909__ak__133 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
mot_1909__ak__134 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
mot_1909__ak__135 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
mot_1909__ak__136 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
mot_1909__ak__137 sökbar PDF (storlek: 150 kB)
mot_1909__ak__138 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
mot_1909__ak__139 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
mot_1909__ak__140 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mot_1909__ak__141 sökbar PDF (storlek: 564 kB)
mot_1909__ak__142 sökbar PDF (storlek: 486 kB)
mot_1909__ak__143 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1909__ak__fört sökbar PDF (storlek: 1 MB)

 

mot_1909__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
mot_1909__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1909__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1909__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 638 kB)
mot_1909__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1909__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
mot_1909__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
mot_1909__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 921 kB)
mot_1909__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 937 kB)
mot_1909__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
mot_1909__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
mot_1909__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1909__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1909__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1909__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1909__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 1019 kB)
mot_1909__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1909__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1909__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1909__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1909__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1909__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 946 kB)
mot_1909__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1909__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 585 kB)
mot_1909__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 927 kB)
mot_1909__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1909__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
mot_1909__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 1005 kB)
mot_1909__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 477 kB)
mot_1909__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 969 kB)
mot_1909__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
mot_1909__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
mot_1909__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1909__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1909__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
mot_1909__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 573 kB)
mot_1909__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 999 kB)
mot_1909__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 914 kB)
mot_1909__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 963 kB)
mot_1909__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 977 kB)
mot_1909__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 568 kB)
mot_1909__ak__59 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
mot_1909__ak__60 utskrifts-PDF (storlek: 855 kB)
mot_1909__ak__61 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__62 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__63 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__64 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
mot_1909__ak__65 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__66 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__67 utskrifts-PDF (storlek: 951 kB)
mot_1909__ak__68 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__69 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1909__ak__70 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__71 utskrifts-PDF (storlek: 619 kB)
mot_1909__ak__72 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__73 utskrifts-PDF (storlek: 216 kB)
mot_1909__ak__74 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__75 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1909__ak__76 utskrifts-PDF (storlek: 929 kB)
mot_1909__ak__77 utskrifts-PDF (storlek: 440 kB)
mot_1909__ak__78 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
mot_1909__ak__79 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1909__ak__80 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__81 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
mot_1909__ak__82 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
mot_1909__ak__83 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1909__ak__84 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1909__ak__85 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__86 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__87 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1909__ak__88 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1909__ak__89 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1909__ak__90 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__91 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1909__ak__92 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__93 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
mot_1909__ak__94 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1909__ak__95 utskrifts-PDF (storlek: 917 kB)
mot_1909__ak__96 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__97 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1909__ak__98 utskrifts-PDF (storlek: 657 kB)
mot_1909__ak__99 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1909__ak__100 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__101 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__102 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1909__ak__103 utskrifts-PDF (storlek: 873 kB)
mot_1909__ak__104 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
mot_1909__ak__105 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__106 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__107 utskrifts-PDF (storlek: 321 kB)
mot_1909__ak__108 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1909__ak__109 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1909__ak__110 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1909__ak__111 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
mot_1909__ak__112 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
mot_1909__ak__113 utskrifts-PDF (storlek: 326 kB)
mot_1909__ak__114 utskrifts-PDF (storlek: 963 kB)
mot_1909__ak__115 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1909__ak__116 utskrifts-PDF (storlek: 979 kB)
mot_1909__ak__117 utskrifts-PDF (storlek: 949 kB)
mot_1909__ak__118 utskrifts-PDF (storlek: 974 kB)
mot_1909__ak__119 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1909__ak__120 utskrifts-PDF (storlek: 950 kB)
mot_1909__ak__121 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mot_1909__ak__122 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
mot_1909__ak__123 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1909__ak__124 utskrifts-PDF (storlek: 867 kB)
mot_1909__ak__125 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__126 utskrifts-PDF (storlek: 787 kB)
mot_1909__ak__127 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1909__ak__128 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__129 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mot_1909__ak__130 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__131 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1909__ak__132 utskrifts-PDF (storlek: 696 kB)
mot_1909__ak__133 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__134 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1909__ak__135 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1909__ak__136 utskrifts-PDF (storlek: 337 kB)
mot_1909__ak__137 utskrifts-PDF (storlek: 575 kB)
mot_1909__ak__138 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1909__ak__139 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1909__ak__140 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1909__ak__141 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1909__ak__142 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
mot_1909__ak__143 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1909__ak__fört utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)

 

mot_1909__ak__1 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__2 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__3 text i XML-format (storlek: 90 kB)
mot_1909__ak__4 text i XML-format (storlek: 58 kB)
mot_1909__ak__5 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1909__ak__6 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__7 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__8 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1909__ak__9 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1909__ak__10 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1909__ak__11 text i XML-format (storlek: 267 kB)
mot_1909__ak__12 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__13 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__14 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1909__ak__15 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1909__ak__16 text i XML-format (storlek: 62 kB)
mot_1909__ak__17 text i XML-format (storlek: 56 kB)
mot_1909__ak__18 text i XML-format (storlek: 57 kB)
mot_1909__ak__19 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1909__ak__20 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1909__ak__21 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__23 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__24 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__25 text i XML-format (storlek: 87 kB)
mot_1909__ak__26 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1909__ak__27 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1909__ak__28 text i XML-format (storlek: 58 kB)
mot_1909__ak__29 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1909__ak__30 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1909__ak__31 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__32 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1909__ak__33 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1909__ak__34 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1909__ak__35 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1909__ak__36 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__37 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1909__ak__38 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1909__ak__39 text i XML-format (storlek: 137 kB)
mot_1909__ak__40 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1909__ak__41 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__42 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__43 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
mot_1909__ak__44 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__45 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1909__ak__46 text i XML-format (storlek: 433 kB)
mot_1909__ak__47 text i XML-format (storlek: 215 kB)
mot_1909__ak__48 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1909__ak__49 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__50 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__51 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1909__ak__52 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__53 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1909__ak__54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__55 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__56 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__57 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__58 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1909__ak__59 text i XML-format (storlek: 127 kB)
mot_1909__ak__60 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__61 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__62 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1909__ak__63 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__64 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mot_1909__ak__65 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__66 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__67 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__68 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__69 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1909__ak__70 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1909__ak__71 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
mot_1909__ak__72 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__73 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
mot_1909__ak__74 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1909__ak__75 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1909__ak__76 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__77 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mot_1909__ak__78 text i XML-format (storlek: 268 kB)
mot_1909__ak__79 text i XML-format (storlek: 221 kB)
mot_1909__ak__80 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__81 text i XML-format (storlek: 77 kB)
mot_1909__ak__82 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mot_1909__ak__83 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1909__ak__84 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1909__ak__85 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__86 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__87 text i XML-format (storlek: 43 kB)
mot_1909__ak__88 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1909__ak__89 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1909__ak__90 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__91 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1909__ak__92 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__93 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__94 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1909__ak__95 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__96 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1909__ak__97 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1909__ak__98 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1909__ak__99 text i XML-format (storlek: 54 kB)
mot_1909__ak__100 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__101 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__102 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__103 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__104 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mot_1909__ak__105 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1909__ak__106 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__107 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
mot_1909__ak__108 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1909__ak__109 text i XML-format (storlek: 62 kB)
mot_1909__ak__110 text i XML-format (storlek: 435 kB)
mot_1909__ak__111 text i XML-format (storlek: 136 kB)
mot_1909__ak__112 text i XML-format (storlek: 124 kB)
mot_1909__ak__113 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mot_1909__ak__114 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__115 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1909__ak__116 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__117 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__118 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__119 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1909__ak__120 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1909__ak__121 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1909__ak__122 text i XML-format (storlek: 93 kB)
mot_1909__ak__123 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1909__ak__124 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1909__ak__125 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1909__ak__126 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1909__ak__127 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1909__ak__128 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1909__ak__129 text i XML-format (storlek: 101 kB)
mot_1909__ak__130 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1909__ak__131 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1909__ak__132 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1909__ak__133 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__134 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1909__ak__135 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1909__ak__136 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
mot_1909__ak__137 text i XML-format (storlek: 9.3 kB)
mot_1909__ak__138 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1909__ak__139 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1909__ak__140 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1909__ak__141 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mot_1909__ak__142 text i XML-format (storlek: 54 kB)
mot_1909__ak__143 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1909__ak__fört text i XML-format (storlek: 159 kB)