Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, den 15 januari-5 mars, Samling 4, Bd 2, Motioner i Andra kammaren, nr 95-211

 

Källa: Riksdagen

mot_1914_a_ak__95 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
mot_1914_a_ak__96 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__97 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
mot_1914_a_ak__98 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1914_a_ak__99 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
mot_1914_a_ak__100 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
mot_1914_a_ak__101 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
mot_1914_a_ak__102 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
mot_1914_a_ak__103 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mot_1914_a_ak__104 sökbar PDF (storlek: 398 kB)
mot_1914_a_ak__105 sökbar PDF (storlek: 615 kB)
mot_1914_a_ak__106 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
mot_1914_a_ak__107 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1914_a_ak__108 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
mot_1914_a_ak__109 sökbar PDF (storlek: 427 kB)
mot_1914_a_ak__110 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1914_a_ak__111 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1914_a_ak__112 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1914_a_ak__113 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
mot_1914_a_ak__114 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mot_1914_a_ak__115 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1914_a_ak__116 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
mot_1914_a_ak__117 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
mot_1914_a_ak__118 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1914_a_ak__119 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1914_a_ak__120 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mot_1914_a_ak__121 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mot_1914_a_ak__122 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1914_a_ak__123 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1914_a_ak__124 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
mot_1914_a_ak__125 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1914_a_ak__126 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mot_1914_a_ak__127 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
mot_1914_a_ak__128 sökbar PDF (storlek: 552 kB)
mot_1914_a_ak__129 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1914_a_ak__130 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mot_1914_a_ak__131 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
mot_1914_a_ak__132 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1914_a_ak__133 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1914_a_ak__134 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1914_a_ak__135 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
mot_1914_a_ak__136 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
mot_1914_a_ak__137 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1914_a_ak__138 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
mot_1914_a_ak__139 sökbar PDF (storlek: 354 kB)
mot_1914_a_ak__140 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1914_a_ak__141 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1914_a_ak__142 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
mot_1914_a_ak__143 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1914_a_ak__144 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1914_a_ak__145 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1914_a_ak__146 sökbar PDF (storlek: 646 kB)
mot_1914_a_ak__147 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mot_1914_a_ak__148 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1914_a_ak__149 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
mot_1914_a_ak__150 sökbar PDF (storlek: 478 kB)
mot_1914_a_ak__151 sökbar PDF (storlek: 479 kB)
mot_1914_a_ak__152 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1914_a_ak__153 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1914_a_ak__154 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1914_a_ak__155 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1914_a_ak__156 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1914_a_ak__157 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1914_a_ak__158 sökbar PDF (storlek: 644 kB)
mot_1914_a_ak__159 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
mot_1914_a_ak__160 sökbar PDF (storlek: 778 kB)
mot_1914_a_ak__161 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1914_a_ak__162 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mot_1914_a_ak__163 sökbar PDF (storlek: 771 kB)
mot_1914_a_ak__164 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1914_a_ak__165 sökbar PDF (storlek: 441 kB)
mot_1914_a_ak__166 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1914_a_ak__167 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
mot_1914_a_ak__168 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1914_a_ak__169 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
mot_1914_a_ak__170 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1914_a_ak__171 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
mot_1914_a_ak__172 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mot_1914_a_ak__173 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1914_a_ak__174 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
mot_1914_a_ak__175 sökbar PDF (storlek: 495 kB)
mot_1914_a_ak__176 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1914_a_ak__177 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mot_1914_a_ak__178 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1914_a_ak__179 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1914_a_ak__180 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
mot_1914_a_ak__181 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
mot_1914_a_ak__182 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
mot_1914_a_ak__183 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
mot_1914_a_ak__184 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mot_1914_a_ak__185 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
mot_1914_a_ak__186 sökbar PDF (storlek: 276 kB)
mot_1914_a_ak__187 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1914_a_ak__188 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1914_a_ak__189 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1914_a_ak__190 sökbar PDF (storlek: 319 kB)
mot_1914_a_ak__191 sökbar PDF (storlek: 536 kB)
mot_1914_a_ak__192 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
mot_1914_a_ak__193 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
mot_1914_a_ak__194 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
mot_1914_a_ak__195 sökbar PDF (storlek: 522 kB)
mot_1914_a_ak__196 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
mot_1914_a_ak__197 sökbar PDF (storlek: 744 kB)
mot_1914_a_ak__198 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1914_a_ak__199 sökbar PDF (storlek: 421 kB)
mot_1914_a_ak__200 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1914_a_ak__201 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1914_a_ak__202 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1914_a_ak__203 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
mot_1914_a_ak__204 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1914_a_ak__205 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1914_a_ak__206 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
mot_1914_a_ak__207 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1914_a_ak__208 sökbar PDF (storlek: 380 kB)
mot_1914_a_ak__209 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1914_a_ak__210 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mot_1914_a_ak__211 sökbar PDF (storlek: 301 kB)

 

mot_1914_a_ak__95 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1914_a_ak__96 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
mot_1914_a_ak__97 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1914_a_ak__98 utskrifts-PDF (storlek: 907 kB)
mot_1914_a_ak__99 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1914_a_ak__100 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1914_a_ak__101 utskrifts-PDF (storlek: 767 kB)
mot_1914_a_ak__102 utskrifts-PDF (storlek: 442 kB)
mot_1914_a_ak__103 utskrifts-PDF (storlek: 396 kB)
mot_1914_a_ak__104 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1914_a_ak__105 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
mot_1914_a_ak__106 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1914_a_ak__107 utskrifts-PDF (storlek: 728 kB)
mot_1914_a_ak__108 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1914_a_ak__109 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1914_a_ak__110 utskrifts-PDF (storlek: 864 kB)
mot_1914_a_ak__111 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1914_a_ak__112 utskrifts-PDF (storlek: 427 kB)
mot_1914_a_ak__113 utskrifts-PDF (storlek: 742 kB)
mot_1914_a_ak__114 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1914_a_ak__115 utskrifts-PDF (storlek: 912 kB)
mot_1914_a_ak__116 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1914_a_ak__117 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1914_a_ak__118 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1914_a_ak__119 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
mot_1914_a_ak__120 utskrifts-PDF (storlek: 757 kB)
mot_1914_a_ak__121 utskrifts-PDF (storlek: 717 kB)
mot_1914_a_ak__122 utskrifts-PDF (storlek: 590 kB)
mot_1914_a_ak__123 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
mot_1914_a_ak__124 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1914_a_ak__125 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1914_a_ak__126 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__127 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1914_a_ak__128 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1914_a_ak__129 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1914_a_ak__130 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
mot_1914_a_ak__131 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__132 utskrifts-PDF (storlek: 863 kB)
mot_1914_a_ak__133 utskrifts-PDF (storlek: 811 kB)
mot_1914_a_ak__134 utskrifts-PDF (storlek: 843 kB)
mot_1914_a_ak__135 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1914_a_ak__136 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1914_a_ak__137 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1914_a_ak__138 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1914_a_ak__139 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1914_a_ak__140 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
mot_1914_a_ak__141 utskrifts-PDF (storlek: 706 kB)
mot_1914_a_ak__142 utskrifts-PDF (storlek: 572 kB)
mot_1914_a_ak__143 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__144 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1914_a_ak__145 utskrifts-PDF (storlek: 878 kB)
mot_1914_a_ak__146 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1914_a_ak__147 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1914_a_ak__148 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1914_a_ak__149 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1914_a_ak__150 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1914_a_ak__151 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__152 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1914_a_ak__153 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__154 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1914_a_ak__155 utskrifts-PDF (storlek: 644 kB)
mot_1914_a_ak__156 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1914_a_ak__157 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1914_a_ak__158 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
mot_1914_a_ak__159 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1914_a_ak__160 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
mot_1914_a_ak__161 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1914_a_ak__162 utskrifts-PDF (storlek: 353 kB)
mot_1914_a_ak__163 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
mot_1914_a_ak__164 utskrifts-PDF (storlek: 862 kB)
mot_1914_a_ak__165 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1914_a_ak__166 utskrifts-PDF (storlek: 761 kB)
mot_1914_a_ak__167 utskrifts-PDF (storlek: 701 kB)
mot_1914_a_ak__168 utskrifts-PDF (storlek: 708 kB)
mot_1914_a_ak__169 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1914_a_ak__170 utskrifts-PDF (storlek: 814 kB)
mot_1914_a_ak__171 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1914_a_ak__172 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1914_a_ak__173 utskrifts-PDF (storlek: 801 kB)
mot_1914_a_ak__174 utskrifts-PDF (storlek: 453 kB)
mot_1914_a_ak__175 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mot_1914_a_ak__176 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
mot_1914_a_ak__177 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1914_a_ak__178 utskrifts-PDF (storlek: 881 kB)
mot_1914_a_ak__179 utskrifts-PDF (storlek: 864 kB)
mot_1914_a_ak__180 utskrifts-PDF (storlek: 614 kB)
mot_1914_a_ak__181 utskrifts-PDF (storlek: 528 kB)
mot_1914_a_ak__182 utskrifts-PDF (storlek: 765 kB)
mot_1914_a_ak__183 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1914_a_ak__184 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1914_a_ak__185 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1914_a_ak__186 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1914_a_ak__187 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1914_a_ak__188 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1914_a_ak__189 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1914_a_ak__190 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1914_a_ak__191 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1914_a_ak__192 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
mot_1914_a_ak__193 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1914_a_ak__194 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1914_a_ak__195 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1914_a_ak__196 utskrifts-PDF (storlek: 296 kB)
mot_1914_a_ak__197 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
mot_1914_a_ak__198 utskrifts-PDF (storlek: 509 kB)
mot_1914_a_ak__199 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1914_a_ak__200 utskrifts-PDF (storlek: 410 kB)
mot_1914_a_ak__201 utskrifts-PDF (storlek: 451 kB)
mot_1914_a_ak__202 utskrifts-PDF (storlek: 580 kB)
mot_1914_a_ak__203 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1914_a_ak__204 utskrifts-PDF (storlek: 894 kB)
mot_1914_a_ak__205 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1914_a_ak__206 utskrifts-PDF (storlek: 690 kB)
mot_1914_a_ak__207 utskrifts-PDF (storlek: 997 kB)
mot_1914_a_ak__208 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1914_a_ak__209 utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
mot_1914_a_ak__210 utskrifts-PDF (storlek: 940 kB)
mot_1914_a_ak__211 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)

 

mot_1914_a_ak__95 text i XML-format (storlek: 45 kB)
mot_1914_a_ak__96 text i XML-format (storlek: 445 kB)
mot_1914_a_ak__97 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__98 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__99 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1914_a_ak__100 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__101 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__102 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mot_1914_a_ak__103 text i XML-format (storlek: 8.7 kB)
mot_1914_a_ak__104 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1914_a_ak__105 text i XML-format (storlek: 89 kB)
mot_1914_a_ak__106 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__107 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1914_a_ak__108 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1914_a_ak__109 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1914_a_ak__110 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__111 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__112 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
mot_1914_a_ak__113 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
mot_1914_a_ak__114 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1914_a_ak__115 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__116 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1914_a_ak__117 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1914_a_ak__118 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1914_a_ak__119 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1914_a_ak__120 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__121 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__122 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1914_a_ak__123 text i XML-format (storlek: 195 kB)
mot_1914_a_ak__124 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1914_a_ak__125 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__126 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1914_a_ak__127 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1914_a_ak__128 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mot_1914_a_ak__129 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1914_a_ak__130 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__131 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1914_a_ak__132 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1914_a_ak__133 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1914_a_ak__134 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__135 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1914_a_ak__136 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1914_a_ak__137 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__138 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__139 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1914_a_ak__140 text i XML-format (storlek: 271 kB)
mot_1914_a_ak__141 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__142 text i XML-format (storlek: 9.0 kB)
mot_1914_a_ak__143 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1914_a_ak__144 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1914_a_ak__145 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1914_a_ak__146 text i XML-format (storlek: 102 kB)
mot_1914_a_ak__147 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1914_a_ak__148 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1914_a_ak__149 text i XML-format (storlek: 106 kB)
mot_1914_a_ak__150 text i XML-format (storlek: 62 kB)
mot_1914_a_ak__151 text i XML-format (storlek: 199 kB)
mot_1914_a_ak__152 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1914_a_ak__153 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1914_a_ak__154 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__155 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__156 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__157 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1914_a_ak__158 text i XML-format (storlek: 91 kB)
mot_1914_a_ak__159 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1914_a_ak__160 text i XML-format (storlek: 116 kB)
mot_1914_a_ak__161 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__162 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
mot_1914_a_ak__163 text i XML-format (storlek: 107 kB)
mot_1914_a_ak__164 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__165 text i XML-format (storlek: 103 kB)
mot_1914_a_ak__166 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__167 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__168 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__169 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__170 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__171 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1914_a_ak__172 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1914_a_ak__173 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__174 text i XML-format (storlek: 9.4 kB)
mot_1914_a_ak__175 text i XML-format (storlek: 60 kB)
mot_1914_a_ak__176 text i XML-format (storlek: 561 kB)
mot_1914_a_ak__177 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1914_a_ak__178 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__179 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1914_a_ak__180 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__181 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1914_a_ak__182 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__183 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__184 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1914_a_ak__185 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1914_a_ak__186 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1914_a_ak__187 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1914_a_ak__188 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1914_a_ak__189 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1914_a_ak__190 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1914_a_ak__191 text i XML-format (storlek: 65 kB)
mot_1914_a_ak__192 text i XML-format (storlek: 55 kB)
mot_1914_a_ak__193 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1914_a_ak__194 text i XML-format (storlek: 42 kB)
mot_1914_a_ak__195 text i XML-format (storlek: 66 kB)
mot_1914_a_ak__196 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mot_1914_a_ak__197 text i XML-format (storlek: 169 kB)
mot_1914_a_ak__198 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__199 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1914_a_ak__200 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1914_a_ak__201 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1914_a_ak__202 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1914_a_ak__203 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1914_a_ak__204 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1914_a_ak__205 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1914_a_ak__206 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1914_a_ak__207 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1914_a_ak__208 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1914_a_ak__209 text i XML-format (storlek: 192 kB)
mot_1914_a_ak__210 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1914_a_ak__211 text i XML-format (storlek: 33 kB)