Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 3, Motioner, väckta inom Första kammaren, nr 1-115

 

Källa: Riksdagen

mot_1912__fk__1 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__2 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
mot_1912__fk__3 sökbar PDF (storlek: 657 kB)
mot_1912__fk__4 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
mot_1912__fk__5 sökbar PDF (storlek: 383 kB)
mot_1912__fk__6 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
mot_1912__fk__7 sökbar PDF (storlek: 731 kB)
mot_1912__fk__8 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
mot_1912__fk__9 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
mot_1912__fk__10 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1912__fk__11 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
mot_1912__fk__12 sökbar PDF (storlek: 435 kB)
mot_1912__fk__13 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1912__fk__14 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1912__fk__15 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
mot_1912__fk__16 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
mot_1912__fk__17 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
mot_1912__fk__18 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
mot_1912__fk__19 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1912__fk__20 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
mot_1912__fk__21 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1912__fk__22 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
mot_1912__fk__23 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1912__fk__24 sökbar PDF (storlek: 454 kB)
mot_1912__fk__25 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1912__fk__26 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
mot_1912__fk__27 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1912__fk__28 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1912__fk__29 sökbar PDF (storlek: 380 kB)
mot_1912__fk__30 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
mot_1912__fk__31 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
mot_1912__fk__32 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1912__fk__33 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1912__fk__34 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mot_1912__fk__35 sökbar PDF (storlek: 428 kB)
mot_1912__fk__36 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1912__fk__37 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1912__fk__38 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
mot_1912__fk__39 sökbar PDF (storlek: 308 kB)
mot_1912__fk__40 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1912__fk__41 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mot_1912__fk__42 sökbar PDF (storlek: 631 kB)
mot_1912__fk__43 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1912__fk__44 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
mot_1912__fk__45 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1912__fk__46 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1912__fk__47 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
mot_1912__fk__48 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
mot_1912__fk__49 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1912__fk__50 sökbar PDF (storlek: 587 kB)
mot_1912__fk__51 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1912__fk__52 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mot_1912__fk__53 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
mot_1912__fk__54 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1912__fk__55 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
mot_1912__fk__56 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
mot_1912__fk__57 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1912__fk__58 sökbar PDF (storlek: 430 kB)
mot_1912__fk__59 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mot_1912__fk__60 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
mot_1912__fk__61 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
mot_1912__fk__62 sökbar PDF (storlek: 325 kB)
mot_1912__fk__63 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
mot_1912__fk__64 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
mot_1912__fk__65 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1912__fk__66 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1912__fk__67 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1912__fk__68 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
mot_1912__fk__69 sökbar PDF (storlek: 341 kB)
mot_1912__fk__70 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
mot_1912__fk__71 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
mot_1912__fk__72 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1912__fk__73 sökbar PDF (storlek: 302 kB)
mot_1912__fk__74 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
mot_1912__fk__75 sökbar PDF (storlek: 458 kB)
mot_1912__fk__76 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1912__fk__77 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1912__fk__78 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
mot_1912__fk__79 sökbar PDF (storlek: 474 kB)
mot_1912__fk__80 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
mot_1912__fk__81 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1912__fk__82 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1912__fk__83 sökbar PDF (storlek: 813 kB)
mot_1912__fk__84 sökbar PDF (storlek: 562 kB)
mot_1912__fk__85 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
mot_1912__fk__86 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
mot_1912__fk__87 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1912__fk__88 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1912__fk__89 sökbar PDF (storlek: 390 kB)
mot_1912__fk__90 sökbar PDF (storlek: 411 kB)
mot_1912__fk__91 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1912__fk__92 sökbar PDF (storlek: 526 kB)
mot_1912__fk__93 sökbar PDF (storlek: 439 kB)
mot_1912__fk__94 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1912__fk__95 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
mot_1912__fk__96 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mot_1912__fk__97 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
mot_1912__fk__98 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
mot_1912__fk__99 sökbar PDF (storlek: 385 kB)
mot_1912__fk__100 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1912__fk__101 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1912__fk__102 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
mot_1912__fk__103 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
mot_1912__fk__104 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
mot_1912__fk__105 sökbar PDF (storlek: 856 kB)
mot_1912__fk__106 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
mot_1912__fk__107 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
mot_1912__fk__108 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mot_1912__fk__109 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
mot_1912__fk__110 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1912__fk__111 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mot_1912__fk__112 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
mot_1912__fk__113 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
mot_1912__fk__114 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
mot_1912__fk__115 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
mot_1912__fk__fört sökbar PDF (storlek: 649 kB)

 

mot_1912__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
mot_1912__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1912__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
mot_1912__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1912__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1912__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1912__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
mot_1912__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 891 kB)
mot_1912__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1912__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 892 kB)
mot_1912__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 621 kB)
mot_1912__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1912__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 965 kB)
mot_1912__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 186 kB)
mot_1912__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 846 kB)
mot_1912__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1912__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 242 kB)
mot_1912__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 916 kB)
mot_1912__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 841 kB)
mot_1912__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 843 kB)
mot_1912__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1912__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1912__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 848 kB)
mot_1912__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1912__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1912__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1912__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1912__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1912__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
mot_1912__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1912__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1912__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1912__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 939 kB)
mot_1912__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1912__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1912__fk__44 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__45 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
mot_1912__fk__46 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__47 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1912__fk__48 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1912__fk__49 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1912__fk__50 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
mot_1912__fk__51 utskrifts-PDF (storlek: 952 kB)
mot_1912__fk__52 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__53 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1912__fk__54 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__55 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__56 utskrifts-PDF (storlek: 381 kB)
mot_1912__fk__57 utskrifts-PDF (storlek: 780 kB)
mot_1912__fk__58 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1912__fk__59 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1912__fk__60 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1912__fk__61 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1912__fk__62 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1912__fk__63 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__64 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1912__fk__65 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__66 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__67 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
mot_1912__fk__68 utskrifts-PDF (storlek: 587 kB)
mot_1912__fk__69 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1912__fk__70 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__71 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1912__fk__72 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1912__fk__73 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1912__fk__74 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__75 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1912__fk__76 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__77 utskrifts-PDF (storlek: 631 kB)
mot_1912__fk__78 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
mot_1912__fk__79 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1912__fk__80 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1912__fk__81 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
mot_1912__fk__82 utskrifts-PDF (storlek: 270 kB)
mot_1912__fk__83 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
mot_1912__fk__84 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1912__fk__85 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__86 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1912__fk__87 utskrifts-PDF (storlek: 997 kB)
mot_1912__fk__88 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1912__fk__89 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1912__fk__90 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1912__fk__91 utskrifts-PDF (storlek: 571 kB)
mot_1912__fk__92 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mot_1912__fk__93 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1912__fk__94 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
mot_1912__fk__95 utskrifts-PDF (storlek: 621 kB)
mot_1912__fk__96 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
mot_1912__fk__97 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1912__fk__98 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1912__fk__99 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1912__fk__100 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__101 utskrifts-PDF (storlek: 864 kB)
mot_1912__fk__102 utskrifts-PDF (storlek: 420 kB)
mot_1912__fk__103 utskrifts-PDF (storlek: 256 kB)
mot_1912__fk__104 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1912__fk__105 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
mot_1912__fk__106 utskrifts-PDF (storlek: 528 kB)
mot_1912__fk__107 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
mot_1912__fk__108 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1912__fk__109 utskrifts-PDF (storlek: 377 kB)
mot_1912__fk__110 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1912__fk__111 utskrifts-PDF (storlek: 295 kB)
mot_1912__fk__112 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1912__fk__113 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1912__fk__114 utskrifts-PDF (storlek: 267 kB)
mot_1912__fk__115 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1912__fk__fört utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)

 

mot_1912__fk__1 text i XML-format (storlek: 135 kB)
mot_1912__fk__2 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1912__fk__3 text i XML-format (storlek: 84 kB)
mot_1912__fk__4 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1912__fk__5 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1912__fk__6 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__7 text i XML-format (storlek: 90 kB)
mot_1912__fk__8 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1912__fk__9 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__10 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1912__fk__11 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1912__fk__12 text i XML-format (storlek: 49 kB)
mot_1912__fk__13 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1912__fk__14 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1912__fk__15 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
mot_1912__fk__16 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1912__fk__17 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1912__fk__18 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
mot_1912__fk__19 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1912__fk__20 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1912__fk__21 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1912__fk__22 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1912__fk__23 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1912__fk__24 text i XML-format (storlek: 49 kB)
mot_1912__fk__25 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1912__fk__26 text i XML-format (storlek: 124 kB)
mot_1912__fk__27 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1912__fk__28 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1912__fk__29 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mot_1912__fk__30 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1912__fk__31 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1912__fk__32 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__33 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1912__fk__34 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1912__fk__35 text i XML-format (storlek: 42 kB)
mot_1912__fk__36 text i XML-format (storlek: 392 kB)
mot_1912__fk__37 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1912__fk__38 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1912__fk__39 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1912__fk__40 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1912__fk__41 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1912__fk__42 text i XML-format (storlek: 116 kB)
mot_1912__fk__43 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1912__fk__44 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1912__fk__45 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1912__fk__46 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1912__fk__47 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1912__fk__48 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1912__fk__49 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1912__fk__50 text i XML-format (storlek: 72 kB)
mot_1912__fk__51 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1912__fk__52 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1912__fk__53 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1912__fk__54 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__55 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1912__fk__56 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
mot_1912__fk__57 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1912__fk__58 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1912__fk__59 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1912__fk__60 text i XML-format (storlek: 106 kB)
mot_1912__fk__61 text i XML-format (storlek: 89 kB)
mot_1912__fk__62 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1912__fk__63 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__64 text i XML-format (storlek: 61 kB)
mot_1912__fk__65 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1912__fk__66 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1912__fk__67 text i XML-format (storlek: 171 kB)
mot_1912__fk__68 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1912__fk__69 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1912__fk__70 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1912__fk__71 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__72 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1912__fk__73 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1912__fk__74 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1912__fk__75 text i XML-format (storlek: 63 kB)
mot_1912__fk__76 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__77 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
mot_1912__fk__78 text i XML-format (storlek: 64 kB)
mot_1912__fk__79 text i XML-format (storlek: 55 kB)
mot_1912__fk__80 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1912__fk__81 text i XML-format (storlek: 163 kB)
mot_1912__fk__82 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
mot_1912__fk__83 text i XML-format (storlek: 102 kB)
mot_1912__fk__84 text i XML-format (storlek: 77 kB)
mot_1912__fk__85 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1912__fk__86 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1912__fk__87 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1912__fk__88 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1912__fk__89 text i XML-format (storlek: 44 kB)
mot_1912__fk__90 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1912__fk__91 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
mot_1912__fk__92 text i XML-format (storlek: 66 kB)
mot_1912__fk__93 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1912__fk__94 text i XML-format (storlek: 448 kB)
mot_1912__fk__95 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1912__fk__96 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
mot_1912__fk__97 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1912__fk__98 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1912__fk__99 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1912__fk__100 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1912__fk__101 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1912__fk__102 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
mot_1912__fk__103 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
mot_1912__fk__104 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mot_1912__fk__105 text i XML-format (storlek: 111 kB)
mot_1912__fk__106 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
mot_1912__fk__107 text i XML-format (storlek: 68 kB)
mot_1912__fk__108 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1912__fk__109 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
mot_1912__fk__110 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1912__fk__111 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
mot_1912__fk__112 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1912__fk__113 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mot_1912__fk__114 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
mot_1912__fk__115 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mot_1912__fk__fört text i XML-format (storlek: 123 kB)