Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 1, Afd. 2, Bd 2, A, Motioner, väckta inom Andra kammaren, n:is 1-132

 

Källa: Riksdagen

mot_1908__ak__1 sökbar PDF (storlek: 437 kB)
mot_1908__ak__2 sökbar PDF (storlek: 327 kB)
mot_1908__ak__3 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__4 sökbar PDF (storlek: 824 kB)
mot_1908__ak__5 sökbar PDF (storlek: 709 kB)
mot_1908__ak__6 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1908__ak__7 sökbar PDF (storlek: 477 kB)
mot_1908__ak__8 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
mot_1908__ak__9 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1908__ak__10 sökbar PDF (storlek: 433 kB)
mot_1908__ak__11 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
mot_1908__ak__12 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__13 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mot_1908__ak__14 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mot_1908__ak__15 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1908__ak__16 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1908__ak__17 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1908__ak__18 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__19 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
mot_1908__ak__20 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
mot_1908__ak__21 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mot_1908__ak__22 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
mot_1908__ak__23 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1908__ak__24 sökbar PDF (storlek: 592 kB)
mot_1908__ak__25 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
mot_1908__ak__26 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1908__ak__27 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
mot_1908__ak__28 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
mot_1908__ak__29 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mot_1908__ak__30 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__31 sökbar PDF (storlek: 395 kB)
mot_1908__ak__32 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__33 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1908__ak__34 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
mot_1908__ak__35 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
mot_1908__ak__36 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1908__ak__37 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1908__ak__38 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__39 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1908__ak__40 sökbar PDF (storlek: 354 kB)
mot_1908__ak__41 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
mot_1908__ak__42 sökbar PDF (storlek: 366 kB)
mot_1908__ak__43 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
mot_1908__ak__44 sökbar PDF (storlek: 385 kB)
mot_1908__ak__45 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
mot_1908__ak__46 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
mot_1908__ak__47 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mot_1908__ak__48 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1908__ak__49 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
mot_1908__ak__50 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
mot_1908__ak__51 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
mot_1908__ak__52 sökbar PDF (storlek: 513 kB)
mot_1908__ak__53 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1908__ak__54 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
mot_1908__ak__55 sökbar PDF (storlek: 750 kB)
mot_1908__ak__56 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1908__ak__57 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1908__ak__58 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
mot_1908__ak__59 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mot_1908__ak__60 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1908__ak__61 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
mot_1908__ak__62 sökbar PDF (storlek: 462 kB)
mot_1908__ak__63 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mot_1908__ak__64 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1908__ak__65 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
mot_1908__ak__66 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
mot_1908__ak__67 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1908__ak__68 sökbar PDF (storlek: 765 kB)
mot_1908__ak__69 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
mot_1908__ak__70 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mot_1908__ak__71 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
mot_1908__ak__72 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
mot_1908__ak__73 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1908__ak__74 sökbar PDF (storlek: 523 kB)
mot_1908__ak__75 sökbar PDF (storlek: 276 kB)
mot_1908__ak__76 sökbar PDF (storlek: 363 kB)
mot_1908__ak__77 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mot_1908__ak__78 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
mot_1908__ak__79 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__80 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1908__ak__81 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1908__ak__82 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1908__ak__83 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mot_1908__ak__84 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
mot_1908__ak__85 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
mot_1908__ak__86 sökbar PDF (storlek: 309 kB)
mot_1908__ak__87 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
mot_1908__ak__88 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
mot_1908__ak__89 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
mot_1908__ak__90 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mot_1908__ak__91 sökbar PDF (storlek: 317 kB)
mot_1908__ak__92 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mot_1908__ak__93 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
mot_1908__ak__94 sökbar PDF (storlek: 608 kB)
mot_1908__ak__95 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
mot_1908__ak__96 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
mot_1908__ak__97 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
mot_1908__ak__98 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
mot_1908__ak__99 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
mot_1908__ak__100 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mot_1908__ak__101 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1908__ak__102 sökbar PDF (storlek: 600 kB)
mot_1908__ak__103 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
mot_1908__ak__104 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mot_1908__ak__105 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1908__ak__106 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
mot_1908__ak__107 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mot_1908__ak__108 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
mot_1908__ak__109 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
mot_1908__ak__110 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mot_1908__ak__111 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mot_1908__ak__112 sökbar PDF (storlek: 426 kB)
mot_1908__ak__113 sökbar PDF (storlek: 582 kB)
mot_1908__ak__114 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mot_1908__ak__115 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
mot_1908__ak__116 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1908__ak__117 sökbar PDF (storlek: 788 kB)
mot_1908__ak__118 sökbar PDF (storlek: 638 kB)
mot_1908__ak__119 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
mot_1908__ak__120 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mot_1908__ak__121 sökbar PDF (storlek: 543 kB)
mot_1908__ak__122 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
mot_1908__ak__123 sökbar PDF (storlek: 542 kB)
mot_1908__ak__124 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
mot_1908__ak__125 sökbar PDF (storlek: 650 kB)
mot_1908__ak__126 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
mot_1908__ak__127 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
mot_1908__ak__128 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mot_1908__ak__129 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1908__ak__130 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
mot_1908__ak__131 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mot_1908__ak__132 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mot_1908__ak__fört sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)

 

mot_1908__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1908__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1908__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 898 kB)
mot_1908__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
mot_1908__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
mot_1908__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1908__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1908__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1908__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
mot_1908__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1908__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
mot_1908__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 940 kB)
mot_1908__ak__15 utskrifts-PDF (storlek: 761 kB)
mot_1908__ak__16 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1908__ak__17 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__18 utskrifts-PDF (storlek: 860 kB)
mot_1908__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1908__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1908__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
mot_1908__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
mot_1908__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 731 kB)
mot_1908__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
mot_1908__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1908__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
mot_1908__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 530 kB)
mot_1908__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 598 kB)
mot_1908__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 546 kB)
mot_1908__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1908__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
mot_1908__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1908__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 232 kB)
mot_1908__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 565 kB)
mot_1908__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 889 kB)
mot_1908__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 870 kB)
mot_1908__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 676 kB)
mot_1908__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 763 kB)
mot_1908__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1908__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1908__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1908__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1908__ak__44 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1908__ak__45 utskrifts-PDF (storlek: 658 kB)
mot_1908__ak__46 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
mot_1908__ak__47 utskrifts-PDF (storlek: 853 kB)
mot_1908__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1908__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1908__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1908__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mot_1908__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 293 kB)
mot_1908__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1908__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
mot_1908__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1908__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 1003 kB)
mot_1908__ak__59 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__60 utskrifts-PDF (storlek: 790 kB)
mot_1908__ak__61 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
mot_1908__ak__62 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mot_1908__ak__63 utskrifts-PDF (storlek: 824 kB)
mot_1908__ak__64 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1908__ak__65 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1908__ak__66 utskrifts-PDF (storlek: 247 kB)
mot_1908__ak__67 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1908__ak__68 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
mot_1908__ak__69 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1908__ak__70 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1908__ak__71 utskrifts-PDF (storlek: 366 kB)
mot_1908__ak__72 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1908__ak__73 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1908__ak__74 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1908__ak__75 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1908__ak__76 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1908__ak__77 utskrifts-PDF (storlek: 664 kB)
mot_1908__ak__78 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1908__ak__79 utskrifts-PDF (storlek: 889 kB)
mot_1908__ak__80 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__81 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__82 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__83 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1908__ak__84 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1908__ak__85 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1908__ak__86 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1908__ak__87 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__88 utskrifts-PDF (storlek: 602 kB)
mot_1908__ak__89 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
mot_1908__ak__90 utskrifts-PDF (storlek: 913 kB)
mot_1908__ak__91 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1908__ak__92 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__93 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1908__ak__94 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
mot_1908__ak__95 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1908__ak__96 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
mot_1908__ak__97 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__98 utskrifts-PDF (storlek: 984 kB)
mot_1908__ak__99 utskrifts-PDF (storlek: 328 kB)
mot_1908__ak__100 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
mot_1908__ak__101 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
mot_1908__ak__102 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1908__ak__103 utskrifts-PDF (storlek: 236 kB)
mot_1908__ak__104 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1908__ak__105 utskrifts-PDF (storlek: 951 kB)
mot_1908__ak__106 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__107 utskrifts-PDF (storlek: 556 kB)
mot_1908__ak__108 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1908__ak__109 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1908__ak__110 utskrifts-PDF (storlek: 959 kB)
mot_1908__ak__111 utskrifts-PDF (storlek: 809 kB)
mot_1908__ak__112 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1908__ak__113 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
mot_1908__ak__114 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1908__ak__115 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
mot_1908__ak__116 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1908__ak__117 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1908__ak__118 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
mot_1908__ak__119 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1908__ak__120 utskrifts-PDF (storlek: 983 kB)
mot_1908__ak__121 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mot_1908__ak__122 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__123 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
mot_1908__ak__124 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1908__ak__125 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
mot_1908__ak__126 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1908__ak__127 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__128 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
mot_1908__ak__129 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1908__ak__130 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1908__ak__131 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1908__ak__132 utskrifts-PDF (storlek: 991 kB)
mot_1908__ak__fört utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)

 

mot_1908__ak__1 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1908__ak__2 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1908__ak__3 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1908__ak__4 text i XML-format (storlek: 130 kB)
mot_1908__ak__5 text i XML-format (storlek: 177 kB)
mot_1908__ak__6 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1908__ak__7 text i XML-format (storlek: 51 kB)
mot_1908__ak__8 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1908__ak__9 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1908__ak__10 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1908__ak__11 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1908__ak__12 text i XML-format (storlek: 180 kB)
mot_1908__ak__13 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1908__ak__14 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1908__ak__15 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1908__ak__16 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1908__ak__17 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1908__ak__18 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1908__ak__19 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mot_1908__ak__20 text i XML-format (storlek: 43 kB)
mot_1908__ak__21 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1908__ak__22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__24 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mot_1908__ak__25 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1908__ak__26 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1908__ak__27 text i XML-format (storlek: 67 kB)
mot_1908__ak__28 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1908__ak__29 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__30 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1908__ak__31 text i XML-format (storlek: 43 kB)
mot_1908__ak__32 text i XML-format (storlek: 245 kB)
mot_1908__ak__33 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1908__ak__34 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
mot_1908__ak__35 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mot_1908__ak__36 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1908__ak__37 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1908__ak__38 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1908__ak__39 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1908__ak__40 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1908__ak__41 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1908__ak__42 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1908__ak__43 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1908__ak__44 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1908__ak__45 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mot_1908__ak__46 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1908__ak__47 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1908__ak__48 text i XML-format (storlek: 45 kB)
mot_1908__ak__49 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1908__ak__50 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1908__ak__51 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mot_1908__ak__52 text i XML-format (storlek: 62 kB)
mot_1908__ak__53 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
mot_1908__ak__54 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1908__ak__55 text i XML-format (storlek: 97 kB)
mot_1908__ak__56 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1908__ak__57 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__58 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__59 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1908__ak__60 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1908__ak__61 text i XML-format (storlek: 94 kB)
mot_1908__ak__62 text i XML-format (storlek: 55 kB)
mot_1908__ak__63 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1908__ak__64 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1908__ak__65 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__66 text i XML-format (storlek: 9.1 kB)
mot_1908__ak__67 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1908__ak__68 text i XML-format (storlek: 104 kB)
mot_1908__ak__69 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1908__ak__70 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1908__ak__71 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mot_1908__ak__72 text i XML-format (storlek: 178 kB)
mot_1908__ak__73 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1908__ak__74 text i XML-format (storlek: 147 kB)
mot_1908__ak__75 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1908__ak__76 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1908__ak__77 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1908__ak__78 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1908__ak__79 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__80 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1908__ak__81 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__82 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1908__ak__83 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__84 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1908__ak__85 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1908__ak__86 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1908__ak__87 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1908__ak__88 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mot_1908__ak__89 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mot_1908__ak__90 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__91 text i XML-format (storlek: 34 kB)
mot_1908__ak__92 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1908__ak__93 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1908__ak__94 text i XML-format (storlek: 72 kB)
mot_1908__ak__95 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mot_1908__ak__96 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1908__ak__97 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__98 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1908__ak__99 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mot_1908__ak__100 text i XML-format (storlek: 126 kB)
mot_1908__ak__101 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mot_1908__ak__102 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mot_1908__ak__103 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
mot_1908__ak__104 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1908__ak__105 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1908__ak__106 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1908__ak__107 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1908__ak__108 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1908__ak__109 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1908__ak__110 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1908__ak__111 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1908__ak__112 text i XML-format (storlek: 50 kB)
mot_1908__ak__113 text i XML-format (storlek: 68 kB)
mot_1908__ak__114 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mot_1908__ak__115 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1908__ak__116 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1908__ak__117 text i XML-format (storlek: 109 kB)
mot_1908__ak__118 text i XML-format (storlek: 91 kB)
mot_1908__ak__119 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mot_1908__ak__120 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1908__ak__121 text i XML-format (storlek: 64 kB)
mot_1908__ak__122 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__123 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mot_1908__ak__124 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1908__ak__125 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mot_1908__ak__126 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1908__ak__127 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1908__ak__128 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1908__ak__129 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1908__ak__130 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1908__ak__131 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1908__ak__132 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1908__ak__fört text i XML-format (storlek: 219 kB)