Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 3, Bd 1, Motioner, väckta inom Första kammaren, nr 1-100

 

Källa: Riksdagen

mot_1913__fk__1 sökbar PDF (storlek: 606 kB)
mot_1913__fk__2 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1913__fk__3 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
mot_1913__fk__4 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mot_1913__fk__5 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
mot_1913__fk__6 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
mot_1913__fk__7 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
mot_1913__fk__8 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
mot_1913__fk__9 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
mot_1913__fk__10 sökbar PDF (storlek: 530 kB)
mot_1913__fk__11 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
mot_1913__fk__12 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mot_1913__fk__13 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
mot_1913__fk__14 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1913__fk__15 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mot_1913__fk__16 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
mot_1913__fk__17 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
mot_1913__fk__18 sökbar PDF (storlek: 422 kB)
mot_1913__fk__19 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
mot_1913__fk__20 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
mot_1913__fk__21 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
mot_1913__fk__22 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mot_1913__fk__23 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
mot_1913__fk__24 sökbar PDF (storlek: 449 kB)
mot_1913__fk__25 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1913__fk__26 sökbar PDF (storlek: 701 kB)
mot_1913__fk__27 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
mot_1913__fk__28 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
mot_1913__fk__29 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
mot_1913__fk__30 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mot_1913__fk__31 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
mot_1913__fk__32 sökbar PDF (storlek: 399 kB)
mot_1913__fk__33 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
mot_1913__fk__34 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mot_1913__fk__35 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
mot_1913__fk__36 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mot_1913__fk__37 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
mot_1913__fk__38 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
mot_1913__fk__39 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
mot_1913__fk__40 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
mot_1913__fk__41 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
mot_1913__fk__42 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mot_1913__fk__43 sökbar PDF (storlek: 437 kB)
mot_1913__fk__44 sökbar PDF (storlek: 431 kB)
mot_1913__fk__45 sökbar PDF (storlek: 660 kB)
mot_1913__fk__46 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mot_1913__fk__47 sökbar PDF (storlek: 366 kB)
mot_1913__fk__48 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
mot_1913__fk__49 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mot_1913__fk__50 sökbar PDF (storlek: 505 kB)
mot_1913__fk__51 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
mot_1913__fk__52 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
mot_1913__fk__53 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
mot_1913__fk__54 sökbar PDF (storlek: 731 kB)
mot_1913__fk__55 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
mot_1913__fk__56 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
mot_1913__fk__57 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1913__fk__58 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
mot_1913__fk__59 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1913__fk__60 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mot_1913__fk__61 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1913__fk__62 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1913__fk__63 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
mot_1913__fk__64 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mot_1913__fk__65 sökbar PDF (storlek: 421 kB)
mot_1913__fk__66 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
mot_1913__fk__67 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
mot_1913__fk__68 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
mot_1913__fk__69 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
mot_1913__fk__70 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
mot_1913__fk__71 sökbar PDF (storlek: 928 kB)
mot_1913__fk__72 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
mot_1913__fk__73 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
mot_1913__fk__74 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1913__fk__75 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
mot_1913__fk__76 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
mot_1913__fk__77 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
mot_1913__fk__78 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1913__fk__79 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
mot_1913__fk__80 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
mot_1913__fk__81 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mot_1913__fk__82 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
mot_1913__fk__83 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mot_1913__fk__84 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mot_1913__fk__85 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mot_1913__fk__86 sökbar PDF (storlek: 488 kB)
mot_1913__fk__87 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1913__fk__88 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
mot_1913__fk__89 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mot_1913__fk__90 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
mot_1913__fk__91 sökbar PDF (storlek: 302 kB)
mot_1913__fk__92 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
mot_1913__fk__93 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1913__fk__94 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1913__fk__95 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
mot_1913__fk__96 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mot_1913__fk__97 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
mot_1913__fk__98 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
mot_1913__fk__99 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
mot_1913__fk__100 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
mot_1913__fk__fört sökbar PDF (storlek: 938 kB)

 

mot_1913__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
mot_1913__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1913__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1913__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 794 kB)
mot_1913__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1913__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1913__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1913__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mot_1913__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1913__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1913__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1913__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 890 kB)
mot_1913__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
mot_1913__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mot_1913__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1913__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1913__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 930 kB)
mot_1913__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
mot_1913__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1913__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 891 kB)
mot_1913__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1913__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
mot_1913__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1913__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
mot_1913__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
mot_1913__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1913__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1913__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
mot_1913__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1913__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mot_1913__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1913__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 630 kB)
mot_1913__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1913__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mot_1913__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1913__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1913__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1913__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mot_1913__fk__43 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
mot_1913__fk__44 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1913__fk__45 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
mot_1913__fk__46 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__47 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1913__fk__48 utskrifts-PDF (storlek: 923 kB)
mot_1913__fk__49 utskrifts-PDF (storlek: 1005 kB)
mot_1913__fk__50 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1913__fk__51 utskrifts-PDF (storlek: 919 kB)
mot_1913__fk__52 utskrifts-PDF (storlek: 668 kB)
mot_1913__fk__53 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1913__fk__54 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
mot_1913__fk__55 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1913__fk__56 utskrifts-PDF (storlek: 928 kB)
mot_1913__fk__57 utskrifts-PDF (storlek: 849 kB)
mot_1913__fk__58 utskrifts-PDF (storlek: 648 kB)
mot_1913__fk__59 utskrifts-PDF (storlek: 648 kB)
mot_1913__fk__60 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1913__fk__61 utskrifts-PDF (storlek: 1023 kB)
mot_1913__fk__62 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
mot_1913__fk__63 utskrifts-PDF (storlek: 473 kB)
mot_1913__fk__64 utskrifts-PDF (storlek: 419 kB)
mot_1913__fk__65 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mot_1913__fk__66 utskrifts-PDF (storlek: 215 kB)
mot_1913__fk__67 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1913__fk__68 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1913__fk__69 utskrifts-PDF (storlek: 736 kB)
mot_1913__fk__70 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mot_1913__fk__71 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
mot_1913__fk__72 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1913__fk__73 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mot_1913__fk__74 utskrifts-PDF (storlek: 816 kB)
mot_1913__fk__75 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mot_1913__fk__76 utskrifts-PDF (storlek: 210 kB)
mot_1913__fk__77 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1913__fk__78 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__79 utskrifts-PDF (storlek: 338 kB)
mot_1913__fk__80 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mot_1913__fk__81 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1913__fk__82 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1913__fk__83 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mot_1913__fk__84 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mot_1913__fk__85 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
mot_1913__fk__86 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mot_1913__fk__87 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mot_1913__fk__88 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mot_1913__fk__89 utskrifts-PDF (storlek: 812 kB)
mot_1913__fk__90 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mot_1913__fk__91 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mot_1913__fk__92 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mot_1913__fk__93 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
mot_1913__fk__94 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
mot_1913__fk__95 utskrifts-PDF (storlek: 860 kB)
mot_1913__fk__96 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mot_1913__fk__97 utskrifts-PDF (storlek: 631 kB)
mot_1913__fk__98 utskrifts-PDF (storlek: 473 kB)
mot_1913__fk__99 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mot_1913__fk__100 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mot_1913__fk__fört utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)

 

mot_1913__fk__1 text i XML-format (storlek: 78 kB)
mot_1913__fk__2 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1913__fk__3 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1913__fk__4 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1913__fk__5 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__6 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1913__fk__7 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1913__fk__8 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mot_1913__fk__9 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__10 text i XML-format (storlek: 58 kB)
mot_1913__fk__11 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1913__fk__12 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mot_1913__fk__13 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1913__fk__14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__15 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1913__fk__16 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1913__fk__17 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1913__fk__18 text i XML-format (storlek: 52 kB)
mot_1913__fk__19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__20 text i XML-format (storlek: 104 kB)
mot_1913__fk__21 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1913__fk__22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__23 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1913__fk__24 text i XML-format (storlek: 117 kB)
mot_1913__fk__25 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__26 text i XML-format (storlek: 90 kB)
mot_1913__fk__27 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
mot_1913__fk__28 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__29 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1913__fk__30 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1913__fk__31 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mot_1913__fk__32 text i XML-format (storlek: 44 kB)
mot_1913__fk__33 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1913__fk__34 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mot_1913__fk__35 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1913__fk__36 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1913__fk__37 text i XML-format (storlek: 57 kB)
mot_1913__fk__38 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1913__fk__39 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__40 text i XML-format (storlek: 36 kB)
mot_1913__fk__41 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1913__fk__42 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1913__fk__43 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mot_1913__fk__44 text i XML-format (storlek: 76 kB)
mot_1913__fk__45 text i XML-format (storlek: 89 kB)
mot_1913__fk__46 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1913__fk__47 text i XML-format (storlek: 35 kB)
mot_1913__fk__48 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__49 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1913__fk__50 text i XML-format (storlek: 70 kB)
mot_1913__fk__51 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__52 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1913__fk__53 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mot_1913__fk__54 text i XML-format (storlek: 91 kB)
mot_1913__fk__55 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1913__fk__56 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__57 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1913__fk__58 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
mot_1913__fk__59 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1913__fk__60 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mot_1913__fk__61 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__62 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__63 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mot_1913__fk__64 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mot_1913__fk__65 text i XML-format (storlek: 46 kB)
mot_1913__fk__66 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
mot_1913__fk__67 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mot_1913__fk__68 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mot_1913__fk__69 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mot_1913__fk__70 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__71 text i XML-format (storlek: 210 kB)
mot_1913__fk__72 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mot_1913__fk__73 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1913__fk__74 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__75 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mot_1913__fk__76 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
mot_1913__fk__77 text i XML-format (storlek: 30 kB)
mot_1913__fk__78 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__79 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
mot_1913__fk__80 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mot_1913__fk__81 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__82 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1913__fk__83 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mot_1913__fk__84 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mot_1913__fk__85 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__86 text i XML-format (storlek: 82 kB)
mot_1913__fk__87 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mot_1913__fk__88 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mot_1913__fk__89 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mot_1913__fk__90 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mot_1913__fk__91 text i XML-format (storlek: 32 kB)
mot_1913__fk__92 text i XML-format (storlek: 42 kB)
mot_1913__fk__93 text i XML-format (storlek: 640 kB)
mot_1913__fk__94 text i XML-format (storlek: 485 kB)
mot_1913__fk__95 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mot_1913__fk__96 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mot_1913__fk__97 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mot_1913__fk__98 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
mot_1913__fk__99 text i XML-format (storlek: 48 kB)
mot_1913__fk__100 text i XML-format (storlek: 33 kB)
mot_1913__fk__fört text i XML-format (storlek: 160 kB)