Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 15 januari-den 5 mars, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkande n:o 1; Samling 5. Afd. 2; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]; Samling 6. Afd. 1; Bankoutskottets memorial n:is 1-3; Samling 6. Afd. 2; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]; Samling 7; Lagutskottets utlåtanden och memorial n:is 1-24; Samling 8. Afd. 1; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]; Samling 8. Afd. 2. Bd 1; Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden n:is 1-4; Samling 8. Afd. 2. Bd 2; Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden n:is 1-8; Samling 9; Protokollsutdrag från kamrarne; Samling 10. Afd. 1. Bd 1; Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-10, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:o 1; Allmänt register öfver bihanget till kamrarnes protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1887, den 15 januari-den 5 mars

 

Källa: Riksdagen

bet_1887_janmar__bevu_1 sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
kadep_1887_janmar___1 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
mem_1887_janmar__bu_1 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
mem_1887_janmar__bu_2 sökbar PDF (storlek: 883 kB)
mem_1887_janmar__bu_3 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
mem_1887_janmar__lug_17 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
mem_1887_janmar__lug_19 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
protutdr_1887_janmar___ sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
reg_1887_janmar___bih sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
reg_1887_janmar__lug_ sökbar PDF (storlek: 266 kB)
reg_1887_janmar_ak_tfu_ sökbar PDF (storlek: 147 kB)
reg_1887_janmar_fk_tfu_ sökbar PDF (storlek: 105 kB)
riksdagsbeslut_1887_janmar___ sökbar PDF (storlek: 735 kB)
rskr_1887_janmar___1 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1887_janmar___2 sökbar PDF (storlek: 98 kB)
rskr_1887_janmar___3 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
rskr_1887_janmar___4 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1887_janmar___5 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1887_janmar___6 sökbar PDF (storlek: 148 kB)
rskr_1887_janmar___7 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1887_janmar___8 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1887_janmar___9 sökbar PDF (storlek: 99 kB)
rskr_1887_janmar___10 sökbar PDF (storlek: 338 kB)
rskr_1887_janmar___fört sökbar PDF (storlek: 152 kB)
utl_1887_janmar__lug_1 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
utl_1887_janmar__lug_2 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
utl_1887_janmar__lug_3 sökbar PDF (storlek: 365 kB)
utl_1887_janmar__lug_4 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
utl_1887_janmar__lug_5 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
utl_1887_janmar__lug_6 sökbar PDF (storlek: 621 kB)
utl_1887_janmar__lug_7 sökbar PDF (storlek: 617 kB)
utl_1887_janmar__lug_8 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
utl_1887_janmar__lug_9 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
utl_1887_janmar__lug_10 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
utl_1887_janmar__lug_11 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
utl_1887_janmar__lug_12 sökbar PDF (storlek: 460 kB)
utl_1887_janmar__lug_13 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
utl_1887_janmar__lug_14 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
utl_1887_janmar__lug_15 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
utl_1887_janmar__lug_16 sökbar PDF (storlek: 619 kB)
utl_1887_janmar__lug_18 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1887_janmar__lug_20 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
utl_1887_janmar__lug_21 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
utl_1887_janmar__lug_22 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1887_janmar__lug_23 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
utl_1887_janmar__lug_24 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_1 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_2 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_3 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu2_7 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_4 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_5 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_6 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_8 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_1 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_2 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_3 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_4 sökbar PDF (storlek: 167 kB)

 

bet_1887_janmar__bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)
kadep_1887_janmar___1 utskrifts-PDF (storlek: 337 kB)
mem_1887_janmar__bu_1 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
mem_1887_janmar__bu_2 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
mem_1887_janmar__bu_3 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mem_1887_janmar__lug_17 utskrifts-PDF (storlek: 356 kB)
mem_1887_janmar__lug_19 utskrifts-PDF (storlek: 371 kB)
protutdr_1887_janmar___ utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
reg_1887_janmar___bih utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
reg_1887_janmar__lug_ utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
reg_1887_janmar_ak_tfu_ utskrifts-PDF (storlek: 510 kB)
reg_1887_janmar_fk_tfu_ utskrifts-PDF (storlek: 289 kB)
riksdagsbeslut_1887_janmar___ utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1887_janmar___1 utskrifts-PDF (storlek: 306 kB)
rskr_1887_janmar___2 utskrifts-PDF (storlek: 341 kB)
rskr_1887_janmar___3 utskrifts-PDF (storlek: 383 kB)
rskr_1887_janmar___4 utskrifts-PDF (storlek: 810 kB)
rskr_1887_janmar___5 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1887_janmar___6 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
rskr_1887_janmar___7 utskrifts-PDF (storlek: 993 kB)
rskr_1887_janmar___8 utskrifts-PDF (storlek: 326 kB)
rskr_1887_janmar___9 utskrifts-PDF (storlek: 354 kB)
rskr_1887_janmar___10 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1887_janmar___fört utskrifts-PDF (storlek: 549 kB)
utl_1887_janmar__lug_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1887_janmar__lug_2 utskrifts-PDF (storlek: 338 kB)
utl_1887_janmar__lug_3 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
utl_1887_janmar__lug_4 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1887_janmar__lug_5 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1887_janmar__lug_6 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
utl_1887_janmar__lug_7 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
utl_1887_janmar__lug_8 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
utl_1887_janmar__lug_9 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1887_janmar__lug_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1887_janmar__lug_11 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
utl_1887_janmar__lug_12 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
utl_1887_janmar__lug_13 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1887_janmar__lug_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1887_janmar__lug_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1887_janmar__lug_16 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
utl_1887_janmar__lug_18 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
utl_1887_janmar__lug_20 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1887_janmar__lug_21 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1887_janmar__lug_22 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
utl_1887_janmar__lug_23 utskrifts-PDF (storlek: 757 kB)
utl_1887_janmar__lug_24 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_1 utskrifts-PDF (storlek: 484 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_2 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_3 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu2_7 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_4 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_6 utskrifts-PDF (storlek: 928 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_8 utskrifts-PDF (storlek: 760 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_1 utskrifts-PDF (storlek: 732 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_3 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_4 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)

 

bet_1887_janmar__bevu_1 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
kadep_1887_janmar___1 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
mem_1887_janmar__bu_1 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
mem_1887_janmar__bu_2 text i XML-format (storlek: 219 kB)
mem_1887_janmar__bu_3 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mem_1887_janmar__lug_17 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
mem_1887_janmar__lug_19 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
protutdr_1887_janmar___ text i XML-format (storlek: 454 kB)
reg_1887_janmar___bih text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
reg_1887_janmar__lug_ text i XML-format (storlek: 50 kB)
reg_1887_janmar_ak_tfu_ text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
reg_1887_janmar_fk_tfu_ text i XML-format (storlek: 4.4 kB)
riksdagsbeslut_1887_janmar___ text i XML-format (storlek: 199 kB)
rskr_1887_janmar___1 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1887_janmar___2 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1887_janmar___3 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1887_janmar___4 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1887_janmar___5 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1887_janmar___6 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1887_janmar___7 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1887_janmar___8 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1887_janmar___9 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1887_janmar___10 text i XML-format (storlek: 46 kB)
rskr_1887_janmar___fört text i XML-format (storlek: 10 kB)
utl_1887_janmar__lug_1 text i XML-format (storlek: 27 kB)
utl_1887_janmar__lug_2 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
utl_1887_janmar__lug_3 text i XML-format (storlek: 43 kB)
utl_1887_janmar__lug_4 text i XML-format (storlek: 45 kB)
utl_1887_janmar__lug_5 text i XML-format (storlek: 35 kB)
utl_1887_janmar__lug_6 text i XML-format (storlek: 87 kB)
utl_1887_janmar__lug_7 text i XML-format (storlek: 75 kB)
utl_1887_janmar__lug_8 text i XML-format (storlek: 30 kB)
utl_1887_janmar__lug_9 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1887_janmar__lug_10 text i XML-format (storlek: 23 kB)
utl_1887_janmar__lug_11 text i XML-format (storlek: 39 kB)
utl_1887_janmar__lug_12 text i XML-format (storlek: 53 kB)
utl_1887_janmar__lug_13 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1887_janmar__lug_14 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1887_janmar__lug_15 text i XML-format (storlek: 29 kB)
utl_1887_janmar__lug_16 text i XML-format (storlek: 136 kB)
utl_1887_janmar__lug_18 text i XML-format (storlek: 172 kB)
utl_1887_janmar__lug_20 text i XML-format (storlek: 38 kB)
utl_1887_janmar__lug_21 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1887_janmar__lug_22 text i XML-format (storlek: 153 kB)
utl_1887_janmar__lug_23 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1887_janmar__lug_24 text i XML-format (storlek: 20 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_1 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_2 text i XML-format (storlek: 28 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu1_3 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu2_7 text i XML-format (storlek: 158 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_4 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_5 text i XML-format (storlek: 19 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_6 text i XML-format (storlek: 13 kB)
utl_1887_janmar_ak_tfu3_8 text i XML-format (storlek: 12 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_1 text i XML-format (storlek: 11 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_2 text i XML-format (storlek: 27 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_3 text i XML-format (storlek: 27 kB)
utl_1887_janmar_fk_tfu2_4 text i XML-format (storlek: 14 kB)