Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1872, Bd 04; [22 april-27 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1872__ak__0422 sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
prot_1872__ak__0424 sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
prot_1872__ak__0425 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prot_1872__ak__0427 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1872__ak__0430 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1872__ak__0501 sökbar PDF (storlek: 986 kB)
prot_1872__ak__0503 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1872__ak__0504 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1872__ak__0506 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1872__ak__0507 sökbar PDF (storlek: 311 kB)
prot_1872__ak__0508 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1872__ak__0510 sökbar PDF (storlek: 5 MB)
prot_1872__ak__0511 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1872__ak__0513 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1872__ak__0514 sökbar PDF (storlek: 477 kB)
prot_1872__ak__0515 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
prot_1872__ak__0516 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prot_1872__ak__0527 sökbar PDF (storlek: 116 kB)

 

prot_1872__ak__0422 utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)
prot_1872__ak__0424 utskrifts-PDF (storlek: 59 MB)
prot_1872__ak__0425 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1872__ak__0427 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prot_1872__ak__0430 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1872__ak__0501 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
prot_1872__ak__0503 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1872__ak__0504 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1872__ak__0506 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1872__ak__0507 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1872__ak__0508 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1872__ak__0510 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1872__ak__0511 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1872__ak__0513 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1872__ak__0514 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1872__ak__0515 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1872__ak__0516 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1872__ak__0527 utskrifts-PDF (storlek: 280 kB)

 

prot_1872__ak__0422 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
prot_1872__ak__0424 text i XML-format (storlek: 876 kB)
prot_1872__ak__0425 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prot_1872__ak__0427 text i XML-format (storlek: 157 kB)
prot_1872__ak__0430 text i XML-format (storlek: 492 kB)
prot_1872__ak__0501 text i XML-format (storlek: 148 kB)
prot_1872__ak__0503 text i XML-format (storlek: 616 kB)
prot_1872__ak__0504 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1872__ak__0506 text i XML-format (storlek: 200 kB)
prot_1872__ak__0507 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prot_1872__ak__0508 text i XML-format (storlek: 477 kB)
prot_1872__ak__0510 text i XML-format (storlek: 766 kB)
prot_1872__ak__0511 text i XML-format (storlek: 529 kB)
prot_1872__ak__0513 text i XML-format (storlek: 285 kB)
prot_1872__ak__0514 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prot_1872__ak__0515 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prot_1872__ak__0516 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prot_1872__ak__0527 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)