Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 4, Kungl. Maj:ts propositioner nr 51-100

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____51 sökbar PDF (storlek: 803 kB)
prop_1913____52 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
prop_1913____53 sökbar PDF (storlek: 633 kB)
prop_1913____54 sökbar PDF (storlek: 434 kB)
prop_1913____55 sökbar PDF (storlek: 536 kB)
prop_1913____56 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
prop_1913____57 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
prop_1913____58 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
prop_1913____59 sökbar PDF (storlek: 508 kB)
prop_1913____60 sökbar PDF (storlek: 411 kB)
prop_1913____61 sökbar PDF (storlek: 923 kB)
prop_1913____62 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1913____63 sökbar PDF (storlek: 713 kB)
prop_1913____64 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____65 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
prop_1913____66 sökbar PDF (storlek: 676 kB)
prop_1913____67 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
prop_1913____68 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____69 sökbar PDF (storlek: 333 kB)
prop_1913____70 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
prop_1913____71 sökbar PDF (storlek: 462 kB)
prop_1913____72 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
prop_1913____73 sökbar PDF (storlek: 446 kB)
prop_1913____74 sökbar PDF (storlek: 360 kB)
prop_1913____75 sökbar PDF (storlek: 8 MB)
prop_1913____76 sökbar PDF (storlek: 628 kB)
prop_1913____77 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____78 sökbar PDF (storlek: 421 kB)
prop_1913____79 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____80 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1913____81 sökbar PDF (storlek: 769 kB)
prop_1913____82 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____83 sökbar PDF (storlek: 744 kB)
prop_1913____84 sökbar PDF (storlek: 807 kB)
prop_1913____85 sökbar PDF (storlek: 551 kB)
prop_1913____86 sökbar PDF (storlek: 584 kB)
prop_1913____87 sökbar PDF (storlek: 627 kB)
prop_1913____88 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____89 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
prop_1913____90 sökbar PDF (storlek: 589 kB)
prop_1913____91 sökbar PDF (storlek: 747 kB)
prop_1913____92 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____93 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____94 sökbar PDF (storlek: 703 kB)
prop_1913____95 sökbar PDF (storlek: 969 kB)
prop_1913____96 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____97 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1913____98 sökbar PDF (storlek: 713 kB)
prop_1913____99 sökbar PDF (storlek: 672 kB)
prop_1913____100 sökbar PDF (storlek: 338 kB)

 

prop_1913____51 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
prop_1913____52 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____53 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1913____54 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1913____55 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1913____56 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____57 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____58 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____59 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1913____60 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1913____61 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
prop_1913____62 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____63 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1913____64 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____65 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____66 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prop_1913____67 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____68 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____69 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1913____70 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1913____71 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1913____72 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____73 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1913____74 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____75 utskrifts-PDF (storlek: 68 MB)
prop_1913____76 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1913____77 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prop_1913____78 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____79 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____80 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____81 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1913____82 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1913____83 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1913____84 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
prop_1913____85 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1913____86 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1913____87 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1913____88 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1913____89 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____90 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1913____91 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1913____92 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1913____93 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1913____94 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1913____95 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
prop_1913____96 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prop_1913____97 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prop_1913____98 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prop_1913____99 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1913____100 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)

 

prop_1913____51 text i XML-format (storlek: 94 kB)
prop_1913____52 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1913____53 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1913____54 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1913____55 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1913____56 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1913____57 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1913____58 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1913____59 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1913____60 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1913____61 text i XML-format (storlek: 115 kB)
prop_1913____62 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1913____63 text i XML-format (storlek: 87 kB)
prop_1913____64 text i XML-format (storlek: 212 kB)
prop_1913____65 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1913____66 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1913____67 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1913____68 text i XML-format (storlek: 170 kB)
prop_1913____69 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1913____70 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1913____71 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1913____72 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____73 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1913____74 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1913____75 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____76 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prop_1913____77 text i XML-format (storlek: 238 kB)
prop_1913____78 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1913____79 text i XML-format (storlek: 182 kB)
prop_1913____80 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____81 text i XML-format (storlek: 139 kB)
prop_1913____82 text i XML-format (storlek: 161 kB)
prop_1913____83 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1913____84 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prop_1913____85 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1913____86 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1913____87 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1913____88 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prop_1913____89 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1913____90 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1913____91 text i XML-format (storlek: 91 kB)
prop_1913____92 text i XML-format (storlek: 158 kB)
prop_1913____93 text i XML-format (storlek: 228 kB)
prop_1913____94 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1913____95 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prop_1913____96 text i XML-format (storlek: 536 kB)
prop_1913____97 text i XML-format (storlek: 736 kB)
prop_1913____98 text i XML-format (storlek: 86 kB)
prop_1913____99 text i XML-format (storlek: 104 kB)
prop_1913____100 text i XML-format (storlek: 30 kB)