Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1896, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen m. m. n:is 1-121; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1896____1 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
regl-riksb_1896____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
regl-riksg_1896____ sökbar PDF (storlek: 5 MB)
riksdagsbeslut_1896____ sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
riksstat_1896____ sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1896____1 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1896____2 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1896____3 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1896____4 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1896____5 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1896____6 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1896____7 sökbar PDF (storlek: 140 kB)
rskr_1896____8 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1896____9 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1896____10 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1896____11 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1896____12 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1896____13 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1896____14 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1896____15 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1896____16 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1896____17 sökbar PDF (storlek: 151 kB)
rskr_1896____18 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1896____19 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1896____20 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1896____21 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1896____22 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1896____23 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1896____24 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
rskr_1896____25 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
rskr_1896____26 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1896____27 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1896____28 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1896____29 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1896____30 sökbar PDF (storlek: 138 kB)
rskr_1896____31 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
rskr_1896____32 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1896____33 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
rskr_1896____34 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1896____35 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1896____36 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
rskr_1896____37 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
rskr_1896____38 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1896____39 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1896____40 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1896____41 sökbar PDF (storlek: 697 kB)
rskr_1896____42 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1896____43 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1896____44 sökbar PDF (storlek: 747 kB)
rskr_1896____45 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1896____46 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1896____47 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1896____48 sökbar PDF (storlek: 829 kB)
rskr_1896____49 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1896____50 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
rskr_1896____51 sökbar PDF (storlek: 366 kB)
rskr_1896____52 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1896____53 sökbar PDF (storlek: 370 kB)
rskr_1896____54 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1896____55 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1896____56 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1896____57 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1896____58 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
rskr_1896____59 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1896____60 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1896____61 sökbar PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1896____62 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1896____63 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1896____64 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1896____65 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1896____66 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
rskr_1896____67 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1896____68 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1896____69 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1896____70 sökbar PDF (storlek: 491 kB)
rskr_1896____71 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1896____72 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1896____73 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
rskr_1896____74 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1896____75 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1896____76 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____77 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
rskr_1896____78 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1896____79 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1896____80 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1896____81 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1896____82 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1896____83 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1896____84 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
rskr_1896____85 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1896____86 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
rskr_1896____87 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1896____88 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1896____89 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
rskr_1896____90 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1896____91 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1896____92 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1896____93 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1896____94 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1896____95 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1896____96 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1896____97 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1896____98 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1896____99 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1896____100 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
rskr_1896____101 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1896____102 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
rskr_1896____103 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
rskr_1896____104 sökbar PDF (storlek: 643 kB)
rskr_1896____105 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
rskr_1896____106 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1896____107 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
rskr_1896____108 sökbar PDF (storlek: 595 kB)
rskr_1896____109 sökbar PDF (storlek: 338 kB)
rskr_1896____110 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1896____111 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1896____112 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
rskr_1896____113 sökbar PDF (storlek: 944 kB)
rskr_1896____114 sökbar PDF (storlek: 134 kB)
rskr_1896____115 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1896____116 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1896____117 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1896____118 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1896____119 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1896____120 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1896____121 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1896____fört sökbar PDF (storlek: 598 kB)

 

kadep_1896____1 utskrifts-PDF (storlek: 384 kB)
regl-riksb_1896____ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
regl-riksg_1896____ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
riksdagsbeslut_1896____ utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
riksstat_1896____ utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1896____1 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1896____2 utskrifts-PDF (storlek: 370 kB)
rskr_1896____3 utskrifts-PDF (storlek: 389 kB)
rskr_1896____4 utskrifts-PDF (storlek: 338 kB)
rskr_1896____5 utskrifts-PDF (storlek: 371 kB)
rskr_1896____6 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1896____7 utskrifts-PDF (storlek: 394 kB)
rskr_1896____8 utskrifts-PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1896____9 utskrifts-PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1896____10 utskrifts-PDF (storlek: 847 kB)
rskr_1896____11 utskrifts-PDF (storlek: 413 kB)
rskr_1896____12 utskrifts-PDF (storlek: 372 kB)
rskr_1896____13 utskrifts-PDF (storlek: 390 kB)
rskr_1896____14 utskrifts-PDF (storlek: 352 kB)
rskr_1896____15 utskrifts-PDF (storlek: 731 kB)
rskr_1896____16 utskrifts-PDF (storlek: 347 kB)
rskr_1896____17 utskrifts-PDF (storlek: 513 kB)
rskr_1896____18 utskrifts-PDF (storlek: 333 kB)
rskr_1896____19 utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1896____20 utskrifts-PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1896____21 utskrifts-PDF (storlek: 403 kB)
rskr_1896____22 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1896____23 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
rskr_1896____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1896____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1896____26 utskrifts-PDF (storlek: 773 kB)
rskr_1896____27 utskrifts-PDF (storlek: 591 kB)
rskr_1896____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1896____29 utskrifts-PDF (storlek: 988 kB)
rskr_1896____30 utskrifts-PDF (storlek: 275 kB)
rskr_1896____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1896____32 utskrifts-PDF (storlek: 634 kB)
rskr_1896____33 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1896____34 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
rskr_1896____35 utskrifts-PDF (storlek: 381 kB)
rskr_1896____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____37 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1896____38 utskrifts-PDF (storlek: 270 kB)
rskr_1896____39 utskrifts-PDF (storlek: 545 kB)
rskr_1896____40 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
rskr_1896____41 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1896____42 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1896____43 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
rskr_1896____44 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
rskr_1896____45 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1896____46 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1896____47 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
rskr_1896____48 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
rskr_1896____49 utskrifts-PDF (storlek: 550 kB)
rskr_1896____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1896____51 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1896____52 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1896____53 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____54 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1896____55 utskrifts-PDF (storlek: 354 kB)
rskr_1896____56 utskrifts-PDF (storlek: 270 kB)
rskr_1896____57 utskrifts-PDF (storlek: 273 kB)
rskr_1896____58 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
rskr_1896____59 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____60 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1896____61 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1896____62 utskrifts-PDF (storlek: 677 kB)
rskr_1896____63 utskrifts-PDF (storlek: 921 kB)
rskr_1896____64 utskrifts-PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1896____65 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
rskr_1896____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____67 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
rskr_1896____68 utskrifts-PDF (storlek: 286 kB)
rskr_1896____69 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1896____70 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1896____71 utskrifts-PDF (storlek: 803 kB)
rskr_1896____72 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1896____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1896____74 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1896____75 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1896____76 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1896____77 utskrifts-PDF (storlek: 629 kB)
rskr_1896____78 utskrifts-PDF (storlek: 672 kB)
rskr_1896____79 utskrifts-PDF (storlek: 444 kB)
rskr_1896____80 utskrifts-PDF (storlek: 682 kB)
rskr_1896____81 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1896____82 utskrifts-PDF (storlek: 775 kB)
rskr_1896____83 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1896____84 utskrifts-PDF (storlek: 403 kB)
rskr_1896____85 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1896____86 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1896____87 utskrifts-PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1896____88 utskrifts-PDF (storlek: 985 kB)
rskr_1896____89 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1896____90 utskrifts-PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1896____91 utskrifts-PDF (storlek: 233 kB)
rskr_1896____92 utskrifts-PDF (storlek: 562 kB)
rskr_1896____93 utskrifts-PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1896____94 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1896____95 utskrifts-PDF (storlek: 714 kB)
rskr_1896____96 utskrifts-PDF (storlek: 338 kB)
rskr_1896____97 utskrifts-PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1896____98 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1896____99 utskrifts-PDF (storlek: 714 kB)
rskr_1896____100 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1896____101 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1896____102 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1896____103 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1896____104 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
rskr_1896____105 utskrifts-PDF (storlek: 817 kB)
rskr_1896____106 utskrifts-PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1896____107 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1896____108 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1896____109 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1896____110 utskrifts-PDF (storlek: 388 kB)
rskr_1896____111 utskrifts-PDF (storlek: 998 kB)
rskr_1896____112 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1896____113 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
rskr_1896____114 utskrifts-PDF (storlek: 292 kB)
rskr_1896____115 utskrifts-PDF (storlek: 333 kB)
rskr_1896____116 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1896____117 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
rskr_1896____118 utskrifts-PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1896____119 utskrifts-PDF (storlek: 248 kB)
rskr_1896____120 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1896____121 utskrifts-PDF (storlek: 735 kB)
rskr_1896____fört utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)

 

kadep_1896____1 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
regl-riksb_1896____ text i XML-format (storlek: 603 kB)
regl-riksg_1896____ text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
riksdagsbeslut_1896____ text i XML-format (storlek: 511 kB)
riksstat_1896____ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
rskr_1896____1 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1896____2 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1896____3 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1896____4 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1896____5 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1896____6 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1896____7 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1896____8 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1896____9 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1896____10 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1896____11 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1896____12 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1896____13 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1896____14 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1896____15 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1896____16 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1896____17 text i XML-format (storlek: 9.1 kB)
rskr_1896____18 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1896____19 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1896____20 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1896____21 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1896____22 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1896____23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1896____24 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1896____25 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1896____26 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1896____27 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
rskr_1896____28 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1896____29 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1896____30 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1896____31 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1896____32 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1896____33 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1896____34 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1896____35 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1896____36 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1896____37 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1896____38 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1896____39 text i XML-format (storlek: 9.2 kB)
rskr_1896____40 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1896____41 text i XML-format (storlek: 105 kB)
rskr_1896____42 text i XML-format (storlek: 53 kB)
rskr_1896____43 text i XML-format (storlek: 6.5 MB)
rskr_1896____44 text i XML-format (storlek: 230 kB)
rskr_1896____45 text i XML-format (storlek: 453 kB)
rskr_1896____46 text i XML-format (storlek: 292 kB)
rskr_1896____47 text i XML-format (storlek: 747 kB)
rskr_1896____48 text i XML-format (storlek: 185 kB)
rskr_1896____49 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1896____50 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1896____51 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1896____52 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1896____53 text i XML-format (storlek: 88 kB)
rskr_1896____54 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1896____55 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1896____56 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1896____57 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1896____58 text i XML-format (storlek: 51 kB)
rskr_1896____59 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1896____60 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1896____61 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1896____62 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1896____63 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1896____64 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1896____65 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1896____66 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1896____67 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1896____68 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1896____69 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1896____70 text i XML-format (storlek: 52 kB)
rskr_1896____71 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1896____72 text i XML-format (storlek: 9.2 kB)
rskr_1896____73 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1896____74 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1896____75 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1896____76 text i XML-format (storlek: 229 kB)
rskr_1896____77 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1896____78 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1896____79 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1896____80 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1896____81 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1896____82 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1896____83 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1896____84 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
rskr_1896____85 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1896____86 text i XML-format (storlek: 77 kB)
rskr_1896____87 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1896____88 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1896____89 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1896____90 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1896____91 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1896____92 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1896____93 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1896____94 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1896____95 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1896____96 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1896____97 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1896____98 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1896____99 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1896____100 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1896____101 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1896____102 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1896____103 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1896____104 text i XML-format (storlek: 75 kB)
rskr_1896____105 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1896____106 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1896____107 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1896____108 text i XML-format (storlek: 99 kB)
rskr_1896____109 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1896____110 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1896____111 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1896____112 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1896____113 text i XML-format (storlek: 125 kB)
rskr_1896____114 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1896____115 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1896____116 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1896____117 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1896____118 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1896____119 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1896____120 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1896____121 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1896____fört text i XML-format (storlek: 142 kB)