Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-40; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lagutskottets betänkanden och memorial n:is 1-11

 

Källa: Riksdagen

bet_1909___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1909___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
bet_1909___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 739 kB)
bet_1909___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
bet_1909___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
bet_1909___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
bet_1909___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 354 kB)
bet_1909___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 529 kB)
bet_1909___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1909___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
bet_1909___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 421 kB)
bet_1909___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
bet_1909___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
bet_1909___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
bet_1909___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
bet_1909___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
bet_1909___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
bet_1909___bevu_21 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
bet_1909___bevu_22 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1909___bevu_24 sökbar PDF (storlek: 751 kB)
bet_1909___bevu_25 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1909___bevu_26 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1909___bevu_32 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
bet_1909___bevu_33 sökbar PDF (storlek: 667 kB)
bet_1909___bevu_36 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
bet_1909___bevu_37 sökbar PDF (storlek: 993 kB)
bet_1909___bevu_38 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
bet_1909___bevu_39 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
bet_1909___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
bet_1909___bevulu_2 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1909___bevulu_5 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
bet_1909___bevulu_6 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1909___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mem_1909___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
mem_1909___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
mem_1909___bevu_23 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
mem_1909___bevu_27 sökbar PDF (storlek: 874 kB)
mem_1909___bevu_28 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
mem_1909___bevu_29 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
mem_1909___bevu_30 sökbar PDF (storlek: 387 kB)
mem_1909___bevu_31 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
mem_1909___bevu_34 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
mem_1909___bevu_35 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mem_1909___bevu_40 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
mem_1909___bevulu_7 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
mem_1909___bevulu_8 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
mem_1909___bevulu_9 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
mem_1909___bevulu_10 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
mem_1909___bevulu_11 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
reg_1909___bevu_ sökbar PDF (storlek: 421 kB)
utl_1909___bevulu_3 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
utl_1909___bevulu_4 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)

 

bet_1909___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
bet_1909___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
bet_1909___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
bet_1909___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1909___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1909___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1909___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1909___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
bet_1909___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
bet_1909___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
bet_1909___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
bet_1909___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
bet_1909___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
bet_1909___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1909___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
bet_1909___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 752 kB)
bet_1909___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 685 kB)
bet_1909___bevu_21 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
bet_1909___bevu_22 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
bet_1909___bevu_24 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
bet_1909___bevu_25 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
bet_1909___bevu_26 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
bet_1909___bevu_32 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
bet_1909___bevu_33 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
bet_1909___bevu_36 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
bet_1909___bevu_37 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
bet_1909___bevu_38 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1909___bevu_39 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1909___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1909___bevulu_2 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
bet_1909___bevulu_5 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
bet_1909___bevulu_6 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
mem_1909___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1909___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
mem_1909___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1909___bevu_23 utskrifts-PDF (storlek: 582 kB)
mem_1909___bevu_27 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
mem_1909___bevu_28 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1909___bevu_29 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1909___bevu_30 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mem_1909___bevu_31 utskrifts-PDF (storlek: 624 kB)
mem_1909___bevu_34 utskrifts-PDF (storlek: 715 kB)
mem_1909___bevu_35 utskrifts-PDF (storlek: 626 kB)
mem_1909___bevu_40 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1909___bevulu_7 utskrifts-PDF (storlek: 909 kB)
mem_1909___bevulu_8 utskrifts-PDF (storlek: 219 kB)
mem_1909___bevulu_9 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
mem_1909___bevulu_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1909___bevulu_11 utskrifts-PDF (storlek: 256 kB)
reg_1909___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
utl_1909___bevulu_3 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1909___bevulu_4 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)

 

bet_1909___bevu_1 text i XML-format (storlek: 207 kB)
bet_1909___bevu_2 text i XML-format (storlek: 49 kB)
bet_1909___bevu_3 text i XML-format (storlek: 94 kB)
bet_1909___bevu_4 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1909___bevu_5 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1909___bevu_7 text i XML-format (storlek: 24 kB)
bet_1909___bevu_8 text i XML-format (storlek: 36 kB)
bet_1909___bevu_9 text i XML-format (storlek: 60 kB)
bet_1909___bevu_10 text i XML-format (storlek: 196 kB)
bet_1909___bevu_11 text i XML-format (storlek: 81 kB)
bet_1909___bevu_12 text i XML-format (storlek: 44 kB)
bet_1909___bevu_13 text i XML-format (storlek: 54 kB)
bet_1909___bevu_16 text i XML-format (storlek: 48 kB)
bet_1909___bevu_17 text i XML-format (storlek: 37 kB)
bet_1909___bevu_18 text i XML-format (storlek: 355 kB)
bet_1909___bevu_19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
bet_1909___bevu_20 text i XML-format (storlek: 13 kB)
bet_1909___bevu_21 text i XML-format (storlek: 295 kB)
bet_1909___bevu_22 text i XML-format (storlek: 831 kB)
bet_1909___bevu_24 text i XML-format (storlek: 117 kB)
bet_1909___bevu_25 text i XML-format (storlek: 136 kB)
bet_1909___bevu_26 text i XML-format (storlek: 508 kB)
bet_1909___bevu_32 text i XML-format (storlek: 33 kB)
bet_1909___bevu_33 text i XML-format (storlek: 88 kB)
bet_1909___bevu_36 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1909___bevu_37 text i XML-format (storlek: 199 kB)
bet_1909___bevu_38 text i XML-format (storlek: 49 kB)
bet_1909___bevu_39 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1909___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1909___bevulu_2 text i XML-format (storlek: 127 kB)
bet_1909___bevulu_5 text i XML-format (storlek: 46 kB)
bet_1909___bevulu_6 text i XML-format (storlek: 159 kB)
mem_1909___bevu_6 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mem_1909___bevu_14 text i XML-format (storlek: 59 kB)
mem_1909___bevu_15 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1909___bevu_23 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1909___bevu_27 text i XML-format (storlek: 140 kB)
mem_1909___bevu_28 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mem_1909___bevu_29 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mem_1909___bevu_30 text i XML-format (storlek: 39 kB)
mem_1909___bevu_31 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1909___bevu_34 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1909___bevu_35 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1909___bevu_40 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mem_1909___bevulu_7 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1909___bevulu_8 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
mem_1909___bevulu_9 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mem_1909___bevulu_10 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1909___bevulu_11 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
reg_1909___bevu_ text i XML-format (storlek: 64 kB)
utl_1909___bevulu_3 text i XML-format (storlek: 35 kB)
utl_1909___bevulu_4 text i XML-format (storlek: 556 kB)