Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 3, Kungl. Maj:ts propositioner nr 23-72

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____23 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1912____24 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____25 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____26 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1912____27 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prop_1912____28 sökbar PDF (storlek: 887 kB)
prop_1912____29 sökbar PDF (storlek: 389 kB)
prop_1912____30 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
prop_1912____31 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1912____32 sökbar PDF (storlek: 492 kB)
prop_1912____33 sökbar PDF (storlek: 298 kB)
prop_1912____34 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
prop_1912____35 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
prop_1912____36 sökbar PDF (storlek: 628 kB)
prop_1912____37 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
prop_1912____38 sökbar PDF (storlek: 487 kB)
prop_1912____39 sökbar PDF (storlek: 696 kB)
prop_1912____40 sökbar PDF (storlek: 337 kB)
prop_1912____41 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
prop_1912____42 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1912____43 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1912____44 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1912____45 sökbar PDF (storlek: 638 kB)
prop_1912____46 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prop_1912____47 sökbar PDF (storlek: 741 kB)
prop_1912____48 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
prop_1912____49 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
prop_1912____50 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1912____51 sökbar PDF (storlek: 495 kB)
prop_1912____52 sökbar PDF (storlek: 814 kB)
prop_1912____53 sökbar PDF (storlek: 412 kB)
prop_1912____54 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
prop_1912____55 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
prop_1912____56 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
prop_1912____57 sökbar PDF (storlek: 837 kB)
prop_1912____58 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1912____59 sökbar PDF (storlek: 537 kB)
prop_1912____60 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
prop_1912____61 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1912____62 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
prop_1912____63 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
prop_1912____64 sökbar PDF (storlek: 967 kB)
prop_1912____65 sökbar PDF (storlek: 710 kB)
prop_1912____66 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
prop_1912____67 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1912____68 sökbar PDF (storlek: 336 kB)
prop_1912____69 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____70 sökbar PDF (storlek: 840 kB)
prop_1912____71 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1912____72 sökbar PDF (storlek: 318 kB)

 

prop_1912____23 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1912____24 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
prop_1912____25 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
prop_1912____26 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1912____27 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prop_1912____28 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1912____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____32 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1912____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1912____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1912____36 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1912____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____38 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1912____39 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1912____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____42 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1912____44 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prop_1912____45 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1912____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1912____47 utskrifts-PDF (storlek: 5.9 MB)
prop_1912____48 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1912____49 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1912____50 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
prop_1912____51 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1912____52 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1912____53 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1912____54 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1912____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1912____56 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1912____57 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1912____58 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1912____59 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1912____60 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1912____61 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1912____62 utskrifts-PDF (storlek: 1018 kB)
prop_1912____63 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1912____64 utskrifts-PDF (storlek: 6.9 MB)
prop_1912____65 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1912____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1912____67 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1912____68 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1912____69 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
prop_1912____70 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1912____71 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1912____72 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)

 

prop_1912____23 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1912____24 text i XML-format (storlek: 138 kB)
prop_1912____25 text i XML-format (storlek: 124 kB)
prop_1912____26 text i XML-format (storlek: 348 kB)
prop_1912____27 text i XML-format (storlek: 654 kB)
prop_1912____28 text i XML-format (storlek: 101 kB)
prop_1912____29 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1912____30 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1912____31 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1912____32 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1912____33 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1912____34 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1912____35 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1912____36 text i XML-format (storlek: 76 kB)
prop_1912____37 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1912____38 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1912____39 text i XML-format (storlek: 84 kB)
prop_1912____40 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1912____41 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1912____42 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1912____43 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1912____44 text i XML-format (storlek: 401 kB)
prop_1912____45 text i XML-format (storlek: 78 kB)
prop_1912____46 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1912____47 text i XML-format (storlek: 129 kB)
prop_1912____48 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1912____49 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1912____50 text i XML-format (storlek: 158 kB)
prop_1912____51 text i XML-format (storlek: 54 kB)
prop_1912____52 text i XML-format (storlek: 187 kB)
prop_1912____53 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1912____54 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1912____55 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1912____56 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1912____57 text i XML-format (storlek: 97 kB)
prop_1912____58 text i XML-format (storlek: 317 kB)
prop_1912____59 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prop_1912____60 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1912____61 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1912____62 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1912____63 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1912____64 text i XML-format (storlek: 255 kB)
prop_1912____65 text i XML-format (storlek: 65 kB)
prop_1912____66 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1912____67 text i XML-format (storlek: 121 kB)
prop_1912____68 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1912____69 text i XML-format (storlek: 140 kB)
prop_1912____70 text i XML-format (storlek: 133 kB)
prop_1912____71 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1912____72 text i XML-format (storlek: 30 kB)