Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1886, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-38; berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit; Kongl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1886___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 160 kB)
berrdg_1886___rber_ sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prop_1886____2 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1886____3 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1886____4 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1886____5 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1886____6 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1886____7 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
prop_1886____8 sökbar PDF (storlek: 586 kB)
prop_1886____9 sökbar PDF (storlek: 835 kB)
prop_1886____10 sökbar PDF (storlek: 457 kB)
prop_1886____11 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
prop_1886____12 sökbar PDF (storlek: 553 kB)
prop_1886____13 sökbar PDF (storlek: 389 kB)
prop_1886____14 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1886____17 sökbar PDF (storlek: 885 kB)
prop_1886____18 sökbar PDF (storlek: 395 kB)
prop_1886____19 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1886____20 sökbar PDF (storlek: 489 kB)
prop_1886____21 sökbar PDF (storlek: 586 kB)
prop_1886____22 sökbar PDF (storlek: 586 kB)
prop_1886____23 sökbar PDF (storlek: 407 kB)
prop_1886____24 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
prop_1886____25 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
prop_1886____26 sökbar PDF (storlek: 988 kB)
prop_1886____27 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1886____28 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1886____29 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
prop_1886____30 sökbar PDF (storlek: 997 kB)
prop_1886____31 sökbar PDF (storlek: 815 kB)
prop_1886____32 sökbar PDF (storlek: 317 kB)
prop_1886____33 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
prop_1886____34 sökbar PDF (storlek: 403 kB)
prop_1886____35 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1886____36 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
prop_1886____37 sökbar PDF (storlek: 647 kB)
prop_1886____38 sökbar PDF (storlek: 276 kB)
prop_1886____fört sökbar PDF (storlek: 290 kB)
skr_1886____15 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
skr_1886____16 sökbar PDF (storlek: 174 kB)

 

berrdg_1886___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 759 kB)
berrdg_1886___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1886____2 utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)
prop_1886____3 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1886____4 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1886____5 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1886____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1886____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1886____8 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1886____9 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
prop_1886____10 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1886____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1886____12 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1886____13 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1886____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1886____17 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
prop_1886____18 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1886____19 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prop_1886____20 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1886____21 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1886____22 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1886____23 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1886____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1886____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1886____26 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
prop_1886____27 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prop_1886____28 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prop_1886____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1886____30 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
prop_1886____31 utskrifts-PDF (storlek: 7.5 MB)
prop_1886____32 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1886____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1886____34 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1886____35 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1886____36 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1886____37 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1886____38 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1886____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
skr_1886____15 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
skr_1886____16 utskrifts-PDF (storlek: 543 kB)

 

berrdg_1886___kmtal_ text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1886___rber_ text i XML-format (storlek: 474 kB)
prop_1886____2 text i XML-format (storlek: 890 kB)
prop_1886____3 text i XML-format (storlek: 311 kB)
prop_1886____4 text i XML-format (storlek: 292 kB)
prop_1886____5 text i XML-format (storlek: 364 kB)
prop_1886____6 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1886____7 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1886____8 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1886____9 text i XML-format (storlek: 108 kB)
prop_1886____10 text i XML-format (storlek: 53 kB)
prop_1886____11 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1886____12 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prop_1886____13 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1886____14 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1886____17 text i XML-format (storlek: 118 kB)
prop_1886____18 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1886____19 text i XML-format (storlek: 182 kB)
prop_1886____20 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1886____21 text i XML-format (storlek: 68 kB)
prop_1886____22 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1886____23 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1886____24 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1886____25 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1886____26 text i XML-format (storlek: 129 kB)
prop_1886____27 text i XML-format (storlek: 567 kB)
prop_1886____28 text i XML-format (storlek: 547 kB)
prop_1886____29 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1886____30 text i XML-format (storlek: 128 kB)
prop_1886____31 text i XML-format (storlek: 99 kB)
prop_1886____32 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1886____33 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1886____34 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1886____35 text i XML-format (storlek: 391 kB)
prop_1886____36 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1886____37 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1886____38 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1886____fört text i XML-format (storlek: 31 kB)
skr_1886____15 text i XML-format (storlek: 19 kB)
skr_1886____16 text i XML-format (storlek: 13 kB)