Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1896, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-31; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lagutskottets utlåtanden m. m. n:is 1-3

 

Källa: Riksdagen

bet_1896___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1896___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 336 kB)
bet_1896___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 732 kB)
bet_1896___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
bet_1896___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
bet_1896___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
bet_1896___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
bet_1896___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 630 kB)
bet_1896___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
bet_1896___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 814 kB)
bet_1896___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1896___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
bet_1896___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
bet_1896___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
bet_1896___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1896___bevu_21 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1896___bevu_25 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
bet_1896___bevu_26 sökbar PDF (storlek: 577 kB)
bet_1896___bevu_28 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
bet_1896___bevu_29 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
bet_1896___bevu_30 sökbar PDF (storlek: 675 kB)
mem_1896___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
mem_1896___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
mem_1896___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
mem_1896___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
mem_1896___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
mem_1896___bevu_22 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
mem_1896___bevu_23 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
mem_1896___bevu_24 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
mem_1896___bevu_27 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
mem_1896___bevu_31 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
mem_1896___bevulu_3 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
reg_1896___bevu_ sökbar PDF (storlek: 275 kB)
utl_1896___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
utl_1896___bevulu_2 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)

 

bet_1896___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
bet_1896___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1896___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
bet_1896___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1896___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1896___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
bet_1896___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1896___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
bet_1896___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
bet_1896___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
bet_1896___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
bet_1896___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1896___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
bet_1896___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
bet_1896___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
bet_1896___bevu_21 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
bet_1896___bevu_25 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
bet_1896___bevu_26 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
bet_1896___bevu_28 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1896___bevu_29 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1896___bevu_30 utskrifts-PDF (storlek: 5.9 MB)
mem_1896___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 641 kB)
mem_1896___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 375 kB)
mem_1896___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1896___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 358 kB)
mem_1896___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
mem_1896___bevu_22 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mem_1896___bevu_23 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1896___bevu_24 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
mem_1896___bevu_27 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mem_1896___bevu_31 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1896___bevulu_3 utskrifts-PDF (storlek: 358 kB)
reg_1896___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1896___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1896___bevulu_2 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)

 

bet_1896___bevu_1 text i XML-format (storlek: 194 kB)
bet_1896___bevu_2 text i XML-format (storlek: 39 kB)
bet_1896___bevu_3 text i XML-format (storlek: 95 kB)
bet_1896___bevu_4 text i XML-format (storlek: 34 kB)
bet_1896___bevu_5 text i XML-format (storlek: 30 kB)
bet_1896___bevu_7 text i XML-format (storlek: 15 kB)
bet_1896___bevu_8 text i XML-format (storlek: 24 kB)
bet_1896___bevu_9 text i XML-format (storlek: 93 kB)
bet_1896___bevu_10 text i XML-format (storlek: 58 kB)
bet_1896___bevu_12 text i XML-format (storlek: 140 kB)
bet_1896___bevu_13 text i XML-format (storlek: 331 kB)
bet_1896___bevu_14 text i XML-format (storlek: 34 kB)
bet_1896___bevu_17 text i XML-format (storlek: 64 kB)
bet_1896___bevu_19 text i XML-format (storlek: 503 kB)
bet_1896___bevu_20 text i XML-format (storlek: 134 kB)
bet_1896___bevu_21 text i XML-format (storlek: 747 kB)
bet_1896___bevu_25 text i XML-format (storlek: 529 kB)
bet_1896___bevu_26 text i XML-format (storlek: 104 kB)
bet_1896___bevu_28 text i XML-format (storlek: 40 kB)
bet_1896___bevu_29 text i XML-format (storlek: 42 kB)
bet_1896___bevu_30 text i XML-format (storlek: 116 kB)
mem_1896___bevu_6 text i XML-format (storlek: 10 kB)
mem_1896___bevu_11 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
mem_1896___bevu_15 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mem_1896___bevu_16 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mem_1896___bevu_18 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mem_1896___bevu_22 text i XML-format (storlek: 47 kB)
mem_1896___bevu_23 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1896___bevu_24 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
mem_1896___bevu_27 text i XML-format (storlek: 38 kB)
mem_1896___bevu_31 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mem_1896___bevulu_3 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
reg_1896___bevu_ text i XML-format (storlek: 31 kB)
utl_1896___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 42 kB)
utl_1896___bevulu_2 text i XML-format (storlek: 504 kB)