Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1885, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-47; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt Kongl. Maj:ts svar uppå af riksdagen gjord framställning och förslag

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1885___kmsvar_ sökbar PDF (storlek: 112 kB)
berrdg_1885___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 176 kB)
berrdg_1885___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1885____2 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1885____3 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1885____4 sökbar PDF (storlek: 761 kB)
prop_1885____5 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
prop_1885____6 sökbar PDF (storlek: 430 kB)
prop_1885____7 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
prop_1885____8 sökbar PDF (storlek: 598 kB)
prop_1885____9 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
prop_1885____10 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
prop_1885____11 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1885____12 sökbar PDF (storlek: 500 kB)
prop_1885____14 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
prop_1885____16 sökbar PDF (storlek: 866 kB)
prop_1885____17 sökbar PDF (storlek: 395 kB)
prop_1885____18 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1885____19 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1885____20 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1885____21 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1885____22 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
prop_1885____23 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
prop_1885____24 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prop_1885____25 sökbar PDF (storlek: 351 kB)
prop_1885____26 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1885____27 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
prop_1885____28 sökbar PDF (storlek: 298 kB)
prop_1885____29 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1885____30 sökbar PDF (storlek: 744 kB)
prop_1885____31 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
prop_1885____32 sökbar PDF (storlek: 602 kB)
prop_1885____33 sökbar PDF (storlek: 391 kB)
prop_1885____34 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
prop_1885____35 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1885____36 sökbar PDF (storlek: 464 kB)
prop_1885____37 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1885____38 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1885____39 sökbar PDF (storlek: 701 kB)
prop_1885____40 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
prop_1885____41 sökbar PDF (storlek: 386 kB)
prop_1885____42 sökbar PDF (storlek: 428 kB)
prop_1885____43 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
prop_1885____44 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
prop_1885____45 sökbar PDF (storlek: 521 kB)
prop_1885____46 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1885____47 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
prop_1885____fört sökbar PDF (storlek: 306 kB)
skr_1885____13 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
skr_1885____15 sökbar PDF (storlek: 172 kB)

 

berrdg_1885___kmsvar_ utskrifts-PDF (storlek: 257 kB)
berrdg_1885___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
berrdg_1885___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1885____2 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1885____3 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1885____4 utskrifts-PDF (storlek: 7.7 MB)
prop_1885____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1885____6 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1885____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1885____8 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1885____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1885____10 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1885____11 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1885____12 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1885____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1885____16 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
prop_1885____17 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1885____18 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1885____19 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1885____20 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1885____21 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1885____22 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1885____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1885____24 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1885____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1885____26 utskrifts-PDF (storlek: 9 MB)
prop_1885____27 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1885____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1885____29 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1885____30 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prop_1885____31 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1885____32 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1885____33 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1885____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1885____35 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1885____36 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1885____37 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1885____38 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1885____39 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
prop_1885____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1885____41 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1885____42 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1885____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1885____44 utskrifts-PDF (storlek: 1015 kB)
prop_1885____45 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1885____46 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1885____47 utskrifts-PDF (storlek: 895 kB)
prop_1885____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
skr_1885____13 utskrifts-PDF (storlek: 981 kB)
skr_1885____15 utskrifts-PDF (storlek: 520 kB)

 

berrdg_1885___kmsvar_ text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
berrdg_1885___kmtal_ text i XML-format (storlek: 15 kB)
berrdg_1885___rber_ text i XML-format (storlek: 477 kB)
prop_1885____2 text i XML-format (storlek: 291 kB)
prop_1885____3 text i XML-format (storlek: 316 kB)
prop_1885____4 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prop_1885____5 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1885____6 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1885____7 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1885____8 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1885____9 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1885____10 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1885____11 text i XML-format (storlek: 146 kB)
prop_1885____12 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1885____14 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1885____16 text i XML-format (storlek: 108 kB)
prop_1885____17 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1885____18 text i XML-format (storlek: 195 kB)
prop_1885____19 text i XML-format (storlek: 525 kB)
prop_1885____20 text i XML-format (storlek: 142 kB)
prop_1885____21 text i XML-format (storlek: 275 kB)
prop_1885____22 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1885____23 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1885____24 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1885____25 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1885____26 text i XML-format (storlek: 234 kB)
prop_1885____27 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1885____28 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1885____29 text i XML-format (storlek: 445 kB)
prop_1885____30 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prop_1885____31 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1885____32 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1885____33 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1885____34 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1885____35 text i XML-format (storlek: 235 kB)
prop_1885____36 text i XML-format (storlek: 56 kB)
prop_1885____37 text i XML-format (storlek: 161 kB)
prop_1885____38 text i XML-format (storlek: 527 kB)
prop_1885____39 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1885____40 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1885____41 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1885____42 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1885____43 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1885____44 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1885____45 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1885____46 text i XML-format (storlek: 262 kB)
prop_1885____47 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1885____fört text i XML-format (storlek: 33 kB)
skr_1885____13 text i XML-format (storlek: 19 kB)
skr_1885____15 text i XML-format (storlek: 12 kB)