Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1871, Samling 1, Afd. 1, [Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-36], ...], [Bilagor]

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1871___kmtal_Jan sökbar PDF (storlek: 210 kB)
berrdg_1871___kmtal_Maj sökbar PDF (storlek: 168 kB)
berrdg_1871___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1871____1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1871____1_02 sökbar PDF (storlek: 13 MB)
prop_1871____2 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1871____3 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1871____4 sökbar PDF (storlek: 436 kB)
prop_1871____5 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1871____6 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
prop_1871____7 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
prop_1871____8 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
prop_1871____9 sökbar PDF (storlek: 694 kB)
prop_1871____10 sökbar PDF (storlek: 416 kB)
prop_1871____11 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
prop_1871____12 sökbar PDF (storlek: 836 kB)
prop_1871____13 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
prop_1871____14 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1871____15 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
prop_1871____16 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
prop_1871____17 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1871____18 sökbar PDF (storlek: 713 kB)
prop_1871____19 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
prop_1871____20 sökbar PDF (storlek: 412 kB)
prop_1871____21 sökbar PDF (storlek: 983 kB)
prop_1871____22 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1871____23 sökbar PDF (storlek: 309 kB)
prop_1871____24 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
prop_1871____25 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1871____26 sökbar PDF (storlek: 311 kB)
prop_1871____27 sökbar PDF (storlek: 375 kB)
prop_1871____28 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1871____29 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____30 sökbar PDF (storlek: 309 kB)
prop_1871____31 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
prop_1871____32 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1871____33 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
prop_1871____34 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
prop_1871____35 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
prop_1871____36 sökbar PDF (storlek: 306 kB)
prop_1871____fört sökbar PDF (storlek: 284 kB)

 

berrdg_1871___kmtal_Jan utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
berrdg_1871___kmtal_Maj utskrifts-PDF (storlek: 839 kB)
berrdg_1871___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1871____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 155 MB)
prop_1871____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 113 MB)
prop_1871____2 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1871____3 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1871____4 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1871____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1871____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1871____7 utskrifts-PDF (storlek: 554 kB)
prop_1871____8 utskrifts-PDF (storlek: 141 MB)
prop_1871____9 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1871____10 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1871____11 utskrifts-PDF (storlek: 104 MB)
prop_1871____12 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1871____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1871____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1871____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1871____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1871____17 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1871____18 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prop_1871____19 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____20 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1871____21 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
prop_1871____22 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
prop_1871____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1871____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1871____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1871____27 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1871____28 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prop_1871____29 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1871____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1871____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1871____32 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1871____33 utskrifts-PDF (storlek: 1023 kB)
prop_1871____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1871____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)

 

berrdg_1871___kmtal_Jan text i XML-format (storlek: 15 kB)
berrdg_1871___kmtal_Maj text i XML-format (storlek: 11 kB)
berrdg_1871___rber_ text i XML-format (storlek: 335 kB)
prop_1871____1_01 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
prop_1871____1_02 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1871____2 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1871____3 text i XML-format (storlek: 353 kB)
prop_1871____4 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1871____5 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1871____6 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1871____7 text i XML-format (storlek: 12 kB)
prop_1871____8 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____9 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1871____10 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1871____11 text i XML-format (storlek: 4.6 MB)
prop_1871____12 text i XML-format (storlek: 125 kB)
prop_1871____13 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1871____14 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1871____15 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1871____16 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1871____17 text i XML-format (storlek: 253 kB)
prop_1871____18 text i XML-format (storlek: 78 kB)
prop_1871____19 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1871____20 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1871____21 text i XML-format (storlek: 319 kB)
prop_1871____22 text i XML-format (storlek: 137 kB)
prop_1871____23 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1871____24 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1871____25 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1871____26 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1871____27 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1871____28 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
prop_1871____29 text i XML-format (storlek: 218 kB)
prop_1871____30 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1871____31 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1871____32 text i XML-format (storlek: 179 kB)
prop_1871____33 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1871____34 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1871____35 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1871____36 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1871____fört text i XML-format (storlek: 36 kB)