Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1867, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-99], m. m.; Samling 10. Afd. 1 Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bevillnings-förordningen, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial och utlåtanden [n:is 1-7]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1867____1 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
kadep_1867____2 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
kadep_1867____3 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
kadep_1867____4 sökbar PDF (storlek: 277 kB)
kadep_1867____5 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
kadep_1867____6 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
kadep_1867____7 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
kadep_1867____fört sökbar PDF (storlek: 93 kB)
regl-riksb_1867____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
regl-riksg_1867____ sökbar PDF (storlek: 7.2 MB)
riksdagsbeslut_1867____ sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
riksstat_1867____ sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1867____1 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
rskr_1867____2 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1867____3 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1867____4 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1867____5 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1867____6 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1867____7 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1867____8 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1867____9 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1867____10 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1867____11 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1867____12 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1867____13 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1867____14 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1867____15 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1867____16 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1867____17 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1867____18 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1867____19 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1867____20 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1867____21 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1867____22 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1867____23 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1867____24 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1867____25 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1867____26 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1867____27 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1867____28 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1867____29 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1867____30 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1867____31 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1867____32 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1867____33 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
rskr_1867____34 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1867____35 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1867____36 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1867____37 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
rskr_1867____38 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1867____39 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1867____40 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
rskr_1867____41 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1867____42 sökbar PDF (storlek: 437 kB)
rskr_1867____43 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
rskr_1867____44 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1867____45 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1867____46 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1867____47 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
rskr_1867____48 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1867____49 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1867____50 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1867____51 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1867____52 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1867____53 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1867____54 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1867____55 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1867____56 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1867____57 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
rskr_1867____58 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
rskr_1867____59 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
rskr_1867____60 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1867____61 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1867____62 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1867____63 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1867____64 sökbar PDF (storlek: 739 kB)
rskr_1867____65 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1867____66 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1867____67 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1867____68 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1867____69 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1867____70 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1867____71 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
rskr_1867____72 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1867____73 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
rskr_1867____74 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1867____75 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1867____76 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1867____77 sökbar PDF (storlek: 458 kB)
rskr_1867____78 sökbar PDF (storlek: 437 kB)
rskr_1867____79 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
rskr_1867____80 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1867____81 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
rskr_1867____82 sökbar PDF (storlek: 808 kB)
rskr_1867____83 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
rskr_1867____84 sökbar PDF (storlek: 139 kB)
rskr_1867____85 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1867____86 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1867____87 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1867____88 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
rskr_1867____89 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1867____90 sökbar PDF (storlek: 139 kB)
rskr_1867____91 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
rskr_1867____92 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1867____93 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1867____94 sökbar PDF (storlek: 588 kB)
rskr_1867____95 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1867____96 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1867____97 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1867____98 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1867____99 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1867____fört sökbar PDF (storlek: 462 kB)

 

kadep_1867____1 utskrifts-PDF (storlek: 1007 kB)
kadep_1867____2 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
kadep_1867____3 utskrifts-PDF (storlek: 949 kB)
kadep_1867____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
kadep_1867____5 utskrifts-PDF (storlek: 1019 kB)
kadep_1867____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
kadep_1867____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
kadep_1867____fört utskrifts-PDF (storlek: 233 kB)
regl-riksb_1867____ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
regl-riksg_1867____ utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
riksdagsbeslut_1867____ utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
riksstat_1867____ utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1867____1 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1867____2 utskrifts-PDF (storlek: 776 kB)
rskr_1867____3 utskrifts-PDF (storlek: 876 kB)
rskr_1867____4 utskrifts-PDF (storlek: 876 kB)
rskr_1867____5 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
rskr_1867____6 utskrifts-PDF (storlek: 248 kB)
rskr_1867____7 utskrifts-PDF (storlek: 306 kB)
rskr_1867____8 utskrifts-PDF (storlek: 346 kB)
rskr_1867____9 utskrifts-PDF (storlek: 382 kB)
rskr_1867____10 utskrifts-PDF (storlek: 846 kB)
rskr_1867____11 utskrifts-PDF (storlek: 436 kB)
rskr_1867____12 utskrifts-PDF (storlek: 347 kB)
rskr_1867____13 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1867____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1867____15 utskrifts-PDF (storlek: 969 kB)
rskr_1867____16 utskrifts-PDF (storlek: 906 kB)
rskr_1867____17 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
rskr_1867____18 utskrifts-PDF (storlek: 843 kB)
rskr_1867____19 utskrifts-PDF (storlek: 960 kB)
rskr_1867____20 utskrifts-PDF (storlek: 924 kB)
rskr_1867____21 utskrifts-PDF (storlek: 866 kB)
rskr_1867____22 utskrifts-PDF (storlek: 860 kB)
rskr_1867____23 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
rskr_1867____24 utskrifts-PDF (storlek: 766 kB)
rskr_1867____25 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____26 utskrifts-PDF (storlek: 974 kB)
rskr_1867____27 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____28 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
rskr_1867____29 utskrifts-PDF (storlek: 408 kB)
rskr_1867____30 utskrifts-PDF (storlek: 516 kB)
rskr_1867____31 utskrifts-PDF (storlek: 980 kB)
rskr_1867____32 utskrifts-PDF (storlek: 973 kB)
rskr_1867____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1867____34 utskrifts-PDF (storlek: 979 kB)
rskr_1867____35 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____36 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1867____37 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
rskr_1867____38 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1867____40 utskrifts-PDF (storlek: 463 kB)
rskr_1867____41 utskrifts-PDF (storlek: 913 kB)
rskr_1867____42 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1867____43 utskrifts-PDF (storlek: 806 kB)
rskr_1867____44 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
rskr_1867____45 utskrifts-PDF (storlek: 756 kB)
rskr_1867____46 utskrifts-PDF (storlek: 719 kB)
rskr_1867____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1867____48 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1867____49 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1867____50 utskrifts-PDF (storlek: 878 kB)
rskr_1867____51 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1867____52 utskrifts-PDF (storlek: 1022 kB)
rskr_1867____53 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
rskr_1867____54 utskrifts-PDF (storlek: 763 kB)
rskr_1867____55 utskrifts-PDF (storlek: 740 kB)
rskr_1867____56 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____57 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1867____58 utskrifts-PDF (storlek: 832 kB)
rskr_1867____59 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1867____60 utskrifts-PDF (storlek: 822 kB)
rskr_1867____61 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
rskr_1867____62 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
rskr_1867____63 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1867____64 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1867____65 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
rskr_1867____66 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1867____67 utskrifts-PDF (storlek: 367 kB)
rskr_1867____68 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1867____69 utskrifts-PDF (storlek: 372 kB)
rskr_1867____70 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1867____71 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1867____72 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1867____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1867____74 utskrifts-PDF (storlek: 371 kB)
rskr_1867____75 utskrifts-PDF (storlek: 268 kB)
rskr_1867____76 utskrifts-PDF (storlek: 426 kB)
rskr_1867____77 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1867____78 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1867____79 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1867____80 utskrifts-PDF (storlek: 346 kB)
rskr_1867____81 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1867____82 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
rskr_1867____83 utskrifts-PDF (storlek: 463 kB)
rskr_1867____84 utskrifts-PDF (storlek: 432 kB)
rskr_1867____85 utskrifts-PDF (storlek: 435 kB)
rskr_1867____86 utskrifts-PDF (storlek: 507 kB)
rskr_1867____87 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1867____88 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1867____89 utskrifts-PDF (storlek: 850 kB)
rskr_1867____90 utskrifts-PDF (storlek: 392 kB)
rskr_1867____91 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1867____92 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____93 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1867____94 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
rskr_1867____95 utskrifts-PDF (storlek: 294 kB)
rskr_1867____96 utskrifts-PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1867____97 utskrifts-PDF (storlek: 427 kB)
rskr_1867____98 utskrifts-PDF (storlek: 777 kB)
rskr_1867____99 utskrifts-PDF (storlek: 804 kB)
rskr_1867____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)

 

kadep_1867____1 text i XML-format (storlek: 17 kB)
kadep_1867____2 text i XML-format (storlek: 18 kB)
kadep_1867____3 text i XML-format (storlek: 15 kB)
kadep_1867____4 text i XML-format (storlek: 24 kB)
kadep_1867____5 text i XML-format (storlek: 15 kB)
kadep_1867____6 text i XML-format (storlek: 21 kB)
kadep_1867____7 text i XML-format (storlek: 36 kB)
kadep_1867____fört text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
regl-riksb_1867____ text i XML-format (storlek: 576 kB)
regl-riksg_1867____ text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
riksdagsbeslut_1867____ text i XML-format (storlek: 421 kB)
riksstat_1867____ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
rskr_1867____1 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1867____2 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____3 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____4 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____5 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1867____6 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1867____7 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1867____8 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1867____9 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1867____10 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1867____11 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1867____12 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1867____13 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1867____14 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1867____15 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____16 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____17 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____18 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____19 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____20 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____21 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____23 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____24 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1867____25 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____26 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____27 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____28 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1867____29 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1867____30 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
rskr_1867____31 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____32 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1867____33 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1867____34 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____35 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____36 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1867____37 text i XML-format (storlek: 47 kB)
rskr_1867____38 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____39 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1867____40 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1867____41 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____42 text i XML-format (storlek: 48 kB)
rskr_1867____43 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____44 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____45 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____46 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____47 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1867____48 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1867____49 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1867____50 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____51 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1867____52 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____53 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____55 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1867____56 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1867____57 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1867____58 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1867____59 text i XML-format (storlek: 103 kB)
rskr_1867____60 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1867____61 text i XML-format (storlek: 642 kB)
rskr_1867____62 text i XML-format (storlek: 354 kB)
rskr_1867____63 text i XML-format (storlek: 582 kB)
rskr_1867____64 text i XML-format (storlek: 222 kB)
rskr_1867____65 text i XML-format (storlek: 745 kB)
rskr_1867____66 text i XML-format (storlek: 324 kB)
rskr_1867____67 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1867____68 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1867____69 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
rskr_1867____70 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1867____71 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1867____72 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1867____73 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1867____74 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1867____75 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1867____76 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1867____77 text i XML-format (storlek: 48 kB)
rskr_1867____78 text i XML-format (storlek: 47 kB)
rskr_1867____79 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1867____80 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1867____81 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1867____82 text i XML-format (storlek: 171 kB)
rskr_1867____83 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1867____84 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1867____85 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1867____86 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
rskr_1867____87 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1867____88 text i XML-format (storlek: 46 kB)
rskr_1867____89 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1867____90 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1867____91 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1867____92 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1867____93 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1867____94 text i XML-format (storlek: 134 kB)
rskr_1867____95 text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
rskr_1867____96 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1867____97 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1867____98 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1867____99 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1867____fört text i XML-format (storlek: 96 kB)