Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1874, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-58], berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt bilagor till Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser, [Kongl. Maj:ts proposition n:o 1 om statsverket]

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1874___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 150 kB)
berrdg_1874___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 166 kB)
berrdg_1874___rber_ sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1874____1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1874____1_02 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
prop_1874____1_03 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
prop_1874____1_04 sökbar PDF (storlek: 5 MB)
prop_1874____2 sökbar PDF (storlek: 459 kB)
prop_1874____3 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1874____4 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
prop_1874____5 sökbar PDF (storlek: 487 kB)
prop_1874____6 sökbar PDF (storlek: 652 kB)
prop_1874____7 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1874____8 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1874____10 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
prop_1874____11 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
prop_1874____12 sökbar PDF (storlek: 326 kB)
prop_1874____13 sökbar PDF (storlek: 532 kB)
prop_1874____14 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
prop_1874____15 sökbar PDF (storlek: 10 MB)
prop_1874____16 sökbar PDF (storlek: 478 kB)
prop_1874____17 sökbar PDF (storlek: 449 kB)
prop_1874____18 sökbar PDF (storlek: 461 kB)
prop_1874____19 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1874____20 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1874____21 sökbar PDF (storlek: 466 kB)
prop_1874____22 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
prop_1874____23 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1874____24 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
prop_1874____25 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
prop_1874____26 sökbar PDF (storlek: 444 kB)
prop_1874____27 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
prop_1874____28 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
prop_1874____29 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
prop_1874____30 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1874____31 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
prop_1874____32 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1874____33 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
prop_1874____34 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1874____35 sökbar PDF (storlek: 658 kB)
prop_1874____36 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
prop_1874____37 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1874____38 sökbar PDF (storlek: 519 kB)
prop_1874____39 sökbar PDF (storlek: 843 kB)
prop_1874____40 sökbar PDF (storlek: 599 kB)
prop_1874____41 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
prop_1874____42 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1874____43 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
prop_1874____44 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
prop_1874____45 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1874____46 sökbar PDF (storlek: 912 kB)
prop_1874____47 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
prop_1874____48 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
prop_1874____49 sökbar PDF (storlek: 325 kB)
prop_1874____50 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
prop_1874____51 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
prop_1874____52 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prop_1874____53 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
prop_1874____54 sökbar PDF (storlek: 508 kB)
prop_1874____55 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1874____56 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1874____57 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1874____58 sökbar PDF (storlek: 714 kB)
prop_1874____fört sökbar PDF (storlek: 381 kB)
skr_1874____9 sökbar PDF (storlek: 163 kB)

 

berrdg_1874___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 871 kB)
berrdg_1874___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 707 kB)
berrdg_1874___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prop_1874____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1874____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 167 MB)
prop_1874____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 177 MB)
prop_1874____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prop_1874____2 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1874____3 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1874____4 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1874____5 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1874____6 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
prop_1874____7 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prop_1874____8 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1874____10 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
prop_1874____11 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1874____12 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1874____13 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1874____14 utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
prop_1874____15 utskrifts-PDF (storlek: 94 MB)
prop_1874____16 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1874____17 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1874____18 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1874____19 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1874____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1874____21 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1874____22 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1874____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1874____24 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1874____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1874____26 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1874____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1874____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1874____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1874____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1874____31 utskrifts-PDF (storlek: 917 kB)
prop_1874____32 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)
prop_1874____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1874____34 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1874____35 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1874____36 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1874____37 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1874____38 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1874____39 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
prop_1874____40 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1874____41 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1874____42 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1874____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1874____44 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1874____45 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1874____46 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
prop_1874____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1874____48 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1874____49 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1874____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1874____51 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1874____52 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prop_1874____53 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1874____54 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1874____55 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prop_1874____56 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1874____57 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1874____58 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1874____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
skr_1874____9 utskrifts-PDF (storlek: 593 kB)

 

berrdg_1874___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
berrdg_1874___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
berrdg_1874___rber_ text i XML-format (storlek: 379 kB)
prop_1874____1_01 text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
prop_1874____1_02 text i XML-format (storlek: 9.8 MB)
prop_1874____1_03 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
prop_1874____1_04 text i XML-format (storlek: 732 kB)
prop_1874____2 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1874____3 text i XML-format (storlek: 195 kB)
prop_1874____4 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1874____5 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1874____6 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1874____7 text i XML-format (storlek: 404 kB)
prop_1874____8 text i XML-format (storlek: 358 kB)
prop_1874____10 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prop_1874____11 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1874____12 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1874____13 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1874____14 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1874____15 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
prop_1874____16 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1874____17 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1874____18 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1874____19 text i XML-format (storlek: 184 kB)
prop_1874____20 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1874____21 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1874____22 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1874____23 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1874____24 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1874____25 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1874____26 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1874____27 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1874____28 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1874____29 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1874____30 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1874____31 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1874____32 text i XML-format (storlek: 699 kB)
prop_1874____33 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1874____34 text i XML-format (storlek: 806 kB)
prop_1874____35 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1874____36 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1874____37 text i XML-format (storlek: 147 kB)
prop_1874____38 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1874____39 text i XML-format (storlek: 99 kB)
prop_1874____40 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1874____41 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1874____42 text i XML-format (storlek: 312 kB)
prop_1874____43 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1874____44 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1874____45 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1874____46 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1874____47 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1874____48 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1874____49 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1874____50 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1874____51 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1874____52 text i XML-format (storlek: 585 kB)
prop_1874____53 text i XML-format (storlek: 75 kB)
prop_1874____54 text i XML-format (storlek: 54 kB)
prop_1874____55 text i XML-format (storlek: 523 kB)
prop_1874____56 text i XML-format (storlek: 609 kB)
prop_1874____57 text i XML-format (storlek: 439 kB)
prop_1874____58 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1874____fört text i XML-format (storlek: 56 kB)
skr_1874____9 text i XML-format (storlek: 10 kB)