Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1884, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-40; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1884___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 181 kB)
berrdg_1884___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1884____2 sökbar PDF (storlek: 5 MB)
prop_1884____3 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1884____4 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1884____5 sökbar PDF (storlek: 721 kB)
prop_1884____6 sökbar PDF (storlek: 360 kB)
prop_1884____7 sökbar PDF (storlek: 376 kB)
prop_1884____8 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
prop_1884____9 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1884____10 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
prop_1884____11 sökbar PDF (storlek: 405 kB)
prop_1884____12 sökbar PDF (storlek: 457 kB)
prop_1884____13 sökbar PDF (storlek: 673 kB)
prop_1884____14 sökbar PDF (storlek: 493 kB)
prop_1884____17 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1884____18 sökbar PDF (storlek: 404 kB)
prop_1884____19 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
prop_1884____20 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1884____21 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1884____22 sökbar PDF (storlek: 349 kB)
prop_1884____23 sökbar PDF (storlek: 923 kB)
prop_1884____24 sökbar PDF (storlek: 930 kB)
prop_1884____25 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
prop_1884____26 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1884____27 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1884____28 sökbar PDF (storlek: 450 kB)
prop_1884____29 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1884____30 sökbar PDF (storlek: 410 kB)
prop_1884____31 sökbar PDF (storlek: 971 kB)
prop_1884____32 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
prop_1884____33 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
prop_1884____34 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
prop_1884____35 sökbar PDF (storlek: 769 kB)
prop_1884____36 sökbar PDF (storlek: 418 kB)
prop_1884____37 sökbar PDF (storlek: 449 kB)
prop_1884____38 sökbar PDF (storlek: 740 kB)
prop_1884____39 sökbar PDF (storlek: 840 kB)
prop_1884____40 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
prop_1884____fört sökbar PDF (storlek: 284 kB)
skr_1884____15 sökbar PDF (storlek: 290 kB)
skr_1884____16 sökbar PDF (storlek: 169 kB)

 

berrdg_1884___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
berrdg_1884___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1884____2 utskrifts-PDF (storlek: 50 MB)
prop_1884____3 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1884____4 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1884____5 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1884____6 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1884____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1884____8 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1884____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1884____10 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1884____11 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1884____12 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1884____13 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1884____14 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1884____17 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1884____18 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1884____19 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1884____20 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prop_1884____21 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prop_1884____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1884____23 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
prop_1884____24 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prop_1884____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1884____26 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1884____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1884____28 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1884____29 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1884____30 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1884____31 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
prop_1884____32 utskrifts-PDF (storlek: 585 kB)
prop_1884____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1884____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1884____35 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prop_1884____36 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1884____37 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1884____38 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
prop_1884____39 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
prop_1884____40 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1884____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
skr_1884____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
skr_1884____16 utskrifts-PDF (storlek: 540 kB)

 

berrdg_1884___kmtal_ text i XML-format (storlek: 14 kB)
berrdg_1884___rber_ text i XML-format (storlek: 413 kB)
prop_1884____2 text i XML-format (storlek: 741 kB)
prop_1884____3 text i XML-format (storlek: 282 kB)
prop_1884____4 text i XML-format (storlek: 150 kB)
prop_1884____5 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1884____6 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1884____7 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1884____8 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1884____9 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1884____10 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1884____11 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1884____12 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1884____13 text i XML-format (storlek: 78 kB)
prop_1884____14 text i XML-format (storlek: 54 kB)
prop_1884____17 text i XML-format (storlek: 192 kB)
prop_1884____18 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1884____19 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1884____20 text i XML-format (storlek: 534 kB)
prop_1884____21 text i XML-format (storlek: 400 kB)
prop_1884____22 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1884____23 text i XML-format (storlek: 119 kB)
prop_1884____24 text i XML-format (storlek: 128 kB)
prop_1884____25 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1884____26 text i XML-format (storlek: 218 kB)
prop_1884____27 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1884____28 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1884____29 text i XML-format (storlek: 350 kB)
prop_1884____30 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1884____31 text i XML-format (storlek: 121 kB)
prop_1884____32 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prop_1884____33 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1884____34 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1884____35 text i XML-format (storlek: 109 kB)
prop_1884____36 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1884____37 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1884____38 text i XML-format (storlek: 86 kB)
prop_1884____39 text i XML-format (storlek: 116 kB)
prop_1884____40 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1884____fört text i XML-format (storlek: 29 kB)
skr_1884____15 text i XML-format (storlek: 30 kB)
skr_1884____16 text i XML-format (storlek: 15 kB)