Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 2 maj-den 9 juli, Samling 1, Afd. 1, Bd 02, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-37; berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista riksdags sammanträde sig tilldragit; Kongl. Maj:ts tal å rikssalen vid riksdagens öppnande; Kongl. Maj:ts svar å rikssalen angående en grundlagsändring

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1887_majjul__kmsvar_ sökbar PDF (storlek: 111 kB)
berrdg_1887_majjul__kmtal_ sökbar PDF (storlek: 159 kB)
berrdg_1887_majjul__rber_ sökbar PDF (storlek: 1002 kB)
prop_1887_majjul___2 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1887_majjul___3 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1887_majjul___4 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1887_majjul___5 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1887_majjul___6 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_majjul___7 sökbar PDF (storlek: 771 kB)
prop_1887_majjul___8 sökbar PDF (storlek: 425 kB)
prop_1887_majjul___9 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
prop_1887_majjul___10 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
prop_1887_majjul___11 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
prop_1887_majjul___12 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
prop_1887_majjul___13 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
prop_1887_majjul___14 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1887_majjul___15 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
prop_1887_majjul___16 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
prop_1887_majjul___17 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
prop_1887_majjul___18 sökbar PDF (storlek: 329 kB)
prop_1887_majjul___19 sökbar PDF (storlek: 491 kB)
prop_1887_majjul___20 sökbar PDF (storlek: 365 kB)
prop_1887_majjul___21 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
prop_1887_majjul___22 sökbar PDF (storlek: 591 kB)
prop_1887_majjul___23 sökbar PDF (storlek: 459 kB)
prop_1887_majjul___24 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prop_1887_majjul___25 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
prop_1887_majjul___26 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1887_majjul___27 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
prop_1887_majjul___28 sökbar PDF (storlek: 460 kB)
prop_1887_majjul___29 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prop_1887_majjul___32 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1887_majjul___33 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1887_majjul___34 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1887_majjul___35 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1887_majjul___36 sökbar PDF (storlek: 548 kB)
prop_1887_majjul___37 sökbar PDF (storlek: 565 kB)
prop_1887_majjul___fört sökbar PDF (storlek: 296 kB)
skr_1887_majjul___30 sökbar PDF (storlek: 566 kB)
skr_1887_majjul___31 sökbar PDF (storlek: 171 kB)

 

berrdg_1887_majjul__kmsvar_ utskrifts-PDF (storlek: 250 kB)
berrdg_1887_majjul__kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
berrdg_1887_majjul__rber_ utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prop_1887_majjul___2 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prop_1887_majjul___3 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1887_majjul___4 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1887_majjul___5 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1887_majjul___6 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1887_majjul___7 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prop_1887_majjul___8 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1887_majjul___9 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_majjul___10 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1887_majjul___11 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1887_majjul___12 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1887_majjul___13 utskrifts-PDF (storlek: 963 kB)
prop_1887_majjul___14 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1887_majjul___15 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1887_majjul___16 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1887_majjul___17 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1887_majjul___18 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1887_majjul___19 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1887_majjul___20 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1887_majjul___21 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1887_majjul___22 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1887_majjul___23 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1887_majjul___24 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1887_majjul___25 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1887_majjul___26 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1887_majjul___27 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1887_majjul___28 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1887_majjul___29 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1887_majjul___32 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1887_majjul___33 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1887_majjul___34 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1887_majjul___35 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1887_majjul___36 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1887_majjul___37 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1887_majjul___fört utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
skr_1887_majjul___30 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
skr_1887_majjul___31 utskrifts-PDF (storlek: 517 kB)

 

berrdg_1887_majjul__kmsvar_ text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
berrdg_1887_majjul__kmtal_ text i XML-format (storlek: 11 kB)
berrdg_1887_majjul__rber_ text i XML-format (storlek: 152 kB)
prop_1887_majjul___2 text i XML-format (storlek: 552 kB)
prop_1887_majjul___3 text i XML-format (storlek: 262 kB)
prop_1887_majjul___4 text i XML-format (storlek: 190 kB)
prop_1887_majjul___5 text i XML-format (storlek: 322 kB)
prop_1887_majjul___6 text i XML-format (storlek: 199 kB)
prop_1887_majjul___7 text i XML-format (storlek: 93 kB)
prop_1887_majjul___8 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1887_majjul___9 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1887_majjul___10 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1887_majjul___11 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1887_majjul___12 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1887_majjul___13 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1887_majjul___14 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1887_majjul___15 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1887_majjul___16 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1887_majjul___17 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1887_majjul___18 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1887_majjul___19 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1887_majjul___20 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1887_majjul___21 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1887_majjul___22 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1887_majjul___23 text i XML-format (storlek: 53 kB)
prop_1887_majjul___24 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1887_majjul___25 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1887_majjul___26 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1887_majjul___27 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1887_majjul___28 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1887_majjul___29 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1887_majjul___32 text i XML-format (storlek: 242 kB)
prop_1887_majjul___33 text i XML-format (storlek: 274 kB)
prop_1887_majjul___34 text i XML-format (storlek: 405 kB)
prop_1887_majjul___35 text i XML-format (storlek: 153 kB)
prop_1887_majjul___36 text i XML-format (storlek: 71 kB)
prop_1887_majjul___37 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1887_majjul___fört text i XML-format (storlek: 27 kB)
skr_1887_majjul___30 text i XML-format (storlek: 65 kB)
skr_1887_majjul___31 text i XML-format (storlek: 11 kB)