Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1888, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen m. m. n:is 1-94; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1888____1 sökbar PDF (storlek: 99 kB)
regl-riksb_1888____ sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
regl-riksg_1888____ sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
riksdagsbeslut_1888____ sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
riksstat_1888____ sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1888____1 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
rskr_1888____2 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1888____3 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1888____4 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1888____5 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1888____6 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
rskr_1888____7 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
rskr_1888____8 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1888____9 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1888____10 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1888____11 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1888____12 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
rskr_1888____13 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1888____14 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1888____15 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1888____16 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1888____17 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
rskr_1888____18 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1888____19 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1888____20 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1888____21 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1888____22 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1888____23 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1888____24 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
rskr_1888____25 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
rskr_1888____26 sökbar PDF (storlek: 409 kB)
rskr_1888____27 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1888____28 sökbar PDF (storlek: 495 kB)
rskr_1888____29 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
rskr_1888____30 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1888____31 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1888____32 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
rskr_1888____33 sökbar PDF (storlek: 137 kB)
rskr_1888____34 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1888____35 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1888____36 sökbar PDF (storlek: 614 kB)
rskr_1888____37 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
rskr_1888____38 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
rskr_1888____39 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1888____40 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
rskr_1888____41 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1888____42 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1888____43 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1888____44 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1888____45 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1888____46 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1888____47 sökbar PDF (storlek: 188 kB)
rskr_1888____48 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1888____49 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1888____50 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1888____51 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1888____52 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1888____53 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1888____54 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1888____55 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1888____56 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1888____57 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
rskr_1888____58 sökbar PDF (storlek: 548 kB)
rskr_1888____59 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
rskr_1888____60 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1888____61 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1888____62 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1888____63 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1888____64 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1888____65 sökbar PDF (storlek: 1002 kB)
rskr_1888____66 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1888____67 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
rskr_1888____68 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
rskr_1888____69 sökbar PDF (storlek: 147 kB)
rskr_1888____70 sökbar PDF (storlek: 147 kB)
rskr_1888____71 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
rskr_1888____72 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1888____73 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1888____74 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1888____75 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1888____76 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1888____77 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
rskr_1888____78 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1888____79 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1888____80 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
rskr_1888____81 sökbar PDF (storlek: 392 kB)
rskr_1888____82 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1888____83 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1888____84 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1888____85 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1888____86 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1888____87 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1888____88 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1888____89 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1888____90 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
rskr_1888____91 sökbar PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1888____92 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1888____93 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1888____94 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1888____fört sökbar PDF (storlek: 505 kB)

 

kadep_1888____1 utskrifts-PDF (storlek: 334 kB)
regl-riksb_1888____ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
regl-riksg_1888____ utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
riksdagsbeslut_1888____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
riksstat_1888____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1888____1 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1888____2 utskrifts-PDF (storlek: 292 kB)
rskr_1888____3 utskrifts-PDF (storlek: 277 kB)
rskr_1888____4 utskrifts-PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1888____5 utskrifts-PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1888____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1888____7 utskrifts-PDF (storlek: 564 kB)
rskr_1888____8 utskrifts-PDF (storlek: 394 kB)
rskr_1888____9 utskrifts-PDF (storlek: 387 kB)
rskr_1888____10 utskrifts-PDF (storlek: 511 kB)
rskr_1888____11 utskrifts-PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1888____12 utskrifts-PDF (storlek: 597 kB)
rskr_1888____13 utskrifts-PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1888____14 utskrifts-PDF (storlek: 347 kB)
rskr_1888____15 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1888____16 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1888____17 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
rskr_1888____18 utskrifts-PDF (storlek: 676 kB)
rskr_1888____19 utskrifts-PDF (storlek: 570 kB)
rskr_1888____20 utskrifts-PDF (storlek: 590 kB)
rskr_1888____21 utskrifts-PDF (storlek: 588 kB)
rskr_1888____22 utskrifts-PDF (storlek: 617 kB)
rskr_1888____23 utskrifts-PDF (storlek: 357 kB)
rskr_1888____24 utskrifts-PDF (storlek: 482 kB)
rskr_1888____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1888____26 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1888____27 utskrifts-PDF (storlek: 377 kB)
rskr_1888____28 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
rskr_1888____29 utskrifts-PDF (storlek: 625 kB)
rskr_1888____30 utskrifts-PDF (storlek: 393 kB)
rskr_1888____31 utskrifts-PDF (storlek: 654 kB)
rskr_1888____32 utskrifts-PDF (storlek: 663 kB)
rskr_1888____33 utskrifts-PDF (storlek: 383 kB)
rskr_1888____34 utskrifts-PDF (storlek: 637 kB)
rskr_1888____35 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
rskr_1888____36 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
rskr_1888____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1888____38 utskrifts-PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1888____39 utskrifts-PDF (storlek: 443 kB)
rskr_1888____40 utskrifts-PDF (storlek: 303 kB)
rskr_1888____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1888____42 utskrifts-PDF (storlek: 847 kB)
rskr_1888____43 utskrifts-PDF (storlek: 954 kB)
rskr_1888____44 utskrifts-PDF (storlek: 944 kB)
rskr_1888____45 utskrifts-PDF (storlek: 749 kB)
rskr_1888____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1888____47 utskrifts-PDF (storlek: 1011 kB)
rskr_1888____48 utskrifts-PDF (storlek: 826 kB)
rskr_1888____49 utskrifts-PDF (storlek: 972 kB)
rskr_1888____50 utskrifts-PDF (storlek: 430 kB)
rskr_1888____51 utskrifts-PDF (storlek: 451 kB)
rskr_1888____52 utskrifts-PDF (storlek: 663 kB)
rskr_1888____53 utskrifts-PDF (storlek: 496 kB)
rskr_1888____54 utskrifts-PDF (storlek: 924 kB)
rskr_1888____55 utskrifts-PDF (storlek: 968 kB)
rskr_1888____56 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
rskr_1888____57 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1888____58 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1888____59 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1888____60 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1888____61 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
rskr_1888____62 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1888____63 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1888____64 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
rskr_1888____65 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
rskr_1888____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1888____67 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1888____68 utskrifts-PDF (storlek: 347 kB)
rskr_1888____69 utskrifts-PDF (storlek: 668 kB)
rskr_1888____70 utskrifts-PDF (storlek: 721 kB)
rskr_1888____71 utskrifts-PDF (storlek: 704 kB)
rskr_1888____72 utskrifts-PDF (storlek: 647 kB)
rskr_1888____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1888____74 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1888____75 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1888____76 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1888____77 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1888____78 utskrifts-PDF (storlek: 730 kB)
rskr_1888____79 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1888____80 utskrifts-PDF (storlek: 558 kB)
rskr_1888____81 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1888____82 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1888____83 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1888____84 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1888____85 utskrifts-PDF (storlek: 832 kB)
rskr_1888____86 utskrifts-PDF (storlek: 610 kB)
rskr_1888____87 utskrifts-PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1888____88 utskrifts-PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1888____89 utskrifts-PDF (storlek: 711 kB)
rskr_1888____90 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1888____91 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1888____92 utskrifts-PDF (storlek: 304 kB)
rskr_1888____93 utskrifts-PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1888____94 utskrifts-PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1888____fört utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)

 

kadep_1888____1 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
regl-riksb_1888____ text i XML-format (storlek: 458 kB)
regl-riksg_1888____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
riksdagsbeslut_1888____ text i XML-format (storlek: 391 kB)
riksstat_1888____ text i XML-format (storlek: 820 kB)
rskr_1888____1 text i XML-format (storlek: 59 kB)
rskr_1888____2 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1888____3 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1888____4 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1888____5 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1888____6 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1888____7 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
rskr_1888____8 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1888____9 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1888____10 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____11 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1888____12 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____13 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1888____14 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1888____15 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1888____16 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1888____17 text i XML-format (storlek: 52 kB)
rskr_1888____18 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1888____20 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____21 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____22 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____23 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1888____24 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
rskr_1888____25 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1888____26 text i XML-format (storlek: 75 kB)
rskr_1888____27 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1888____28 text i XML-format (storlek: 59 kB)
rskr_1888____29 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1888____30 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1888____31 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1888____32 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____33 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1888____34 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____35 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____36 text i XML-format (storlek: 76 kB)
rskr_1888____37 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1888____38 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1888____39 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1888____40 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1888____41 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1888____42 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1888____43 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1888____44 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1888____45 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____46 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1888____47 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1888____48 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1888____49 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1888____50 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1888____51 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1888____52 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____53 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1888____54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1888____55 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1888____56 text i XML-format (storlek: 727 kB)
rskr_1888____57 text i XML-format (storlek: 59 kB)
rskr_1888____58 text i XML-format (storlek: 84 kB)
rskr_1888____59 text i XML-format (storlek: 62 kB)
rskr_1888____60 text i XML-format (storlek: 458 kB)
rskr_1888____61 text i XML-format (storlek: 331 kB)
rskr_1888____62 text i XML-format (storlek: 475 kB)
rskr_1888____63 text i XML-format (storlek: 326 kB)
rskr_1888____64 text i XML-format (storlek: 473 kB)
rskr_1888____65 text i XML-format (storlek: 192 kB)
rskr_1888____66 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1888____67 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1888____68 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1888____69 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1888____70 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____71 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1888____72 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1888____73 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1888____74 text i XML-format (storlek: 152 kB)
rskr_1888____75 text i XML-format (storlek: 151 kB)
rskr_1888____76 text i XML-format (storlek: 150 kB)
rskr_1888____77 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1888____78 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____79 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1888____80 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
rskr_1888____81 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1888____82 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1888____83 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1888____84 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1888____85 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1888____86 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1888____87 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1888____88 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1888____89 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1888____90 text i XML-format (storlek: 66 kB)
rskr_1888____91 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1888____92 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1888____93 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1888____94 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1888____fört text i XML-format (storlek: 146 kB)