Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1881, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t n:is 1-76, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:is 1 och 2

 

Källa: Riksdagen

kadep_1881____1 sökbar PDF (storlek: 139 kB)
kadep_1881____2 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
regl-riksb_1881____ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
regl-riksg_1881____ sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)
riksdagsbeslut_1881____ sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
riksstat_1881____ sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1881____1 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1881____2 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1881____3 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1881____4 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1881____5 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1881____6 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
rskr_1881____7 sökbar PDF (storlek: 149 kB)
rskr_1881____8 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1881____9 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1881____10 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1881____11 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1881____12 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1881____13 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1881____14 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1881____15 sökbar PDF (storlek: 345 kB)
rskr_1881____16 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
rskr_1881____17 sökbar PDF (storlek: 484 kB)
rskr_1881____18 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
rskr_1881____19 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1881____20 sökbar PDF (storlek: 662 kB)
rskr_1881____21 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1881____22 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1881____23 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1881____24 sökbar PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1881____25 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
rskr_1881____26 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1881____27 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
rskr_1881____28 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1881____29 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1881____30 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
rskr_1881____31 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1881____32 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1881____33 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
rskr_1881____34 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1881____35 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1881____36 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
rskr_1881____37 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1881____38 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1881____39 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1881____40 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1881____41 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1881____42 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1881____43 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1881____44 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1881____45 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1881____46 sökbar PDF (storlek: 546 kB)
rskr_1881____47 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
rskr_1881____48 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1881____49 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1881____50 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1881____51 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
rskr_1881____52 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1881____53 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1881____54 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1881____55 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
rskr_1881____56 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
rskr_1881____57 sökbar PDF (storlek: 509 kB)
rskr_1881____58 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1881____59 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
rskr_1881____60 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1881____61 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1881____62 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1881____63 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1881____64 sökbar PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1881____65 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1881____66 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1881____67 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1881____68 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
rskr_1881____69 sökbar PDF (storlek: 671 kB)
rskr_1881____70 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
rskr_1881____71 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1881____72 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1881____73 sökbar PDF (storlek: 99 kB)
rskr_1881____74 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1881____75 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1881____76 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1881____fört sökbar PDF (storlek: 405 kB)

 

kadep_1881____1 utskrifts-PDF (storlek: 452 kB)
kadep_1881____2 utskrifts-PDF (storlek: 918 kB)
regl-riksb_1881____ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
regl-riksg_1881____ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
riksdagsbeslut_1881____ utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
riksstat_1881____ utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1881____1 utskrifts-PDF (storlek: 281 kB)
rskr_1881____2 utskrifts-PDF (storlek: 336 kB)
rskr_1881____3 utskrifts-PDF (storlek: 340 kB)
rskr_1881____4 utskrifts-PDF (storlek: 228 kB)
rskr_1881____5 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1881____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1881____7 utskrifts-PDF (storlek: 890 kB)
rskr_1881____8 utskrifts-PDF (storlek: 250 kB)
rskr_1881____9 utskrifts-PDF (storlek: 700 kB)
rskr_1881____10 utskrifts-PDF (storlek: 742 kB)
rskr_1881____11 utskrifts-PDF (storlek: 802 kB)
rskr_1881____12 utskrifts-PDF (storlek: 828 kB)
rskr_1881____13 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
rskr_1881____14 utskrifts-PDF (storlek: 614 kB)
rskr_1881____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1881____16 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1881____17 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1881____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1881____19 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
rskr_1881____20 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
rskr_1881____21 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
rskr_1881____22 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
rskr_1881____23 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
rskr_1881____24 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1881____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1881____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1881____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1881____28 utskrifts-PDF (storlek: 377 kB)
rskr_1881____29 utskrifts-PDF (storlek: 816 kB)
rskr_1881____30 utskrifts-PDF (storlek: 628 kB)
rskr_1881____31 utskrifts-PDF (storlek: 923 kB)
rskr_1881____32 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
rskr_1881____33 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1881____34 utskrifts-PDF (storlek: 733 kB)
rskr_1881____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1881____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1881____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1881____38 utskrifts-PDF (storlek: 275 kB)
rskr_1881____39 utskrifts-PDF (storlek: 628 kB)
rskr_1881____40 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1881____41 utskrifts-PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1881____42 utskrifts-PDF (storlek: 527 kB)
rskr_1881____43 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1881____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1881____45 utskrifts-PDF (storlek: 924 kB)
rskr_1881____46 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
rskr_1881____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1881____48 utskrifts-PDF (storlek: 370 kB)
rskr_1881____49 utskrifts-PDF (storlek: 967 kB)
rskr_1881____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1881____51 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1881____52 utskrifts-PDF (storlek: 588 kB)
rskr_1881____53 utskrifts-PDF (storlek: 214 kB)
rskr_1881____54 utskrifts-PDF (storlek: 215 kB)
rskr_1881____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1881____56 utskrifts-PDF (storlek: 683 kB)
rskr_1881____57 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
rskr_1881____58 utskrifts-PDF (storlek: 669 kB)
rskr_1881____59 utskrifts-PDF (storlek: 567 kB)
rskr_1881____60 utskrifts-PDF (storlek: 798 kB)
rskr_1881____61 utskrifts-PDF (storlek: 731 kB)
rskr_1881____62 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1881____63 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1881____64 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
rskr_1881____65 utskrifts-PDF (storlek: 738 kB)
rskr_1881____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1881____67 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1881____68 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1881____69 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
rskr_1881____70 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1881____71 utskrifts-PDF (storlek: 254 kB)
rskr_1881____72 utskrifts-PDF (storlek: 895 kB)
rskr_1881____73 utskrifts-PDF (storlek: 269 kB)
rskr_1881____74 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1881____75 utskrifts-PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1881____76 utskrifts-PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1881____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)

 

kadep_1881____1 text i XML-format (storlek: 8.9 kB)
kadep_1881____2 text i XML-format (storlek: 16 kB)
regl-riksb_1881____ text i XML-format (storlek: 401 kB)
regl-riksg_1881____ text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
riksdagsbeslut_1881____ text i XML-format (storlek: 349 kB)
riksstat_1881____ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
rskr_1881____1 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1881____2 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1881____3 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1881____4 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1881____5 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1881____6 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1881____7 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1881____8 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1881____9 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1881____10 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1881____11 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1881____12 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1881____13 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1881____14 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1881____15 text i XML-format (storlek: 96 kB)
rskr_1881____16 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1881____17 text i XML-format (storlek: 131 kB)
rskr_1881____18 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1881____19 text i XML-format (storlek: 331 kB)
rskr_1881____20 text i XML-format (storlek: 184 kB)
rskr_1881____21 text i XML-format (storlek: 372 kB)
rskr_1881____22 text i XML-format (storlek: 277 kB)
rskr_1881____23 text i XML-format (storlek: 534 kB)
rskr_1881____24 text i XML-format (storlek: 157 kB)
rskr_1881____25 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1881____26 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1881____27 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1881____28 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
rskr_1881____29 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1881____30 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1881____31 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1881____32 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1881____33 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1881____34 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1881____35 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1881____36 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1881____37 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1881____38 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1881____39 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1881____40 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1881____41 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1881____42 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1881____43 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1881____44 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1881____45 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1881____46 text i XML-format (storlek: 62 kB)
rskr_1881____47 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1881____48 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1881____49 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1881____50 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1881____51 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1881____52 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1881____53 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1881____54 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1881____55 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1881____56 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1881____57 text i XML-format (storlek: 58 kB)
rskr_1881____58 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
rskr_1881____59 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1881____60 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1881____61 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1881____62 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1881____63 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1881____64 text i XML-format (storlek: 71 kB)
rskr_1881____65 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1881____66 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1881____67 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1881____68 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1881____69 text i XML-format (storlek: 126 kB)
rskr_1881____70 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1881____71 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1881____72 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1881____73 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1881____74 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1881____75 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1881____76 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1881____fört text i XML-format (storlek: 78 kB)