Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1888, Bd 03, N:is 28-40; [4 april-21 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1888__ak__28 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1888__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1888__ak__30 sökbar PDF (storlek: 927 kB)
prot_1888__ak__31 sökbar PDF (storlek: 779 kB)
prot_1888__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1888__ak__33 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1888__ak__34 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1888__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1888__ak__36 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1888__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1888__ak__38 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1888__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1888__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)

 

prot_1888__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1888__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1888__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prot_1888__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
prot_1888__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1888__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1888__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1888__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1888__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1888__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1888__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1888__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1888__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)

 

prot_1888__ak__28 text i XML-format (storlek: 299 kB)
prot_1888__ak__29 text i XML-format (storlek: 408 kB)
prot_1888__ak__30 text i XML-format (storlek: 158 kB)
prot_1888__ak__31 text i XML-format (storlek: 154 kB)
prot_1888__ak__32 text i XML-format (storlek: 561 kB)
prot_1888__ak__33 text i XML-format (storlek: 625 kB)
prot_1888__ak__34 text i XML-format (storlek: 588 kB)
prot_1888__ak__35 text i XML-format (storlek: 420 kB)
prot_1888__ak__36 text i XML-format (storlek: 389 kB)
prot_1888__ak__37 text i XML-format (storlek: 419 kB)
prot_1888__ak__38 text i XML-format (storlek: 529 kB)
prot_1888__ak__39 text i XML-format (storlek: 490 kB)
prot_1888__ak__40 text i XML-format (storlek: 397 kB)