Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1880, Bd 02, N:is 17-30; [13 mars-14 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__fk__17 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__fk__18 sökbar PDF (storlek: 895 kB)
prot_1880__fk__19 sökbar PDF (storlek: 537 kB)
prot_1880__fk__20 sökbar PDF (storlek: 615 kB)
prot_1880__fk__21 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1880__fk__22 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1880__fk__23 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__fk__24 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1880__fk__25 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1880__fk__26 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1880__fk__27 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1880__fk__28 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1880__fk__29 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1880__fk__30 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)

 

prot_1880__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1880__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
prot_1880__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1880__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prot_1880__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1880__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1880__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1880__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1880__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1880__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1880__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1880__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1880__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1880__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prot_1880__fk__17 text i XML-format (storlek: 536 kB)
prot_1880__fk__18 text i XML-format (storlek: 160 kB)
prot_1880__fk__19 text i XML-format (storlek: 81 kB)
prot_1880__fk__20 text i XML-format (storlek: 116 kB)
prot_1880__fk__21 text i XML-format (storlek: 437 kB)
prot_1880__fk__22 text i XML-format (storlek: 385 kB)
prot_1880__fk__23 text i XML-format (storlek: 481 kB)
prot_1880__fk__24 text i XML-format (storlek: 391 kB)
prot_1880__fk__25 text i XML-format (storlek: 420 kB)
prot_1880__fk__26 text i XML-format (storlek: 476 kB)
prot_1880__fk__27 text i XML-format (storlek: 458 kB)
prot_1880__fk__28 text i XML-format (storlek: 558 kB)
prot_1880__fk__29 text i XML-format (storlek: 478 kB)
prot_1880__fk__30 text i XML-format (storlek: 486 kB)