Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1883, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-51; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

prop_1883____2 sökbar PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1883____3 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1883____4 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1883____5 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1883____6 sökbar PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1883____7 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1883____8 sökbar PDF (storlek: 891 kB)
prop_1883____9 sökbar PDF (storlek: 389 kB)
prop_1883____10 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
prop_1883____11 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1883____12 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
prop_1883____13 sökbar PDF (storlek: 666 kB)
prop_1883____14 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
prop_1883____15 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
prop_1883____16 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
prop_1883____17 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
prop_1883____18 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
prop_1883____19 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1883____20 sökbar PDF (storlek: 467 kB)
prop_1883____21 sökbar PDF (storlek: 563 kB)
prop_1883____22 sökbar PDF (storlek: 509 kB)
prop_1883____25 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1883____26 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1883____27 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
prop_1883____28 sökbar PDF (storlek: 628 kB)
prop_1883____29 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
prop_1883____30 sökbar PDF (storlek: 872 kB)
prop_1883____31 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
prop_1883____32 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
prop_1883____33 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
prop_1883____34 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
prop_1883____35 sökbar PDF (storlek: 629 kB)
prop_1883____36 sökbar PDF (storlek: 8.9 MB)
prop_1883____37 sökbar PDF (storlek: 587 kB)
prop_1883____38 sökbar PDF (storlek: 491 kB)
prop_1883____39 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1883____40 sökbar PDF (storlek: 1018 kB)
prop_1883____41 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1883____42 sökbar PDF (storlek: 888 kB)
prop_1883____43 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
prop_1883____44 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1883____45 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
prop_1883____46 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
prop_1883____47 sökbar PDF (storlek: 272 kB)
prop_1883____48 sökbar PDF (storlek: 703 kB)
prop_1883____49 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1883____50 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1883____51 sökbar PDF (storlek: 778 kB)
prop_1883____fört sökbar PDF (storlek: 324 kB)
skr_1883____23 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
skr_1883____24 sökbar PDF (storlek: 194 kB)

 

prop_1883____2 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prop_1883____3 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1883____4 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1883____5 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1883____6 utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)
prop_1883____7 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prop_1883____8 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
prop_1883____9 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1883____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1883____11 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1883____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1883____13 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1883____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1883____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1883____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1883____17 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1883____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1883____19 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1883____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1883____21 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1883____22 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1883____25 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
prop_1883____26 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1883____27 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1883____28 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1883____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1883____30 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
prop_1883____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1883____32 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1883____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1883____34 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1883____35 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1883____36 utskrifts-PDF (storlek: 94 MB)
prop_1883____37 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prop_1883____38 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1883____39 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1883____40 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
prop_1883____41 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prop_1883____42 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
prop_1883____43 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1883____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1883____45 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1883____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1883____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1883____48 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1883____49 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1883____50 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1883____51 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prop_1883____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
skr_1883____23 utskrifts-PDF (storlek: 816 kB)
skr_1883____24 utskrifts-PDF (storlek: 567 kB)

 

prop_1883____2 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
prop_1883____3 text i XML-format (storlek: 351 kB)
prop_1883____4 text i XML-format (storlek: 982 kB)
prop_1883____5 text i XML-format (storlek: 368 kB)
prop_1883____6 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
prop_1883____7 text i XML-format (storlek: 714 kB)
prop_1883____8 text i XML-format (storlek: 149 kB)
prop_1883____9 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1883____10 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1883____11 text i XML-format (storlek: 694 kB)
prop_1883____12 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1883____13 text i XML-format (storlek: 78 kB)
prop_1883____14 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1883____15 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1883____16 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1883____17 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1883____18 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1883____19 text i XML-format (storlek: 255 kB)
prop_1883____20 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1883____21 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1883____22 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1883____25 text i XML-format (storlek: 141 kB)
prop_1883____26 text i XML-format (storlek: 234 kB)
prop_1883____27 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1883____28 text i XML-format (storlek: 76 kB)
prop_1883____29 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1883____30 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prop_1883____31 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1883____32 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1883____33 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1883____34 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1883____35 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1883____36 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1883____37 text i XML-format (storlek: 71 kB)
prop_1883____38 text i XML-format (storlek: 53 kB)
prop_1883____39 text i XML-format (storlek: 193 kB)
prop_1883____40 text i XML-format (storlek: 142 kB)
prop_1883____41 text i XML-format (storlek: 718 kB)
prop_1883____42 text i XML-format (storlek: 111 kB)
prop_1883____43 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1883____44 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1883____45 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1883____46 text i XML-format (storlek: 68 kB)
prop_1883____47 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1883____48 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1883____49 text i XML-format (storlek: 290 kB)
prop_1883____50 text i XML-format (storlek: 227 kB)
prop_1883____51 text i XML-format (storlek: 186 kB)
prop_1883____fört text i XML-format (storlek: 30 kB)
skr_1883____23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
skr_1883____24 text i XML-format (storlek: 17 kB)