Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1886, Bd 01, N:is 1-13; [16 januari-27 februari]

 

Källa: Riksdagen

prot_1886__ak__1 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
prot_1886__ak__2 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1886__ak__3 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1886__ak__4 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1886__ak__5 sökbar PDF (storlek: 426 kB)
prot_1886__ak__6 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1886__ak__7 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1886__ak__8 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1886__ak__9 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1886__ak__10 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1886__ak__11 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1886__ak__12 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1886__ak__13 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)

 

prot_1886__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1886__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1886__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1886__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1886__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1886__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1886__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1886__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1886__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1886__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1886__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1886__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1886__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)

 

prot_1886__ak__1 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prot_1886__ak__2 text i XML-format (storlek: 333 kB)
prot_1886__ak__3 text i XML-format (storlek: 299 kB)
prot_1886__ak__4 text i XML-format (storlek: 277 kB)
prot_1886__ak__5 text i XML-format (storlek: 84 kB)
prot_1886__ak__6 text i XML-format (storlek: 400 kB)
prot_1886__ak__7 text i XML-format (storlek: 334 kB)
prot_1886__ak__8 text i XML-format (storlek: 528 kB)
prot_1886__ak__9 text i XML-format (storlek: 257 kB)
prot_1886__ak__10 text i XML-format (storlek: 265 kB)
prot_1886__ak__11 text i XML-format (storlek: 613 kB)
prot_1886__ak__12 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prot_1886__ak__13 text i XML-format (storlek: 539 kB)