Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1886, Bd 03, N:is 29-42; [17 april-18 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1886__fk__29 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1886__fk__30 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1886__fk__31 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1886__fk__32 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1886__fk__33 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1886__fk__34 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1886__fk__35 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1886__fk__36 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1886__fk__37 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1886__fk__38 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__fk__39 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1886__fk__40 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1886__fk__41 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1886__fk__42 sökbar PDF (storlek: 2 MB)

 

prot_1886__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1886__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1886__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1886__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1886__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1886__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1886__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1886__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1886__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1886__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1886__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1886__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1886__fk__41 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1886__fk__42 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)

 

prot_1886__fk__29 text i XML-format (storlek: 424 kB)
prot_1886__fk__30 text i XML-format (storlek: 359 kB)
prot_1886__fk__31 text i XML-format (storlek: 554 kB)
prot_1886__fk__32 text i XML-format (storlek: 465 kB)
prot_1886__fk__33 text i XML-format (storlek: 471 kB)
prot_1886__fk__34 text i XML-format (storlek: 518 kB)
prot_1886__fk__35 text i XML-format (storlek: 254 kB)
prot_1886__fk__36 text i XML-format (storlek: 193 kB)
prot_1886__fk__37 text i XML-format (storlek: 404 kB)
prot_1886__fk__38 text i XML-format (storlek: 382 kB)
prot_1886__fk__39 text i XML-format (storlek: 558 kB)
prot_1886__fk__40 text i XML-format (storlek: 448 kB)
prot_1886__fk__41 text i XML-format (storlek: 330 kB)
prot_1886__fk__42 text i XML-format (storlek: 376 kB)