Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1874, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-98], m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1874____1 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
regl-riksb_1874____ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
regl-riksg_1874____ sökbar PDF (storlek: 4.3 MB)
riksdagsbeslut_1874____ sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
riksstat_1874____ sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
rskr_1874____1 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1874____2 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1874____3 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1874____4 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1874____5 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1874____6 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1874____7 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1874____8 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1874____9 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1874____10 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1874____11 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1874____12 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1874____13 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
rskr_1874____14 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1874____15 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1874____16 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1874____17 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1874____18 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1874____19 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1874____20 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1874____21 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1874____22 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1874____23 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1874____24 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1874____25 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
rskr_1874____26 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1874____27 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
rskr_1874____28 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1874____29 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
rskr_1874____30 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1874____31 sökbar PDF (storlek: 484 kB)
rskr_1874____32 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1874____33 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1874____34 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
rskr_1874____35 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
rskr_1874____36 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1874____37 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1874____38 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1874____39 sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
rskr_1874____40 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1874____41 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
rskr_1874____42 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1874____43 sökbar PDF (storlek: 144 kB)
rskr_1874____44 sökbar PDF (storlek: 326 kB)
rskr_1874____45 sökbar PDF (storlek: 146 kB)
rskr_1874____46 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1874____47 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1874____48 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1874____49 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1874____50 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1874____51 sökbar PDF (storlek: 138 kB)
rskr_1874____52 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1874____53 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1874____54 sökbar PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1874____55 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1874____56 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
rskr_1874____57 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1874____58 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1874____59 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1874____60 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1874____61 sökbar PDF (storlek: 472 kB)
rskr_1874____62 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1874____63 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1874____64 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
rskr_1874____65 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
rskr_1874____66 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
rskr_1874____67 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
rskr_1874____68 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
rskr_1874____69 sökbar PDF (storlek: 203 kB)
rskr_1874____70 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1874____71 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1874____72 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
rskr_1874____73 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1874____74 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
rskr_1874____75 sökbar PDF (storlek: 209 kB)
rskr_1874____76 sökbar PDF (storlek: 654 kB)
rskr_1874____77 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
rskr_1874____78 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
rskr_1874____79 sökbar PDF (storlek: 638 kB)
rskr_1874____80 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1874____81 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1874____82 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1874____83 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1874____84 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1874____85 sökbar PDF (storlek: 427 kB)
rskr_1874____86 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1874____87 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
rskr_1874____88 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1874____89 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
rskr_1874____90 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
rskr_1874____91 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
rskr_1874____92 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
rskr_1874____93 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1874____94 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1874____95 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1874____96 sökbar PDF (storlek: 949 kB)
rskr_1874____97 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1874____98 sökbar PDF (storlek: 400 kB)
rskr_1874____fört sökbar PDF (storlek: 512 kB)

 

kadep_1874____1 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
regl-riksb_1874____ utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
regl-riksg_1874____ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
riksdagsbeslut_1874____ utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
riksstat_1874____ utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1874____1 utskrifts-PDF (storlek: 293 kB)
rskr_1874____2 utskrifts-PDF (storlek: 345 kB)
rskr_1874____3 utskrifts-PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1874____4 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
rskr_1874____5 utskrifts-PDF (storlek: 717 kB)
rskr_1874____6 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
rskr_1874____7 utskrifts-PDF (storlek: 321 kB)
rskr_1874____8 utskrifts-PDF (storlek: 349 kB)
rskr_1874____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1874____10 utskrifts-PDF (storlek: 353 kB)
rskr_1874____11 utskrifts-PDF (storlek: 392 kB)
rskr_1874____12 utskrifts-PDF (storlek: 660 kB)
rskr_1874____13 utskrifts-PDF (storlek: 407 kB)
rskr_1874____14 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
rskr_1874____15 utskrifts-PDF (storlek: 334 kB)
rskr_1874____16 utskrifts-PDF (storlek: 269 kB)
rskr_1874____17 utskrifts-PDF (storlek: 360 kB)
rskr_1874____18 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
rskr_1874____19 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
rskr_1874____20 utskrifts-PDF (storlek: 849 kB)
rskr_1874____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1874____22 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
rskr_1874____23 utskrifts-PDF (storlek: 798 kB)
rskr_1874____24 utskrifts-PDF (storlek: 433 kB)
rskr_1874____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1874____26 utskrifts-PDF (storlek: 387 kB)
rskr_1874____27 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1874____28 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1874____29 utskrifts-PDF (storlek: 747 kB)
rskr_1874____30 utskrifts-PDF (storlek: 899 kB)
rskr_1874____31 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1874____32 utskrifts-PDF (storlek: 805 kB)
rskr_1874____33 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1874____34 utskrifts-PDF (storlek: 998 kB)
rskr_1874____35 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
rskr_1874____36 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1874____37 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
rskr_1874____38 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
rskr_1874____39 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
rskr_1874____40 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1874____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1874____42 utskrifts-PDF (storlek: 349 kB)
rskr_1874____43 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
rskr_1874____44 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1874____45 utskrifts-PDF (storlek: 489 kB)
rskr_1874____46 utskrifts-PDF (storlek: 431 kB)
rskr_1874____47 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1874____48 utskrifts-PDF (storlek: 697 kB)
rskr_1874____49 utskrifts-PDF (storlek: 689 kB)
rskr_1874____50 utskrifts-PDF (storlek: 743 kB)
rskr_1874____51 utskrifts-PDF (storlek: 397 kB)
rskr_1874____52 utskrifts-PDF (storlek: 438 kB)
rskr_1874____53 utskrifts-PDF (storlek: 390 kB)
rskr_1874____54 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1874____55 utskrifts-PDF (storlek: 744 kB)
rskr_1874____56 utskrifts-PDF (storlek: 729 kB)
rskr_1874____57 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
rskr_1874____58 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1874____59 utskrifts-PDF (storlek: 795 kB)
rskr_1874____60 utskrifts-PDF (storlek: 616 kB)
rskr_1874____61 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1874____62 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)
rskr_1874____63 utskrifts-PDF (storlek: 869 kB)
rskr_1874____64 utskrifts-PDF (storlek: 763 kB)
rskr_1874____65 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1874____66 utskrifts-PDF (storlek: 329 kB)
rskr_1874____67 utskrifts-PDF (storlek: 355 kB)
rskr_1874____68 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1874____69 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1874____70 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
rskr_1874____71 utskrifts-PDF (storlek: 559 kB)
rskr_1874____72 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1874____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1874____74 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1874____75 utskrifts-PDF (storlek: 799 kB)
rskr_1874____76 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
rskr_1874____77 utskrifts-PDF (storlek: 386 kB)
rskr_1874____78 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
rskr_1874____79 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
rskr_1874____80 utskrifts-PDF (storlek: 689 kB)
rskr_1874____81 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1874____82 utskrifts-PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1874____83 utskrifts-PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1874____84 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1874____85 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1874____86 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1874____87 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1874____88 utskrifts-PDF (storlek: 282 kB)
rskr_1874____89 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1874____90 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1874____91 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1874____92 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1874____93 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1874____94 utskrifts-PDF (storlek: 853 kB)
rskr_1874____95 utskrifts-PDF (storlek: 664 kB)
rskr_1874____96 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
rskr_1874____97 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1874____98 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1874____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)

 

kadep_1874____1 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
regl-riksb_1874____ text i XML-format (storlek: 394 kB)
regl-riksg_1874____ text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
riksdagsbeslut_1874____ text i XML-format (storlek: 364 kB)
riksstat_1874____ text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
rskr_1874____1 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1874____2 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1874____3 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1874____4 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____5 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____6 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1874____7 text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
rskr_1874____8 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1874____9 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1874____10 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1874____11 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1874____12 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1874____13 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1874____14 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1874____15 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1874____16 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1874____17 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1874____18 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____19 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1874____20 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1874____21 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1874____22 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1874____23 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____24 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1874____25 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1874____26 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
rskr_1874____27 text i XML-format (storlek: 100 kB)
rskr_1874____28 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1874____29 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____30 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____31 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1874____32 text i XML-format (storlek: 43 kB)
rskr_1874____33 text i XML-format (storlek: 559 kB)
rskr_1874____34 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1874____35 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
rskr_1874____36 text i XML-format (storlek: 763 kB)
rskr_1874____37 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
rskr_1874____38 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
rskr_1874____39 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
rskr_1874____40 text i XML-format (storlek: 243 kB)
rskr_1874____41 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1874____42 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1874____43 text i XML-format (storlek: 9.4 kB)
rskr_1874____44 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1874____45 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
rskr_1874____46 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1874____47 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1874____48 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1874____49 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1874____50 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____51 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1874____52 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)
rskr_1874____53 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1874____54 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1874____55 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____56 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____57 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____58 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1874____59 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____60 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____61 text i XML-format (storlek: 45 kB)
rskr_1874____62 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____63 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____64 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____65 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1874____66 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1874____67 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1874____68 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1874____69 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1874____70 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1874____71 text i XML-format (storlek: 9.3 kB)
rskr_1874____72 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1874____73 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1874____74 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1874____75 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1874____76 text i XML-format (storlek: 86 kB)
rskr_1874____77 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1874____78 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1874____79 text i XML-format (storlek: 113 kB)
rskr_1874____80 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1874____81 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1874____82 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1874____83 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1874____84 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1874____85 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1874____86 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1874____87 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1874____88 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1874____89 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1874____90 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1874____91 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1874____92 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1874____93 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1874____94 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1874____95 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1874____96 text i XML-format (storlek: 184 kB)
rskr_1874____97 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1874____98 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1874____fört text i XML-format (storlek: 123 kB)