Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1889, Bd 01, N:is 1-18; [16 januari-16 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1889__fk__1 sökbar PDF (storlek: 466 kB)
prot_1889__fk__2 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
prot_1889__fk__3 sökbar PDF (storlek: 400 kB)
prot_1889__fk__4 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1889__fk__5 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1889__fk__6 sökbar PDF (storlek: 694 kB)
prot_1889__fk__7 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1889__fk__8 sökbar PDF (storlek: 878 kB)
prot_1889__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1889__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1889__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1889__fk__12 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1889__fk__13 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1889__fk__14 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1889__fk__15 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1889__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1889__fk__17 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1889__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1889__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1889__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prot_1889__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1889__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1889__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1889__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1889__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1889__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prot_1889__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1889__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1889__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1889__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1889__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1889__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1889__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1889__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1889__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prot_1889__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)

 

prot_1889__fk__1 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prot_1889__fk__2 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prot_1889__fk__3 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prot_1889__fk__4 text i XML-format (storlek: 248 kB)
prot_1889__fk__5 text i XML-format (storlek: 285 kB)
prot_1889__fk__6 text i XML-format (storlek: 134 kB)
prot_1889__fk__7 text i XML-format (storlek: 377 kB)
prot_1889__fk__8 text i XML-format (storlek: 146 kB)
prot_1889__fk__9 text i XML-format (storlek: 433 kB)
prot_1889__fk__10 text i XML-format (storlek: 616 kB)
prot_1889__fk__11 text i XML-format (storlek: 570 kB)
prot_1889__fk__12 text i XML-format (storlek: 568 kB)
prot_1889__fk__13 text i XML-format (storlek: 461 kB)
prot_1889__fk__14 text i XML-format (storlek: 219 kB)
prot_1889__fk__15 text i XML-format (storlek: 386 kB)
prot_1889__fk__16 text i XML-format (storlek: 270 kB)
prot_1889__fk__17 text i XML-format (storlek: 669 kB)
prot_1889__fk__18 text i XML-format (storlek: 447 kB)