Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1892, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-27; Samling 5. Afd. 2; [några utlåtanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke afgifvits]

 

Källa: Riksdagen

bet_1892___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
bet_1892___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1892___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 666 kB)
bet_1892___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
bet_1892___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 873 kB)
bet_1892___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 689 kB)
bet_1892___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 498 kB)
bet_1892___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
bet_1892___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
bet_1892___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 488 kB)
bet_1892___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 360 kB)
bet_1892___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1892___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
bet_1892___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
bet_1892___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 726 kB)
bet_1892___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 466 kB)
bet_1892___bevu_21 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
bet_1892___bevu_22 sökbar PDF (storlek: 510 kB)
bet_1892___bevu_24 sökbar PDF (storlek: 388 kB)
bet_1892___bevu_25 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mem_1892___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mem_1892___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
mem_1892___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
mem_1892___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
mem_1892___bevu_23 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
mem_1892___bevu_26 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
mem_1892___bevu_27 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
reg_1892___bevu_ sökbar PDF (storlek: 315 kB)

 

bet_1892___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
bet_1892___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
bet_1892___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
bet_1892___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1892___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
bet_1892___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
bet_1892___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1892___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 71 MB)
bet_1892___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 9.7 MB)
bet_1892___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
bet_1892___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
bet_1892___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
bet_1892___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1892___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1892___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
bet_1892___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
bet_1892___bevu_21 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
bet_1892___bevu_22 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
bet_1892___bevu_24 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
bet_1892___bevu_25 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1892___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
mem_1892___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
mem_1892___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1892___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 788 kB)
mem_1892___bevu_23 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
mem_1892___bevu_26 utskrifts-PDF (storlek: 456 kB)
mem_1892___bevu_27 utskrifts-PDF (storlek: 708 kB)
reg_1892___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)

 

bet_1892___bevu_1 text i XML-format (storlek: 23 kB)
bet_1892___bevu_2 text i XML-format (storlek: 398 kB)
bet_1892___bevu_4 text i XML-format (storlek: 85 kB)
bet_1892___bevu_5 text i XML-format (storlek: 25 kB)
bet_1892___bevu_6 text i XML-format (storlek: 109 kB)
bet_1892___bevu_7 text i XML-format (storlek: 81 kB)
bet_1892___bevu_8 text i XML-format (storlek: 118 kB)
bet_1892___bevu_9 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
bet_1892___bevu_10 text i XML-format (storlek: 135 kB)
bet_1892___bevu_11 text i XML-format (storlek: 63 kB)
bet_1892___bevu_14 text i XML-format (storlek: 35 kB)
bet_1892___bevu_15 text i XML-format (storlek: 167 kB)
bet_1892___bevu_16 text i XML-format (storlek: 22 kB)
bet_1892___bevu_17 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1892___bevu_19 text i XML-format (storlek: 82 kB)
bet_1892___bevu_20 text i XML-format (storlek: 80 kB)
bet_1892___bevu_21 text i XML-format (storlek: 10 kB)
bet_1892___bevu_22 text i XML-format (storlek: 74 kB)
bet_1892___bevu_24 text i XML-format (storlek: 37 kB)
bet_1892___bevu_25 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1892___bevu_3 text i XML-format (storlek: 134 kB)
mem_1892___bevu_12 text i XML-format (storlek: 432 kB)
mem_1892___bevu_13 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mem_1892___bevu_18 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1892___bevu_23 text i XML-format (storlek: 40 kB)
mem_1892___bevu_26 text i XML-format (storlek: 8.3 kB)
mem_1892___bevu_27 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
reg_1892___bevu_ text i XML-format (storlek: 26 kB)