Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1896, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-60 m. m.; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1896___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 161 kB)
berrdg_1896___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1896____2 sökbar PDF (storlek: 618 kB)
prop_1896____3 sökbar PDF (storlek: 604 kB)
prop_1896____4 sökbar PDF (storlek: 680 kB)
prop_1896____5 sökbar PDF (storlek: 889 kB)
prop_1896____6 sökbar PDF (storlek: 506 kB)
prop_1896____7 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1896____8 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
prop_1896____10 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
prop_1896____11 sökbar PDF (storlek: 560 kB)
prop_1896____12 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
prop_1896____13 sökbar PDF (storlek: 676 kB)
prop_1896____14 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1896____15 sökbar PDF (storlek: 525 kB)
prop_1896____17 sökbar PDF (storlek: 766 kB)
prop_1896____18 sökbar PDF (storlek: 823 kB)
prop_1896____19 sökbar PDF (storlek: 522 kB)
prop_1896____20 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
prop_1896____21 sökbar PDF (storlek: 998 kB)
prop_1896____22 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1896____23 sökbar PDF (storlek: 954 kB)
prop_1896____24 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1896____25 sökbar PDF (storlek: 908 kB)
prop_1896____26 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
prop_1896____27 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
prop_1896____28 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1896____29 sökbar PDF (storlek: 467 kB)
prop_1896____30 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1896____31 sökbar PDF (storlek: 345 kB)
prop_1896____32 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1896____33 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
prop_1896____34 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
prop_1896____35 sökbar PDF (storlek: 681 kB)
prop_1896____36 sökbar PDF (storlek: 679 kB)
prop_1896____37 sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1896____38 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1896____39 sökbar PDF (storlek: 718 kB)
prop_1896____40 sökbar PDF (storlek: 622 kB)
prop_1896____41 sökbar PDF (storlek: 848 kB)
prop_1896____42 sökbar PDF (storlek: 721 kB)
prop_1896____43 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1896____44 sökbar PDF (storlek: 596 kB)
prop_1896____45 sökbar PDF (storlek: 591 kB)
prop_1896____46 sökbar PDF (storlek: 643 kB)
prop_1896____47 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
prop_1896____48 sökbar PDF (storlek: 454 kB)
prop_1896____49 sökbar PDF (storlek: 402 kB)
prop_1896____50 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
prop_1896____51 sökbar PDF (storlek: 496 kB)
prop_1896____52 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
prop_1896____53 sökbar PDF (storlek: 761 kB)
prop_1896____54 sökbar PDF (storlek: 465 kB)
prop_1896____55 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1896____56 sökbar PDF (storlek: 469 kB)
prop_1896____57 sökbar PDF (storlek: 585 kB)
prop_1896____58 sökbar PDF (storlek: 504 kB)
prop_1896____59 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
prop_1896____60 sökbar PDF (storlek: 675 kB)
prop_1896____fört sökbar PDF (storlek: 466 kB)
skr_1896____9 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
skr_1896____16 sökbar PDF (storlek: 330 kB)

 

berrdg_1896___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 825 kB)
berrdg_1896___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prop_1896____2 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1896____3 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1896____4 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1896____5 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prop_1896____6 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1896____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1896____8 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1896____10 utskrifts-PDF (storlek: 790 kB)
prop_1896____11 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1896____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1896____13 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1896____14 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1896____15 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1896____17 utskrifts-PDF (storlek: 7.6 MB)
prop_1896____18 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
prop_1896____19 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1896____20 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1896____21 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1896____22 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1896____23 utskrifts-PDF (storlek: 9 MB)
prop_1896____24 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1896____25 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prop_1896____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1896____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1896____28 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prop_1896____29 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1896____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1896____31 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1896____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1896____33 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1896____34 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1896____35 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
prop_1896____36 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1896____37 utskrifts-PDF (storlek: 70 MB)
prop_1896____38 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1896____39 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1896____40 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1896____41 utskrifts-PDF (storlek: 8.6 MB)
prop_1896____42 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
prop_1896____43 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prop_1896____44 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1896____45 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1896____46 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1896____47 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1896____48 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1896____49 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1896____50 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1896____51 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
prop_1896____52 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1896____53 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1896____54 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1896____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1896____56 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1896____57 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
prop_1896____58 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1896____59 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1896____60 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1896____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
skr_1896____9 utskrifts-PDF (storlek: 593 kB)
skr_1896____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)

 

berrdg_1896___kmtal_ text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1896___rber_ text i XML-format (storlek: 506 kB)
prop_1896____2 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1896____3 text i XML-format (storlek: 76 kB)
prop_1896____4 text i XML-format (storlek: 185 kB)
prop_1896____5 text i XML-format (storlek: 112 kB)
prop_1896____6 text i XML-format (storlek: 76 kB)
prop_1896____7 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1896____8 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1896____10 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prop_1896____11 text i XML-format (storlek: 68 kB)
prop_1896____12 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1896____13 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1896____14 text i XML-format (storlek: 160 kB)
prop_1896____15 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1896____17 text i XML-format (storlek: 99 kB)
prop_1896____18 text i XML-format (storlek: 101 kB)
prop_1896____19 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1896____20 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1896____21 text i XML-format (storlek: 129 kB)
prop_1896____22 text i XML-format (storlek: 288 kB)
prop_1896____23 text i XML-format (storlek: 122 kB)
prop_1896____24 text i XML-format (storlek: 232 kB)
prop_1896____25 text i XML-format (storlek: 115 kB)
prop_1896____26 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1896____27 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1896____28 text i XML-format (storlek: 386 kB)
prop_1896____29 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prop_1896____30 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1896____31 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1896____32 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1896____33 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1896____34 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prop_1896____35 text i XML-format (storlek: 84 kB)
prop_1896____36 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1896____37 text i XML-format (storlek: 924 kB)
prop_1896____38 text i XML-format (storlek: 294 kB)
prop_1896____39 text i XML-format (storlek: 91 kB)
prop_1896____40 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1896____41 text i XML-format (storlek: 109 kB)
prop_1896____42 text i XML-format (storlek: 91 kB)
prop_1896____43 text i XML-format (storlek: 642 kB)
prop_1896____44 text i XML-format (storlek: 68 kB)
prop_1896____45 text i XML-format (storlek: 110 kB)
prop_1896____46 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1896____47 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1896____48 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1896____49 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1896____50 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1896____51 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1896____52 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1896____53 text i XML-format (storlek: 179 kB)
prop_1896____54 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1896____55 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1896____56 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1896____57 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prop_1896____58 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1896____59 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1896____60 text i XML-format (storlek: 81 kB)
prop_1896____fört text i XML-format (storlek: 52 kB)
skr_1896____9 text i XML-format (storlek: 12 kB)
skr_1896____16 text i XML-format (storlek: 34 kB)