Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1883, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-79, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1883____1 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
regl-riksb_1883____ sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
regl-riksg_1883____ sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
riksdagsbeslut_1883____ sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
riksstat_1883____ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1883____1 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1883____2 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1883____3 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1883____4 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1883____5 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1883____6 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
rskr_1883____7 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1883____8 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1883____9 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1883____10 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1883____11 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1883____12 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
rskr_1883____13 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1883____14 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1883____15 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1883____16 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1883____17 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1883____18 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1883____19 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
rskr_1883____20 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1883____21 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1883____22 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1883____23 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1883____24 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1883____25 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
rskr_1883____26 sökbar PDF (storlek: 129 kB)
rskr_1883____27 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1883____28 sökbar PDF (storlek: 403 kB)
rskr_1883____29 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1883____30 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1883____31 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1883____32 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1883____33 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
rskr_1883____34 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
rskr_1883____35 sökbar PDF (storlek: 215 kB)
rskr_1883____36 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1883____37 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1883____38 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1883____39 sökbar PDF (storlek: 216 kB)
rskr_1883____40 sökbar PDF (storlek: 102 kB)
rskr_1883____41 sökbar PDF (storlek: 103 kB)
rskr_1883____42 sökbar PDF (storlek: 95 kB)
rskr_1883____43 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1883____44 sökbar PDF (storlek: 727 kB)
rskr_1883____45 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1883____46 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1883____47 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1883____48 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1883____49 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1883____50 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
rskr_1883____51 sökbar PDF (storlek: 195 kB)
rskr_1883____52 sökbar PDF (storlek: 660 kB)
rskr_1883____53 sökbar PDF (storlek: 276 kB)
rskr_1883____54 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1883____55 sökbar PDF (storlek: 594 kB)
rskr_1883____56 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1883____57 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1883____58 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1883____59 sökbar PDF (storlek: 817 kB)
rskr_1883____60 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1883____61 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1883____62 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1883____63 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1883____64 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1883____65 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
rskr_1883____66 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
rskr_1883____67 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1883____68 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1883____69 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1883____70 sökbar PDF (storlek: 490 kB)
rskr_1883____71 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
rskr_1883____72 sökbar PDF (storlek: 629 kB)
rskr_1883____73 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1883____74 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
rskr_1883____75 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1883____76 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1883____77 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1883____78 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1883____79 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1883____fört sökbar PDF (storlek: 512 kB)

 

kadep_1883____1 utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
regl-riksb_1883____ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
regl-riksg_1883____ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
riksdagsbeslut_1883____ utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
riksstat_1883____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1883____1 utskrifts-PDF (storlek: 366 kB)
rskr_1883____2 utskrifts-PDF (storlek: 356 kB)
rskr_1883____3 utskrifts-PDF (storlek: 350 kB)
rskr_1883____4 utskrifts-PDF (storlek: 276 kB)
rskr_1883____5 utskrifts-PDF (storlek: 619 kB)
rskr_1883____6 utskrifts-PDF (storlek: 680 kB)
rskr_1883____7 utskrifts-PDF (storlek: 819 kB)
rskr_1883____8 utskrifts-PDF (storlek: 762 kB)
rskr_1883____9 utskrifts-PDF (storlek: 774 kB)
rskr_1883____10 utskrifts-PDF (storlek: 712 kB)
rskr_1883____11 utskrifts-PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1883____12 utskrifts-PDF (storlek: 293 kB)
rskr_1883____13 utskrifts-PDF (storlek: 860 kB)
rskr_1883____14 utskrifts-PDF (storlek: 1016 kB)
rskr_1883____15 utskrifts-PDF (storlek: 756 kB)
rskr_1883____16 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1883____17 utskrifts-PDF (storlek: 879 kB)
rskr_1883____18 utskrifts-PDF (storlek: 271 kB)
rskr_1883____19 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1883____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1883____21 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
rskr_1883____22 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1883____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1883____24 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1883____25 utskrifts-PDF (storlek: 650 kB)
rskr_1883____26 utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
rskr_1883____27 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1883____28 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1883____29 utskrifts-PDF (storlek: 789 kB)
rskr_1883____30 utskrifts-PDF (storlek: 743 kB)
rskr_1883____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1883____32 utskrifts-PDF (storlek: 290 kB)
rskr_1883____33 utskrifts-PDF (storlek: 545 kB)
rskr_1883____34 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1883____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1883____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1883____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1883____38 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1883____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1883____40 utskrifts-PDF (storlek: 324 kB)
rskr_1883____41 utskrifts-PDF (storlek: 377 kB)
rskr_1883____42 utskrifts-PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1883____43 utskrifts-PDF (storlek: 249 kB)
rskr_1883____44 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
rskr_1883____45 utskrifts-PDF (storlek: 662 kB)
rskr_1883____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1883____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1883____48 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1883____49 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
rskr_1883____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1883____51 utskrifts-PDF (storlek: 664 kB)
rskr_1883____52 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
rskr_1883____53 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1883____54 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
rskr_1883____55 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
rskr_1883____56 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1883____57 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1883____58 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
rskr_1883____59 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
rskr_1883____60 utskrifts-PDF (storlek: 353 kB)
rskr_1883____61 utskrifts-PDF (storlek: 752 kB)
rskr_1883____62 utskrifts-PDF (storlek: 852 kB)
rskr_1883____63 utskrifts-PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1883____64 utskrifts-PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1883____65 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1883____66 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
rskr_1883____67 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1883____68 utskrifts-PDF (storlek: 273 kB)
rskr_1883____69 utskrifts-PDF (storlek: 641 kB)
rskr_1883____70 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1883____71 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1883____72 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1883____73 utskrifts-PDF (storlek: 531 kB)
rskr_1883____74 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1883____75 utskrifts-PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1883____76 utskrifts-PDF (storlek: 321 kB)
rskr_1883____77 utskrifts-PDF (storlek: 212 kB)
rskr_1883____78 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
rskr_1883____79 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
rskr_1883____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)

 

kadep_1883____1 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
regl-riksb_1883____ text i XML-format (storlek: 384 kB)
regl-riksg_1883____ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
riksdagsbeslut_1883____ text i XML-format (storlek: 308 kB)
riksstat_1883____ text i XML-format (storlek: 914 kB)
rskr_1883____1 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1883____2 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1883____3 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1883____4 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1883____5 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____6 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____7 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1883____8 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____9 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____10 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____11 text i XML-format (storlek: 5.1 kB)
rskr_1883____12 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1883____13 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____14 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1883____15 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____16 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1883____17 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____18 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1883____19 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1883____20 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1883____21 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____22 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1883____23 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1883____24 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1883____25 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
rskr_1883____26 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1883____27 text i XML-format (storlek: 151 kB)
rskr_1883____28 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1883____29 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____30 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1883____31 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1883____32 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1883____33 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1883____34 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1883____35 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1883____36 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1883____37 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1883____38 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1883____39 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1883____40 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1883____41 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1883____42 text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
rskr_1883____43 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1883____44 text i XML-format (storlek: 87 kB)
rskr_1883____45 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1883____46 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1883____47 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1883____48 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1883____49 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1883____50 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1883____51 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1883____52 text i XML-format (storlek: 117 kB)
rskr_1883____53 text i XML-format (storlek: 47 kB)
rskr_1883____54 text i XML-format (storlek: 295 kB)
rskr_1883____55 text i XML-format (storlek: 119 kB)
rskr_1883____56 text i XML-format (storlek: 351 kB)
rskr_1883____57 text i XML-format (storlek: 283 kB)
rskr_1883____58 text i XML-format (storlek: 439 kB)
rskr_1883____59 text i XML-format (storlek: 160 kB)
rskr_1883____60 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1883____61 text i XML-format (storlek: 37 kB)
rskr_1883____62 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1883____63 text i XML-format (storlek: 4.4 kB)
rskr_1883____64 text i XML-format (storlek: 4.2 kB)
rskr_1883____65 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1883____66 text i XML-format (storlek: 46 kB)
rskr_1883____67 text i XML-format (storlek: 135 kB)
rskr_1883____68 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1883____69 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1883____70 text i XML-format (storlek: 84 kB)
rskr_1883____71 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1883____72 text i XML-format (storlek: 68 kB)
rskr_1883____73 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
rskr_1883____74 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1883____75 text i XML-format (storlek: 4.0 kB)
rskr_1883____76 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1883____77 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1883____78 text i XML-format (storlek: 500 kB)
rskr_1883____79 text i XML-format (storlek: 440 kB)
rskr_1883____fört text i XML-format (storlek: 131 kB)