Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1872, Bd 01; [16 januari-12 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1872__fk__0116 sökbar PDF (storlek: 403 kB)
prot_1872__fk__0117 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
prot_1872__fk__0120 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
prot_1872__fk__0123 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1872__fk__0124 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prot_1872__fk__0125 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
prot_1872__fk__0126 sökbar PDF (storlek: 461 kB)
prot_1872__fk__0127 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
prot_1872__fk__0129 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
prot_1872__fk__0131 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
prot_1872__fk__0203 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1872__fk__0207 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
prot_1872__fk__0210 sökbar PDF (storlek: 895 kB)
prot_1872__fk__0214 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prot_1872__fk__0217 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1872__fk__0219 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
prot_1872__fk__0221 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1872__fk__0224 sökbar PDF (storlek: 407 kB)
prot_1872__fk__0226 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prot_1872__fk__0228 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1872__fk__0229 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1872__fk__0302 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1872__fk__0304 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)
prot_1872__fk__0306 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1872__fk__0309 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1872__fk__0312 sökbar PDF (storlek: 241 kB)

 

prot_1872__fk__0116 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prot_1872__fk__0117 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1872__fk__0120 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1872__fk__0123 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1872__fk__0124 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1872__fk__0125 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1872__fk__0126 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1872__fk__0127 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1872__fk__0129 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1872__fk__0131 utskrifts-PDF (storlek: 330 kB)
prot_1872__fk__0203 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1872__fk__0207 utskrifts-PDF (storlek: 528 kB)
prot_1872__fk__0210 utskrifts-PDF (storlek: 8.1 MB)
prot_1872__fk__0214 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1872__fk__0217 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1872__fk__0219 utskrifts-PDF (storlek: 1011 kB)
prot_1872__fk__0221 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1872__fk__0224 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1872__fk__0226 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1872__fk__0228 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1872__fk__0229 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1872__fk__0302 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)
prot_1872__fk__0304 utskrifts-PDF (storlek: 55 MB)
prot_1872__fk__0306 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1872__fk__0309 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
prot_1872__fk__0312 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)

 

prot_1872__fk__0116 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prot_1872__fk__0117 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prot_1872__fk__0120 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prot_1872__fk__0123 text i XML-format (storlek: 428 kB)
prot_1872__fk__0124 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prot_1872__fk__0125 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prot_1872__fk__0126 text i XML-format (storlek: 65 kB)
prot_1872__fk__0127 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prot_1872__fk__0129 text i XML-format (storlek: 49 kB)
prot_1872__fk__0131 text i XML-format (storlek: 9.4 kB)
prot_1872__fk__0203 text i XML-format (storlek: 178 kB)
prot_1872__fk__0207 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prot_1872__fk__0210 text i XML-format (storlek: 128 kB)
prot_1872__fk__0214 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prot_1872__fk__0217 text i XML-format (storlek: 197 kB)
prot_1872__fk__0219 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prot_1872__fk__0221 text i XML-format (storlek: 437 kB)
prot_1872__fk__0224 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prot_1872__fk__0226 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prot_1872__fk__0228 text i XML-format (storlek: 506 kB)
prot_1872__fk__0229 text i XML-format (storlek: 354 kB)
prot_1872__fk__0302 text i XML-format (storlek: 767 kB)
prot_1872__fk__0304 text i XML-format (storlek: 805 kB)
prot_1872__fk__0306 text i XML-format (storlek: 479 kB)
prot_1872__fk__0309 text i XML-format (storlek: 157 kB)
prot_1872__fk__0312 text i XML-format (storlek: 33 kB)