Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1879, Bd 01, N:is 1-20; [17 januari-28 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1879__fk__1 sökbar PDF (storlek: 476 kB)
prot_1879__fk__2 sökbar PDF (storlek: 580 kB)
prot_1879__fk__3 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1879__fk__4 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1879__fk__5 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
prot_1879__fk__6 sökbar PDF (storlek: 337 kB)
prot_1879__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1879__fk__8 sökbar PDF (storlek: 391 kB)
prot_1879__fk__9 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1879__fk__10 sökbar PDF (storlek: 467 kB)
prot_1879__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1879__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1879__fk__13 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1879__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1879__fk__15 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1879__fk__16 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1879__fk__17 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1879__fk__18 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1879__fk__19 sökbar PDF (storlek: 895 kB)
prot_1879__fk__20 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)

 

prot_1879__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1879__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1879__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1879__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1879__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1879__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1879__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1879__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1879__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1879__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1879__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1879__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1879__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1879__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1879__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1879__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1879__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1879__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1879__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
prot_1879__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)

 

prot_1879__fk__1 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prot_1879__fk__2 text i XML-format (storlek: 135 kB)
prot_1879__fk__3 text i XML-format (storlek: 392 kB)
prot_1879__fk__4 text i XML-format (storlek: 234 kB)
prot_1879__fk__5 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prot_1879__fk__6 text i XML-format (storlek: 109 kB)
prot_1879__fk__7 text i XML-format (storlek: 205 kB)
prot_1879__fk__8 text i XML-format (storlek: 76 kB)
prot_1879__fk__9 text i XML-format (storlek: 553 kB)
prot_1879__fk__10 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prot_1879__fk__11 text i XML-format (storlek: 459 kB)
prot_1879__fk__12 text i XML-format (storlek: 447 kB)
prot_1879__fk__13 text i XML-format (storlek: 322 kB)
prot_1879__fk__14 text i XML-format (storlek: 465 kB)
prot_1879__fk__15 text i XML-format (storlek: 318 kB)
prot_1879__fk__16 text i XML-format (storlek: 387 kB)
prot_1879__fk__17 text i XML-format (storlek: 507 kB)
prot_1879__fk__18 text i XML-format (storlek: 442 kB)
prot_1879__fk__19 text i XML-format (storlek: 163 kB)
prot_1879__fk__20 text i XML-format (storlek: 399 kB)