Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1868, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-34], berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af riksdagen gjorda underdåniga framställningar och förslag; äfvensom bilagor till Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1868___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 222 kB)
berrdg_1868___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 162 kB)
berrdg_1868___rber_ sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prop_1868____1 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1868____2 sökbar PDF (storlek: 838 kB)
prop_1868____3 sökbar PDF (storlek: 879 kB)
prop_1868____6 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
prop_1868____7 sökbar PDF (storlek: 850 kB)
prop_1868____8 sökbar PDF (storlek: 518 kB)
prop_1868____9 sökbar PDF (storlek: 714 kB)
prop_1868____10 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
prop_1868____11 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
prop_1868____12 sökbar PDF (storlek: 648 kB)
prop_1868____13 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
prop_1868____14 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
prop_1868____15 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1868____16 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
prop_1868____17 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1868____18 sökbar PDF (storlek: 752 kB)
prop_1868____19 sökbar PDF (storlek: 389 kB)
prop_1868____20 sökbar PDF (storlek: 327 kB)
prop_1868____21 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
prop_1868____22 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prop_1868____23 sökbar PDF (storlek: 8.4 MB)
prop_1868____24 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1868____25 sökbar PDF (storlek: 417 kB)
prop_1868____26 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1868____27 sökbar PDF (storlek: 511 kB)
prop_1868____28 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
prop_1868____29 sökbar PDF (storlek: 757 kB)
prop_1868____30 sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1868____31 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
prop_1868____32 sökbar PDF (storlek: 482 kB)
prop_1868____fört sökbar PDF (storlek: 284 kB)
skr_1868____4 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
skr_1868____5 sökbar PDF (storlek: 452 kB)
skr_1868____33 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
skr_1868____34 sökbar PDF (storlek: 236 kB)

 

berrdg_1868___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
berrdg_1868___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 798 kB)
berrdg_1868___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prop_1868____1 utskrifts-PDF (storlek: 193 MB)
prop_1868____2 utskrifts-PDF (storlek: 7.5 MB)
prop_1868____3 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
prop_1868____6 utskrifts-PDF (storlek: 771 kB)
prop_1868____7 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1868____8 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1868____9 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1868____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1868____11 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1868____12 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1868____13 utskrifts-PDF (storlek: 769 kB)
prop_1868____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1868____15 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1868____16 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
prop_1868____17 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1868____18 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1868____19 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1868____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1868____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1868____22 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1868____23 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prop_1868____24 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1868____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1868____26 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1868____27 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1868____28 utskrifts-PDF (storlek: 995 kB)
prop_1868____29 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
prop_1868____30 utskrifts-PDF (storlek: 50 MB)
prop_1868____31 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1868____32 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1868____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
skr_1868____4 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
skr_1868____5 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
skr_1868____33 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
skr_1868____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)

 

berrdg_1868___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 17 kB)
berrdg_1868___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 11 kB)
berrdg_1868___rber_ text i XML-format (storlek: 492 kB)
prop_1868____1 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
prop_1868____2 text i XML-format (storlek: 103 kB)
prop_1868____3 text i XML-format (storlek: 111 kB)
prop_1868____6 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1868____7 text i XML-format (storlek: 109 kB)
prop_1868____8 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1868____9 text i XML-format (storlek: 92 kB)
prop_1868____10 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1868____11 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1868____12 text i XML-format (storlek: 101 kB)
prop_1868____13 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1868____14 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1868____15 text i XML-format (storlek: 206 kB)
prop_1868____16 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1868____17 text i XML-format (storlek: 382 kB)
prop_1868____18 text i XML-format (storlek: 94 kB)
prop_1868____19 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1868____20 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1868____21 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1868____22 text i XML-format (storlek: 773 kB)
prop_1868____23 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
prop_1868____24 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1868____25 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1868____26 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1868____27 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1868____28 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1868____29 text i XML-format (storlek: 99 kB)
prop_1868____30 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prop_1868____31 text i XML-format (storlek: 46 kB)
prop_1868____32 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1868____fört text i XML-format (storlek: 32 kB)
skr_1868____4 text i XML-format (storlek: 37 kB)
skr_1868____5 text i XML-format (storlek: 50 kB)
skr_1868____33 text i XML-format (storlek: 18 kB)
skr_1868____34 text i XML-format (storlek: 21 kB)