Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1886, Bd 03, N:is 29-43; [27 mars-19 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1886__ak__29 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1886__ak__30 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1886__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1886__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__ak__33 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1886__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1886__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1886__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1886__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1886__ak__38 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1886__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1886__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1886__ak__40a sökbar PDF (storlek: 574 kB)
prot_1886__ak__41 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1886__ak__42 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1886__ak__43 sökbar PDF (storlek: 3 MB)

 

prot_1886__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1886__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1886__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1886__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1886__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1886__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1886__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1886__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1886__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1886__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1886__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1886__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1886__ak__40a utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prot_1886__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1886__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1886__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)

 

prot_1886__ak__29 text i XML-format (storlek: 599 kB)
prot_1886__ak__30 text i XML-format (storlek: 197 kB)
prot_1886__ak__31 text i XML-format (storlek: 491 kB)
prot_1886__ak__32 text i XML-format (storlek: 360 kB)
prot_1886__ak__33 text i XML-format (storlek: 285 kB)
prot_1886__ak__34 text i XML-format (storlek: 567 kB)
prot_1886__ak__35 text i XML-format (storlek: 444 kB)
prot_1886__ak__36 text i XML-format (storlek: 520 kB)
prot_1886__ak__37 text i XML-format (storlek: 528 kB)
prot_1886__ak__38 text i XML-format (storlek: 338 kB)
prot_1886__ak__39 text i XML-format (storlek: 380 kB)
prot_1886__ak__40 text i XML-format (storlek: 489 kB)
prot_1886__ak__40a text i XML-format (storlek: 91 kB)
prot_1886__ak__41 text i XML-format (storlek: 198 kB)
prot_1886__ak__42 text i XML-format (storlek: 533 kB)
prot_1886__ak__43 text i XML-format (storlek: 509 kB)