Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1878, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t n:is 1-65, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1878____1 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
regl-riksb_1878____ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
regl-riksg_1878____ sökbar PDF (storlek: 5 MB)
riksdagsbeslut_1878____ sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
riksstat_1878____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1878____1 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1878____2 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1878____3 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1878____4 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1878____5 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1878____6 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1878____7 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1878____8 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1878____9 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1878____10 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1878____11 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1878____12 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1878____13 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1878____14 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1878____15 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
rskr_1878____16 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
rskr_1878____17 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
rskr_1878____18 sökbar PDF (storlek: 157 kB)
rskr_1878____19 sökbar PDF (storlek: 150 kB)
rskr_1878____20 sökbar PDF (storlek: 739 kB)
rskr_1878____21 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
rskr_1878____22 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1878____23 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1878____24 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1878____25 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1878____26 sökbar PDF (storlek: 150 kB)
rskr_1878____27 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1878____28 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1878____29 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1878____30 sökbar PDF (storlek: 381 kB)
rskr_1878____31 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1878____32 sökbar PDF (storlek: 405 kB)
rskr_1878____33 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1878____34 sökbar PDF (storlek: 884 kB)
rskr_1878____35 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1878____36 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1878____37 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1878____38 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1878____39 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
rskr_1878____40 sökbar PDF (storlek: 91 kB)
rskr_1878____41 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1878____42 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1878____43 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1878____44 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1878____45 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1878____46 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
rskr_1878____47 sökbar PDF (storlek: 574 kB)
rskr_1878____48 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1878____49 sökbar PDF (storlek: 385 kB)
rskr_1878____50 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1878____51 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1878____52 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1878____53 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1878____54 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1878____55 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1878____56 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
rskr_1878____57 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1878____58 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1878____59 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1878____60 sökbar PDF (storlek: 92 kB)
rskr_1878____61 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1878____62 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
rskr_1878____63 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1878____64 sökbar PDF (storlek: 861 kB)
rskr_1878____65 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
rskr_1878____fört sökbar PDF (storlek: 307 kB)

 

kadep_1878____1 utskrifts-PDF (storlek: 355 kB)
regl-riksb_1878____ utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
regl-riksg_1878____ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
riksdagsbeslut_1878____ utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
riksstat_1878____ utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1878____1 utskrifts-PDF (storlek: 793 kB)
rskr_1878____2 utskrifts-PDF (storlek: 754 kB)
rskr_1878____3 utskrifts-PDF (storlek: 769 kB)
rskr_1878____4 utskrifts-PDF (storlek: 425 kB)
rskr_1878____5 utskrifts-PDF (storlek: 353 kB)
rskr_1878____6 utskrifts-PDF (storlek: 959 kB)
rskr_1878____7 utskrifts-PDF (storlek: 747 kB)
rskr_1878____8 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
rskr_1878____9 utskrifts-PDF (storlek: 706 kB)
rskr_1878____10 utskrifts-PDF (storlek: 585 kB)
rskr_1878____11 utskrifts-PDF (storlek: 734 kB)
rskr_1878____12 utskrifts-PDF (storlek: 620 kB)
rskr_1878____13 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1878____14 utskrifts-PDF (storlek: 622 kB)
rskr_1878____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1878____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1878____17 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1878____18 utskrifts-PDF (storlek: 655 kB)
rskr_1878____19 utskrifts-PDF (storlek: 714 kB)
rskr_1878____20 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
rskr_1878____21 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1878____22 utskrifts-PDF (storlek: 783 kB)
rskr_1878____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1878____24 utskrifts-PDF (storlek: 816 kB)
rskr_1878____25 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
rskr_1878____26 utskrifts-PDF (storlek: 880 kB)
rskr_1878____27 utskrifts-PDF (storlek: 754 kB)
rskr_1878____28 utskrifts-PDF (storlek: 764 kB)
rskr_1878____29 utskrifts-PDF (storlek: 988 kB)
rskr_1878____30 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1878____31 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
rskr_1878____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1878____33 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
rskr_1878____34 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
rskr_1878____35 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
rskr_1878____36 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
rskr_1878____37 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
rskr_1878____38 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1878____39 utskrifts-PDF (storlek: 215 kB)
rskr_1878____40 utskrifts-PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1878____41 utskrifts-PDF (storlek: 884 kB)
rskr_1878____42 utskrifts-PDF (storlek: 793 kB)
rskr_1878____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1878____44 utskrifts-PDF (storlek: 810 kB)
rskr_1878____45 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1878____46 utskrifts-PDF (storlek: 710 kB)
rskr_1878____47 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
rskr_1878____48 utskrifts-PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1878____49 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
rskr_1878____50 utskrifts-PDF (storlek: 873 kB)
rskr_1878____51 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
rskr_1878____52 utskrifts-PDF (storlek: 234 kB)
rskr_1878____53 utskrifts-PDF (storlek: 940 kB)
rskr_1878____54 utskrifts-PDF (storlek: 766 kB)
rskr_1878____55 utskrifts-PDF (storlek: 837 kB)
rskr_1878____56 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1878____57 utskrifts-PDF (storlek: 755 kB)
rskr_1878____58 utskrifts-PDF (storlek: 827 kB)
rskr_1878____59 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1878____60 utskrifts-PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1878____61 utskrifts-PDF (storlek: 241 kB)
rskr_1878____62 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1878____63 utskrifts-PDF (storlek: 785 kB)
rskr_1878____64 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
rskr_1878____65 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1878____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)

 

kadep_1878____1 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
regl-riksb_1878____ text i XML-format (storlek: 346 kB)
regl-riksg_1878____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
riksdagsbeslut_1878____ text i XML-format (storlek: 276 kB)
riksstat_1878____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
rskr_1878____1 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1878____2 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____3 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____4 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1878____5 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1878____6 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____7 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____8 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____9 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____10 text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
rskr_1878____11 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____12 text i XML-format (storlek: 9.7 kB)
rskr_1878____13 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____14 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1878____15 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1878____16 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1878____17 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1878____18 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1878____19 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
rskr_1878____20 text i XML-format (storlek: 80 kB)
rskr_1878____21 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1878____22 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1878____23 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1878____24 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____25 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1878____26 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1878____27 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1878____28 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____29 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____30 text i XML-format (storlek: 52 kB)
rskr_1878____31 text i XML-format (storlek: 279 kB)
rskr_1878____32 text i XML-format (storlek: 94 kB)
rskr_1878____33 text i XML-format (storlek: 739 kB)
rskr_1878____34 text i XML-format (storlek: 228 kB)
rskr_1878____35 text i XML-format (storlek: 936 kB)
rskr_1878____36 text i XML-format (storlek: 825 kB)
rskr_1878____37 text i XML-format (storlek: 957 kB)
rskr_1878____38 text i XML-format (storlek: 256 kB)
rskr_1878____39 text i XML-format (storlek: 4.8 kB)
rskr_1878____40 text i XML-format (storlek: 4.4 kB)
rskr_1878____41 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____42 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____43 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1878____44 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____45 text i XML-format (storlek: 190 kB)
rskr_1878____46 text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
rskr_1878____47 text i XML-format (storlek: 84 kB)
rskr_1878____48 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1878____49 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1878____50 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____51 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____52 text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
rskr_1878____53 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____54 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1878____55 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____56 text i XML-format (storlek: 28 kB)
rskr_1878____57 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____58 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1878____59 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1878____60 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1878____61 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1878____62 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1878____63 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1878____64 text i XML-format (storlek: 196 kB)
rskr_1878____65 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1878____fört text i XML-format (storlek: 42 kB)