Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1889, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-46; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1889___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 185 kB)
berrdg_1889___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1889____2 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1889____3 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1889____4 sökbar PDF (storlek: 8.3 MB)
prop_1889____5 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1889____7 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1889____8 sökbar PDF (storlek: 336 kB)
prop_1889____9 sökbar PDF (storlek: 375 kB)
prop_1889____10 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1889____11 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1889____12 sökbar PDF (storlek: 584 kB)
prop_1889____13 sökbar PDF (storlek: 497 kB)
prop_1889____14 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
prop_1889____15 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
prop_1889____16 sökbar PDF (storlek: 520 kB)
prop_1889____17 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
prop_1889____18 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
prop_1889____19 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1889____20 sökbar PDF (storlek: 941 kB)
prop_1889____21 sökbar PDF (storlek: 442 kB)
prop_1889____22 sökbar PDF (storlek: 406 kB)
prop_1889____23 sökbar PDF (storlek: 463 kB)
prop_1889____24 sökbar PDF (storlek: 392 kB)
prop_1889____25 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
prop_1889____26 sökbar PDF (storlek: 823 kB)
prop_1889____27 sökbar PDF (storlek: 503 kB)
prop_1889____28 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1889____29 sökbar PDF (storlek: 555 kB)
prop_1889____30 sökbar PDF (storlek: 390 kB)
prop_1889____31 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1889____32 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1889____33 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1889____34 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1889____35 sökbar PDF (storlek: 336 kB)
prop_1889____36 sökbar PDF (storlek: 369 kB)
prop_1889____37 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
prop_1889____38 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
prop_1889____39 sökbar PDF (storlek: 789 kB)
prop_1889____40 sökbar PDF (storlek: 390 kB)
prop_1889____41 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
prop_1889____42 sökbar PDF (storlek: 417 kB)
prop_1889____43 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1889____44 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1889____45 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
prop_1889____46 sökbar PDF (storlek: 521 kB)
prop_1889____fört sökbar PDF (storlek: 328 kB)
skr_1889____6 sökbar PDF (storlek: 167 kB)

 

berrdg_1889___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
berrdg_1889___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prop_1889____2 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prop_1889____3 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1889____4 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
prop_1889____5 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prop_1889____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1889____8 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1889____9 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1889____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1889____11 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prop_1889____12 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1889____13 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1889____14 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1889____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1889____16 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1889____17 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1889____18 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1889____19 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1889____20 utskrifts-PDF (storlek: 8.7 MB)
prop_1889____21 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1889____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1889____23 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prop_1889____24 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1889____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1889____26 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
prop_1889____27 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1889____28 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1889____29 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1889____30 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1889____31 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prop_1889____32 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1889____33 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1889____34 utskrifts-PDF (storlek: 9.7 MB)
prop_1889____35 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1889____36 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1889____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1889____38 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1889____39 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
prop_1889____40 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1889____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1889____42 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1889____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1889____44 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1889____45 utskrifts-PDF (storlek: 946 kB)
prop_1889____46 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
prop_1889____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
skr_1889____6 utskrifts-PDF (storlek: 555 kB)

 

berrdg_1889___kmtal_ text i XML-format (storlek: 16 kB)
berrdg_1889___rber_ text i XML-format (storlek: 448 kB)
prop_1889____2 text i XML-format (storlek: 411 kB)
prop_1889____3 text i XML-format (storlek: 376 kB)
prop_1889____4 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1889____5 text i XML-format (storlek: 440 kB)
prop_1889____7 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1889____8 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1889____9 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1889____10 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1889____11 text i XML-format (storlek: 614 kB)
prop_1889____12 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1889____13 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1889____14 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1889____15 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1889____16 text i XML-format (storlek: 56 kB)
prop_1889____17 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1889____18 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prop_1889____19 text i XML-format (storlek: 348 kB)
prop_1889____20 text i XML-format (storlek: 121 kB)
prop_1889____21 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1889____22 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1889____23 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1889____24 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1889____25 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1889____26 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prop_1889____27 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1889____28 text i XML-format (storlek: 296 kB)
prop_1889____29 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1889____30 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1889____31 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prop_1889____32 text i XML-format (storlek: 350 kB)
prop_1889____33 text i XML-format (storlek: 152 kB)
prop_1889____34 text i XML-format (storlek: 188 kB)
prop_1889____35 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1889____36 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1889____37 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1889____38 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1889____39 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prop_1889____40 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1889____41 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1889____42 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1889____43 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1889____44 text i XML-format (storlek: 144 kB)
prop_1889____45 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prop_1889____46 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1889____fört text i XML-format (storlek: 32 kB)
skr_1889____6 text i XML-format (storlek: 13 kB)