Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 6, Kungl. Maj:ts propositioner nr 127-173

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____127 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____128 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1913____129 sökbar PDF (storlek: 658 kB)
prop_1913____130 sökbar PDF (storlek: 276 kB)
prop_1913____131 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1913____132 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
prop_1913____133 sökbar PDF (storlek: 347 kB)
prop_1913____134 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1913____135 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1913____136 sökbar PDF (storlek: 662 kB)
prop_1913____137 sökbar PDF (storlek: 420 kB)
prop_1913____138 sökbar PDF (storlek: 453 kB)
prop_1913____139 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
prop_1913____140 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1913____141 sökbar PDF (storlek: 440 kB)
prop_1913____142 sökbar PDF (storlek: 10 MB)
prop_1913____143 sökbar PDF (storlek: 807 kB)
prop_1913____144 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
prop_1913____145 sökbar PDF (storlek: 761 kB)
prop_1913____146 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
prop_1913____147 sökbar PDF (storlek: 523 kB)
prop_1913____148 sökbar PDF (storlek: 433 kB)
prop_1913____149 sökbar PDF (storlek: 540 kB)
prop_1913____150 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1913____151 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
prop_1913____152 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1913____153 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
prop_1913____154 sökbar PDF (storlek: 298 kB)
prop_1913____155 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
prop_1913____156 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____157 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1913____158 sökbar PDF (storlek: 761 kB)
prop_1913____159 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
prop_1913____160 sökbar PDF (storlek: 332 kB)
prop_1913____161 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1913____162 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1913____163 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
prop_1913____164 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
prop_1913____165 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
prop_1913____166 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1913____167 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
prop_1913____168 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1913____169 sökbar PDF (storlek: 328 kB)
prop_1913____170 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1913____171 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
prop_1913____172 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
prop_1913____173 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

prop_1913____127 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1913____128 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____129 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1913____130 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____131 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____132 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____133 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____134 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____135 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____136 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1913____137 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1913____138 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____139 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1913____140 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____141 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1913____142 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
prop_1913____143 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1913____144 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____145 utskrifts-PDF (storlek: 6.9 MB)
prop_1913____146 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____147 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1913____148 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1913____149 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1913____150 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____151 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____152 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____153 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____154 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____155 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____156 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1913____157 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____158 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1913____159 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____160 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____161 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1913____162 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____163 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____164 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____165 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____166 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____167 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____168 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____169 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____170 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1913____171 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____172 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1913____173 utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)

 

prop_1913____127 text i XML-format (storlek: 416 kB)
prop_1913____128 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1913____129 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1913____130 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____131 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1913____132 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1913____133 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1913____134 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1913____135 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1913____136 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prop_1913____137 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1913____138 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1913____139 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1913____140 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____141 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1913____142 text i XML-format (storlek: 762 kB)
prop_1913____143 text i XML-format (storlek: 120 kB)
prop_1913____144 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____145 text i XML-format (storlek: 97 kB)
prop_1913____146 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1913____147 text i XML-format (storlek: 60 kB)
prop_1913____148 text i XML-format (storlek: 42 kB)
prop_1913____149 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1913____150 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____151 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1913____152 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____153 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____154 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1913____155 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1913____156 text i XML-format (storlek: 214 kB)
prop_1913____157 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1913____158 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1913____159 text i XML-format (storlek: 59 kB)
prop_1913____160 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1913____161 text i XML-format (storlek: 340 kB)
prop_1913____162 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1913____163 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1913____164 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____165 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____166 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____167 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____168 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____169 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1913____170 text i XML-format (storlek: 605 kB)
prop_1913____171 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1913____172 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prop_1913____173 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)