Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1870, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets utlåtanden och memorial [n:is 1-98]; Samling 4. Afd. 2; Sammansatta stats- och bevillnings-utskottets betänkande [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

bet_1870___subevu_1 sökbar PDF (storlek: 200 kB)
mem_1870___su_1 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1870___su_2 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
mem_1870___su_3 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
mem_1870___su_4 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
mem_1870___su_5 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
mem_1870___su_6 sökbar PDF (storlek: 100 kB)
mem_1870___su_18 sökbar PDF (storlek: 665 kB)
mem_1870___su_30 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
mem_1870___su_31 sökbar PDF (storlek: 861 kB)
mem_1870___su_32 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
mem_1870___su_37 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mem_1870___su_43 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
mem_1870___su_45 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
mem_1870___su_49 sökbar PDF (storlek: 458 kB)
mem_1870___su_52 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mem_1870___su_53 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
mem_1870___su_54 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mem_1870___su_55 sökbar PDF (storlek: 444 kB)
mem_1870___su_56 sökbar PDF (storlek: 360 kB)
mem_1870___su_59 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
mem_1870___su_65 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mem_1870___su_68 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
mem_1870___su_69 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mem_1870___su_73 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
mem_1870___su_77 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
mem_1870___su_81 sökbar PDF (storlek: 141 kB)
mem_1870___su_82 sökbar PDF (storlek: 462 kB)
mem_1870___su_83 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
mem_1870___su_84 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
mem_1870___su_85 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
mem_1870___su_86 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
mem_1870___su_87 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
mem_1870___su_88 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
mem_1870___su_89 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
mem_1870___su_90 sökbar PDF (storlek: 509 kB)
mem_1870___su_91 sökbar PDF (storlek: 538 kB)
mem_1870___su_92 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
mem_1870___su_93 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
mem_1870___su_94 sökbar PDF (storlek: 767 kB)
mem_1870___su_95 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mem_1870___su_96 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
mem_1870___su_97 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
mem_1870___su_98 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
reg_1870___su_ sökbar PDF (storlek: 856 kB)
utl_1870___su_7 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1870___su_8 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
utl_1870___su_9 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
utl_1870___su_10 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
utl_1870___su_11 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
utl_1870___su_12 sökbar PDF (storlek: 251 kB)
utl_1870___su_13 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
utl_1870___su_14 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
utl_1870___su_15 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
utl_1870___su_16 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
utl_1870___su_17 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
utl_1870___su_19 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)
utl_1870___su_20 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
utl_1870___su_21 sökbar PDF (storlek: 250 kB)
utl_1870___su_22 sökbar PDF (storlek: 937 kB)
utl_1870___su_23 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
utl_1870___su_24 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1870___su_25 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1870___su_26 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
utl_1870___su_27 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
utl_1870___su_28 sökbar PDF (storlek: 4.3 MB)
utl_1870___su_29 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1870___su_33 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1870___su_34 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1870___su_35 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
utl_1870___su_36 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
utl_1870___su_38 sökbar PDF (storlek: 654 kB)
utl_1870___su_39 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
utl_1870___su_40 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
utl_1870___su_41 sökbar PDF (storlek: 10 MB)
utl_1870___su_42 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
utl_1870___su_44 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
utl_1870___su_46 sökbar PDF (storlek: 504 kB)
utl_1870___su_47 sökbar PDF (storlek: 1015 kB)
utl_1870___su_48 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
utl_1870___su_50 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
utl_1870___su_51 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
utl_1870___su_57 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
utl_1870___su_58 sökbar PDF (storlek: 663 kB)
utl_1870___su_60 sökbar PDF (storlek: 368 kB)
utl_1870___su_61 sökbar PDF (storlek: 359 kB)
utl_1870___su_62 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
utl_1870___su_63 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
utl_1870___su_64 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
utl_1870___su_66 sökbar PDF (storlek: 258 kB)
utl_1870___su_67 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
utl_1870___su_70 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
utl_1870___su_71 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
utl_1870___su_72 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
utl_1870___su_74 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
utl_1870___su_75 sökbar PDF (storlek: 559 kB)
utl_1870___su_76 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
utl_1870___su_78 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
utl_1870___su_79 sökbar PDF (storlek: 605 kB)
utl_1870___su_80 sökbar PDF (storlek: 768 kB)

 

bet_1870___subevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1870___su_1 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
mem_1870___su_2 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
mem_1870___su_3 utskrifts-PDF (storlek: 370 kB)
mem_1870___su_4 utskrifts-PDF (storlek: 326 kB)
mem_1870___su_5 utskrifts-PDF (storlek: 341 kB)
mem_1870___su_6 utskrifts-PDF (storlek: 255 kB)
mem_1870___su_18 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
mem_1870___su_30 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1870___su_31 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
mem_1870___su_32 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1870___su_37 utskrifts-PDF (storlek: 879 kB)
mem_1870___su_43 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1870___su_45 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mem_1870___su_49 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
mem_1870___su_52 utskrifts-PDF (storlek: 879 kB)
mem_1870___su_53 utskrifts-PDF (storlek: 968 kB)
mem_1870___su_54 utskrifts-PDF (storlek: 585 kB)
mem_1870___su_55 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mem_1870___su_56 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
mem_1870___su_59 utskrifts-PDF (storlek: 779 kB)
mem_1870___su_65 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1870___su_68 utskrifts-PDF (storlek: 976 kB)
mem_1870___su_69 utskrifts-PDF (storlek: 807 kB)
mem_1870___su_73 utskrifts-PDF (storlek: 941 kB)
mem_1870___su_77 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
mem_1870___su_81 utskrifts-PDF (storlek: 435 kB)
mem_1870___su_82 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
mem_1870___su_83 utskrifts-PDF (storlek: 694 kB)
mem_1870___su_84 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
mem_1870___su_85 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
mem_1870___su_86 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
mem_1870___su_87 utskrifts-PDF (storlek: 510 kB)
mem_1870___su_88 utskrifts-PDF (storlek: 812 kB)
mem_1870___su_89 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1870___su_90 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mem_1870___su_91 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
mem_1870___su_92 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1870___su_93 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
mem_1870___su_94 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mem_1870___su_95 utskrifts-PDF (storlek: 760 kB)
mem_1870___su_96 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
mem_1870___su_97 utskrifts-PDF (storlek: 299 kB)
mem_1870___su_98 utskrifts-PDF (storlek: 349 kB)
reg_1870___su_ utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
utl_1870___su_7 utskrifts-PDF (storlek: 8.3 MB)
utl_1870___su_8 utskrifts-PDF (storlek: 1003 kB)
utl_1870___su_9 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
utl_1870___su_10 utskrifts-PDF (storlek: 959 kB)
utl_1870___su_11 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1870___su_12 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1870___su_13 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
utl_1870___su_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1870___su_15 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
utl_1870___su_16 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1870___su_17 utskrifts-PDF (storlek: 849 kB)
utl_1870___su_19 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
utl_1870___su_20 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1870___su_21 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1870___su_22 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
utl_1870___su_23 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1870___su_24 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
utl_1870___su_25 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
utl_1870___su_26 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
utl_1870___su_27 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
utl_1870___su_28 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
utl_1870___su_29 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
utl_1870___su_33 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
utl_1870___su_34 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
utl_1870___su_35 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
utl_1870___su_36 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
utl_1870___su_38 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
utl_1870___su_39 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1870___su_40 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1870___su_41 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
utl_1870___su_42 utskrifts-PDF (storlek: 805 kB)
utl_1870___su_44 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1870___su_46 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
utl_1870___su_47 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
utl_1870___su_48 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
utl_1870___su_50 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
utl_1870___su_51 utskrifts-PDF (storlek: 882 kB)
utl_1870___su_57 utskrifts-PDF (storlek: 664 kB)
utl_1870___su_58 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
utl_1870___su_60 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1870___su_61 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
utl_1870___su_62 utskrifts-PDF (storlek: 723 kB)
utl_1870___su_63 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
utl_1870___su_64 utskrifts-PDF (storlek: 974 kB)
utl_1870___su_66 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
utl_1870___su_67 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
utl_1870___su_70 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1870___su_71 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
utl_1870___su_72 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
utl_1870___su_74 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
utl_1870___su_75 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
utl_1870___su_76 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
utl_1870___su_78 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
utl_1870___su_79 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
utl_1870___su_80 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)

 

bet_1870___subevu_1 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1870___su_1 text i XML-format (storlek: 268 kB)
mem_1870___su_2 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
mem_1870___su_3 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
mem_1870___su_4 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
mem_1870___su_5 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mem_1870___su_6 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
mem_1870___su_18 text i XML-format (storlek: 110 kB)
mem_1870___su_30 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1870___su_31 text i XML-format (storlek: 106 kB)
mem_1870___su_32 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1870___su_37 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1870___su_43 text i XML-format (storlek: 23 kB)
mem_1870___su_45 text i XML-format (storlek: 37 kB)
mem_1870___su_49 text i XML-format (storlek: 148 kB)
mem_1870___su_52 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1870___su_53 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1870___su_54 text i XML-format (storlek: 14 kB)
mem_1870___su_55 text i XML-format (storlek: 53 kB)
mem_1870___su_56 text i XML-format (storlek: 41 kB)
mem_1870___su_59 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1870___su_65 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mem_1870___su_68 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1870___su_69 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1870___su_73 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1870___su_77 text i XML-format (storlek: 587 kB)
mem_1870___su_81 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mem_1870___su_82 text i XML-format (storlek: 91 kB)
mem_1870___su_83 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1870___su_84 text i XML-format (storlek: 44 kB)
mem_1870___su_85 text i XML-format (storlek: 774 kB)
mem_1870___su_86 text i XML-format (storlek: 554 kB)
mem_1870___su_87 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
mem_1870___su_88 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1870___su_89 text i XML-format (storlek: 27 kB)
mem_1870___su_90 text i XML-format (storlek: 85 kB)
mem_1870___su_91 text i XML-format (storlek: 74 kB)
mem_1870___su_92 text i XML-format (storlek: 24 kB)
mem_1870___su_93 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
mem_1870___su_94 text i XML-format (storlek: 107 kB)
mem_1870___su_95 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1870___su_96 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1870___su_97 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
mem_1870___su_98 text i XML-format (storlek: 8.6 kB)
reg_1870___su_ text i XML-format (storlek: 184 kB)
utl_1870___su_7 text i XML-format (storlek: 301 kB)
utl_1870___su_8 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1870___su_9 text i XML-format (storlek: 32 kB)
utl_1870___su_10 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1870___su_11 text i XML-format (storlek: 31 kB)
utl_1870___su_12 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1870___su_13 text i XML-format (storlek: 32 kB)
utl_1870___su_14 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1870___su_15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1870___su_16 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1870___su_17 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1870___su_19 text i XML-format (storlek: 590 kB)
utl_1870___su_20 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1870___su_21 text i XML-format (storlek: 53 kB)
utl_1870___su_22 text i XML-format (storlek: 224 kB)
utl_1870___su_23 text i XML-format (storlek: 52 kB)
utl_1870___su_24 text i XML-format (storlek: 834 kB)
utl_1870___su_25 text i XML-format (storlek: 977 kB)
utl_1870___su_26 text i XML-format (storlek: 690 kB)
utl_1870___su_27 text i XML-format (storlek: 396 kB)
utl_1870___su_28 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
utl_1870___su_29 text i XML-format (storlek: 504 kB)
utl_1870___su_33 text i XML-format (storlek: 236 kB)
utl_1870___su_34 text i XML-format (storlek: 136 kB)
utl_1870___su_35 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
utl_1870___su_36 text i XML-format (storlek: 170 kB)
utl_1870___su_38 text i XML-format (storlek: 77 kB)
utl_1870___su_39 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1870___su_40 text i XML-format (storlek: 25 kB)
utl_1870___su_41 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)
utl_1870___su_42 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1870___su_44 text i XML-format (storlek: 47 kB)
utl_1870___su_46 text i XML-format (storlek: 58 kB)
utl_1870___su_47 text i XML-format (storlek: 127 kB)
utl_1870___su_48 text i XML-format (storlek: 32 kB)
utl_1870___su_50 text i XML-format (storlek: 16 kB)
utl_1870___su_51 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1870___su_57 text i XML-format (storlek: 11 kB)
utl_1870___su_58 text i XML-format (storlek: 83 kB)
utl_1870___su_60 text i XML-format (storlek: 38 kB)
utl_1870___su_61 text i XML-format (storlek: 39 kB)
utl_1870___su_62 text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1870___su_63 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1870___su_64 text i XML-format (storlek: 15 kB)
utl_1870___su_66 text i XML-format (storlek: 31 kB)
utl_1870___su_67 text i XML-format (storlek: 36 kB)
utl_1870___su_70 text i XML-format (storlek: 21 kB)
utl_1870___su_71 text i XML-format (storlek: 32 kB)
utl_1870___su_72 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1870___su_74 text i XML-format (storlek: 24 kB)
utl_1870___su_75 text i XML-format (storlek: 65 kB)
utl_1870___su_76 text i XML-format (storlek: 23 kB)
utl_1870___su_78 text i XML-format (storlek: 22 kB)
utl_1870___su_79 text i XML-format (storlek: 71 kB)
utl_1870___su_80 text i XML-format (storlek: 100 kB)