Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1884, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-78, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:is 1-4

 

Källa: Riksdagen

kadep_1884____1 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
kadep_1884____2 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
kadep_1884____3 sökbar PDF (storlek: 164 kB)
kadep_1884____4 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
regl-riksb_1884____ sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
regl-riksg_1884____ sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
riksdagsbeslut_1884____ sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
riksstat_1884____ sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1884____1 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1884____2 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1884____3 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1884____4 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1884____5 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1884____6 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1884____7 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1884____8 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1884____9 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1884____10 sökbar PDF (storlek: 109 kB)
rskr_1884____11 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
rskr_1884____12 sökbar PDF (storlek: 218 kB)
rskr_1884____13 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
rskr_1884____14 sökbar PDF (storlek: 154 kB)
rskr_1884____15 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
rskr_1884____16 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1884____17 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1884____18 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1884____19 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1884____20 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1884____21 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1884____22 sökbar PDF (storlek: 449 kB)
rskr_1884____23 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
rskr_1884____24 sökbar PDF (storlek: 584 kB)
rskr_1884____25 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
rskr_1884____26 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1884____27 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1884____28 sökbar PDF (storlek: 256 kB)
rskr_1884____29 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
rskr_1884____30 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1884____31 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1884____32 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1884____33 sökbar PDF (storlek: 229 kB)
rskr_1884____34 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1884____35 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1884____36 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
rskr_1884____37 sökbar PDF (storlek: 107 kB)
rskr_1884____38 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1884____39 sökbar PDF (storlek: 378 kB)
rskr_1884____40 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1884____41 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1884____42 sökbar PDF (storlek: 339 kB)
rskr_1884____43 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
rskr_1884____44 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1884____45 sökbar PDF (storlek: 472 kB)
rskr_1884____46 sökbar PDF (storlek: 395 kB)
rskr_1884____47 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1884____48 sökbar PDF (storlek: 827 kB)
rskr_1884____49 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1884____50 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1884____51 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1884____52 sökbar PDF (storlek: 999 kB)
rskr_1884____53 sökbar PDF (storlek: 659 kB)
rskr_1884____54 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
rskr_1884____55 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1884____56 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1884____57 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
rskr_1884____58 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
rskr_1884____59 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
rskr_1884____60 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1884____61 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
rskr_1884____62 sökbar PDF (storlek: 372 kB)
rskr_1884____63 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
rskr_1884____64 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1884____65 sökbar PDF (storlek: 463 kB)
rskr_1884____66 sökbar PDF (storlek: 156 kB)
rskr_1884____67 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1884____68 sökbar PDF (storlek: 213 kB)
rskr_1884____69 sökbar PDF (storlek: 782 kB)
rskr_1884____70 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
rskr_1884____71 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1884____72 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
rskr_1884____73 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1884____74 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1884____75 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1884____76 sökbar PDF (storlek: 120 kB)
rskr_1884____77 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
rskr_1884____78 sökbar PDF (storlek: 116 kB)
rskr_1884____fört sökbar PDF (storlek: 532 kB)

 

kadep_1884____1 utskrifts-PDF (storlek: 479 kB)
kadep_1884____2 utskrifts-PDF (storlek: 722 kB)
kadep_1884____3 utskrifts-PDF (storlek: 598 kB)
kadep_1884____4 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
regl-riksb_1884____ utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
regl-riksg_1884____ utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
riksdagsbeslut_1884____ utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
riksstat_1884____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1884____1 utskrifts-PDF (storlek: 282 kB)
rskr_1884____2 utskrifts-PDF (storlek: 296 kB)
rskr_1884____3 utskrifts-PDF (storlek: 259 kB)
rskr_1884____4 utskrifts-PDF (storlek: 321 kB)
rskr_1884____5 utskrifts-PDF (storlek: 301 kB)
rskr_1884____6 utskrifts-PDF (storlek: 359 kB)
rskr_1884____7 utskrifts-PDF (storlek: 440 kB)
rskr_1884____8 utskrifts-PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1884____9 utskrifts-PDF (storlek: 824 kB)
rskr_1884____10 utskrifts-PDF (storlek: 357 kB)
rskr_1884____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1884____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1884____13 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1884____14 utskrifts-PDF (storlek: 637 kB)
rskr_1884____15 utskrifts-PDF (storlek: 752 kB)
rskr_1884____16 utskrifts-PDF (storlek: 738 kB)
rskr_1884____17 utskrifts-PDF (storlek: 806 kB)
rskr_1884____18 utskrifts-PDF (storlek: 728 kB)
rskr_1884____19 utskrifts-PDF (storlek: 597 kB)
rskr_1884____20 utskrifts-PDF (storlek: 274 kB)
rskr_1884____21 utskrifts-PDF (storlek: 756 kB)
rskr_1884____22 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
rskr_1884____23 utskrifts-PDF (storlek: 336 kB)
rskr_1884____24 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
rskr_1884____25 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1884____26 utskrifts-PDF (storlek: 518 kB)
rskr_1884____27 utskrifts-PDF (storlek: 362 kB)
rskr_1884____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1884____29 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1884____30 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
rskr_1884____31 utskrifts-PDF (storlek: 263 kB)
rskr_1884____32 utskrifts-PDF (storlek: 251 kB)
rskr_1884____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1884____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1884____35 utskrifts-PDF (storlek: 760 kB)
rskr_1884____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1884____37 utskrifts-PDF (storlek: 323 kB)
rskr_1884____38 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1884____39 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1884____40 utskrifts-PDF (storlek: 327 kB)
rskr_1884____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1884____42 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1884____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1884____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1884____45 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1884____46 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1884____47 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1884____48 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
rskr_1884____49 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1884____50 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1884____51 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1884____52 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
rskr_1884____53 utskrifts-PDF (storlek: 7.1 MB)
rskr_1884____54 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1884____55 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1884____56 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1884____57 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1884____58 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1884____59 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
rskr_1884____60 utskrifts-PDF (storlek: 751 kB)
rskr_1884____61 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1884____62 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1884____63 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1884____64 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1884____65 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
rskr_1884____66 utskrifts-PDF (storlek: 865 kB)
rskr_1884____67 utskrifts-PDF (storlek: 672 kB)
rskr_1884____68 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1884____69 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
rskr_1884____70 utskrifts-PDF (storlek: 720 kB)
rskr_1884____71 utskrifts-PDF (storlek: 629 kB)
rskr_1884____72 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1884____73 utskrifts-PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1884____74 utskrifts-PDF (storlek: 240 kB)
rskr_1884____75 utskrifts-PDF (storlek: 674 kB)
rskr_1884____76 utskrifts-PDF (storlek: 278 kB)
rskr_1884____77 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
rskr_1884____78 utskrifts-PDF (storlek: 319 kB)
rskr_1884____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)

 

kadep_1884____1 text i XML-format (storlek: 8.4 kB)
kadep_1884____2 text i XML-format (storlek: 11 kB)
kadep_1884____3 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
kadep_1884____4 text i XML-format (storlek: 33 kB)
regl-riksb_1884____ text i XML-format (storlek: 401 kB)
regl-riksg_1884____ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
riksdagsbeslut_1884____ text i XML-format (storlek: 313 kB)
riksstat_1884____ text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
rskr_1884____1 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1884____2 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1884____3 text i XML-format (storlek: 5.0 kB)
rskr_1884____4 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1884____5 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1884____6 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1884____7 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1884____8 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1884____9 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____10 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1884____11 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1884____12 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1884____13 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1884____14 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____15 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____16 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____17 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1884____18 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____19 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
rskr_1884____20 text i XML-format (storlek: 5.5 kB)
rskr_1884____21 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1884____22 text i XML-format (storlek: 51 kB)
rskr_1884____23 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1884____24 text i XML-format (storlek: 63 kB)
rskr_1884____25 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1884____26 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1884____27 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1884____28 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1884____29 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1884____30 text i XML-format (storlek: 207 kB)
rskr_1884____31 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1884____32 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1884____33 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1884____34 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1884____35 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1884____36 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1884____37 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
rskr_1884____38 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1884____39 text i XML-format (storlek: 37 kB)
rskr_1884____40 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1884____41 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1884____42 text i XML-format (storlek: 36 kB)
rskr_1884____43 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1884____44 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1884____45 text i XML-format (storlek: 80 kB)
rskr_1884____46 text i XML-format (storlek: 66 kB)
rskr_1884____47 text i XML-format (storlek: 398 kB)
rskr_1884____48 text i XML-format (storlek: 198 kB)
rskr_1884____49 text i XML-format (storlek: 357 kB)
rskr_1884____50 text i XML-format (storlek: 383 kB)
rskr_1884____51 text i XML-format (storlek: 442 kB)
rskr_1884____52 text i XML-format (storlek: 187 kB)
rskr_1884____53 text i XML-format (storlek: 80 kB)
rskr_1884____54 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1884____55 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1884____56 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1884____57 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1884____58 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1884____59 text i XML-format (storlek: 57 kB)
rskr_1884____60 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1884____61 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1884____62 text i XML-format (storlek: 37 kB)
rskr_1884____63 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1884____64 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1884____65 text i XML-format (storlek: 65 kB)
rskr_1884____66 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____67 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____68 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1884____69 text i XML-format (storlek: 94 kB)
rskr_1884____70 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____71 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1884____72 text i XML-format (storlek: 79 kB)
rskr_1884____73 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1884____74 text i XML-format (storlek: 4.3 kB)
rskr_1884____75 text i XML-format (storlek: 9.1 kB)
rskr_1884____76 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1884____77 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1884____78 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1884____fört text i XML-format (storlek: 127 kB)