Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1881, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 1-27 med dertill hörande bilagor; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdags sammanträde sig tilldragit; samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1881___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 159 kB)
berrdg_1881___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1881____1 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1881____2 sökbar PDF (storlek: 502 kB)
prop_1881____3 sökbar PDF (storlek: 534 kB)
prop_1881____4 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
prop_1881____5 sökbar PDF (storlek: 666 kB)
prop_1881____8 sökbar PDF (storlek: 729 kB)
prop_1881____9 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
prop_1881____10 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
prop_1881____11 sökbar PDF (storlek: 311 kB)
prop_1881____12 sökbar PDF (storlek: 333 kB)
prop_1881____13 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1881____14 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1881____15 sökbar PDF (storlek: 443 kB)
prop_1881____16 sökbar PDF (storlek: 606 kB)
prop_1881____17 sökbar PDF (storlek: 466 kB)
prop_1881____18 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
prop_1881____19 sökbar PDF (storlek: 987 kB)
prop_1881____20 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1881____21 sökbar PDF (storlek: 651 kB)
prop_1881____22 sökbar PDF (storlek: 335 kB)
prop_1881____23 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1881____24 sökbar PDF (storlek: 278 kB)
prop_1881____25 sökbar PDF (storlek: 686 kB)
prop_1881____26 sökbar PDF (storlek: 678 kB)
prop_1881____27 sökbar PDF (storlek: 501 kB)
prop_1881____fört sökbar PDF (storlek: 215 kB)
skr_1881____6 sökbar PDF (storlek: 274 kB)
skr_1881____7 sökbar PDF (storlek: 137 kB)

 

berrdg_1881___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 753 kB)
berrdg_1881___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1881____1 utskrifts-PDF (storlek: 178 MB)
prop_1881____2 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1881____3 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1881____4 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1881____5 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1881____8 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prop_1881____9 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1881____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1881____11 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1881____12 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1881____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1881____14 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1881____15 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1881____16 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prop_1881____17 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1881____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1881____19 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
prop_1881____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1881____21 utskrifts-PDF (storlek: 5.6 MB)
prop_1881____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1881____23 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1881____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1881____25 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prop_1881____26 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
prop_1881____27 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1881____fört utskrifts-PDF (storlek: 1021 kB)
skr_1881____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
skr_1881____7 utskrifts-PDF (storlek: 268 kB)

 

berrdg_1881___kmtal_ text i XML-format (storlek: 9.5 kB)
berrdg_1881___rber_ text i XML-format (storlek: 425 kB)
prop_1881____1 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
prop_1881____2 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1881____3 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1881____4 text i XML-format (storlek: 46 kB)
prop_1881____5 text i XML-format (storlek: 79 kB)
prop_1881____8 text i XML-format (storlek: 89 kB)
prop_1881____9 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1881____10 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1881____11 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1881____12 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1881____13 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1881____14 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1881____15 text i XML-format (storlek: 87 kB)
prop_1881____16 text i XML-format (storlek: 69 kB)
prop_1881____17 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1881____18 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1881____19 text i XML-format (storlek: 178 kB)
prop_1881____20 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1881____21 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1881____22 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1881____23 text i XML-format (storlek: 217 kB)
prop_1881____24 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1881____25 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1881____26 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prop_1881____27 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prop_1881____fört text i XML-format (storlek: 21 kB)
skr_1881____6 text i XML-format (storlek: 26 kB)
skr_1881____7 text i XML-format (storlek: 7.5 kB)