Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1913, Bd 02, Nr 14-23; [13 mars-15 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1913__fk__14 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1913__fk__15 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1913__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1913__fk__17 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
prot_1913__fk__18 sökbar PDF (storlek: 734 kB)
prot_1913__fk__19 sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)
prot_1913__fk__20 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1913__fk__21 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1913__fk__22 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1913__fk__23 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

prot_1913__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)
prot_1913__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1913__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 8.8 MB)
prot_1913__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)
prot_1913__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prot_1913__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)
prot_1913__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1913__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1913__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1913__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)

 

prot_1913__fk__14 text i XML-format (storlek: 822 kB)
prot_1913__fk__15 text i XML-format (storlek: 281 kB)
prot_1913__fk__16 text i XML-format (storlek: 256 kB)
prot_1913__fk__17 text i XML-format (storlek: 824 kB)
prot_1913__fk__18 text i XML-format (storlek: 136 kB)
prot_1913__fk__19 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prot_1913__fk__20 text i XML-format (storlek: 755 kB)
prot_1913__fk__21 text i XML-format (storlek: 482 kB)
prot_1913__fk__22 text i XML-format (storlek: 755 kB)
prot_1913__fk__23 text i XML-format (storlek: 633 kB)