Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1869, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-93], m. m.; Samling 10. Afd. 1 Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial [n:is 1-5]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1869____1 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
kadep_1869____2 sökbar PDF (storlek: 379 kB)
kadep_1869____3 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
kadep_1869____4 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
kadep_1869____5 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
kadep_1869____fört sökbar PDF (storlek: 116 kB)
regl-riksb_1869____ sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
regl-riksg_1869____ sökbar PDF (storlek: 7.6 MB)
riksdagsbeslut_1869____ sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
riksstat_1869____ sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1869____1 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1869____2 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1869____3 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1869____4 sökbar PDF (storlek: 118 kB)
rskr_1869____5 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1869____6 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1869____7 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
rskr_1869____8 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1869____9 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1869____10 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1869____11 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
rskr_1869____12 sökbar PDF (storlek: 145 kB)
rskr_1869____13 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1869____14 sökbar PDF (storlek: 212 kB)
rskr_1869____15 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1869____16 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1869____17 sökbar PDF (storlek: 207 kB)
rskr_1869____18 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1869____19 sökbar PDF (storlek: 194 kB)
rskr_1869____20 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1869____21 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1869____22 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1869____23 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1869____24 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1869____25 sökbar PDF (storlek: 369 kB)
rskr_1869____26 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
rskr_1869____27 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1869____28 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1869____29 sökbar PDF (storlek: 257 kB)
rskr_1869____30 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1869____31 sökbar PDF (storlek: 167 kB)
rskr_1869____32 sökbar PDF (storlek: 268 kB)
rskr_1869____33 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1869____34 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1869____35 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1869____36 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1869____37 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1869____38 sökbar PDF (storlek: 111 kB)
rskr_1869____39 sökbar PDF (storlek: 493 kB)
rskr_1869____40 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1869____41 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
rskr_1869____42 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
rskr_1869____43 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
rskr_1869____44 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1869____45 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1869____46 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
rskr_1869____47 sökbar PDF (storlek: 101 kB)
rskr_1869____48 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1869____49 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1869____50 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
rskr_1869____51 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1869____52 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1869____53 sökbar PDF (storlek: 382 kB)
rskr_1869____54 sökbar PDF (storlek: 173 kB)
rskr_1869____55 sökbar PDF (storlek: 269 kB)
rskr_1869____56 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
rskr_1869____57 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
rskr_1869____58 sökbar PDF (storlek: 310 kB)
rskr_1869____59 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1869____60 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1869____61 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
rskr_1869____62 sökbar PDF (storlek: 334 kB)
rskr_1869____63 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1869____64 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
rskr_1869____65 sökbar PDF (storlek: 268 kB)
rskr_1869____66 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
rskr_1869____67 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
rskr_1869____68 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
rskr_1869____69 sökbar PDF (storlek: 510 kB)
rskr_1869____70 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
rskr_1869____71 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
rskr_1869____72 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
rskr_1869____73 sökbar PDF (storlek: 750 kB)
rskr_1869____74 sökbar PDF (storlek: 240 kB)
rskr_1869____75 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____76 sökbar PDF (storlek: 803 kB)
rskr_1869____77 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1869____78 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1869____79 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____80 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1869____81 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1869____82 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
rskr_1869____83 sökbar PDF (storlek: 574 kB)
rskr_1869____84 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1869____85 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1869____86 sökbar PDF (storlek: 613 kB)
rskr_1869____87 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
rskr_1869____88 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
rskr_1869____89 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
rskr_1869____90 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
rskr_1869____91 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1869____92 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1869____93 sökbar PDF (storlek: 234 kB)
rskr_1869____fört sökbar PDF (storlek: 425 kB)

 

kadep_1869____1 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
kadep_1869____2 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
kadep_1869____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
kadep_1869____4 utskrifts-PDF (storlek: 1022 kB)
kadep_1869____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
kadep_1869____fört utskrifts-PDF (storlek: 269 kB)
regl-riksb_1869____ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
regl-riksg_1869____ utskrifts-PDF (storlek: 49 MB)
riksdagsbeslut_1869____ utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
riksstat_1869____ utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1869____1 utskrifts-PDF (storlek: 265 kB)
rskr_1869____2 utskrifts-PDF (storlek: 880 kB)
rskr_1869____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1869____4 utskrifts-PDF (storlek: 350 kB)
rskr_1869____5 utskrifts-PDF (storlek: 324 kB)
rskr_1869____6 utskrifts-PDF (storlek: 330 kB)
rskr_1869____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1869____8 utskrifts-PDF (storlek: 767 kB)
rskr_1869____9 utskrifts-PDF (storlek: 808 kB)
rskr_1869____10 utskrifts-PDF (storlek: 724 kB)
rskr_1869____11 utskrifts-PDF (storlek: 777 kB)
rskr_1869____12 utskrifts-PDF (storlek: 394 kB)
rskr_1869____13 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
rskr_1869____14 utskrifts-PDF (storlek: 828 kB)
rskr_1869____15 utskrifts-PDF (storlek: 782 kB)
rskr_1869____16 utskrifts-PDF (storlek: 760 kB)
rskr_1869____17 utskrifts-PDF (storlek: 590 kB)
rskr_1869____18 utskrifts-PDF (storlek: 414 kB)
rskr_1869____19 utskrifts-PDF (storlek: 850 kB)
rskr_1869____20 utskrifts-PDF (storlek: 763 kB)
rskr_1869____21 utskrifts-PDF (storlek: 744 kB)
rskr_1869____22 utskrifts-PDF (storlek: 766 kB)
rskr_1869____23 utskrifts-PDF (storlek: 786 kB)
rskr_1869____24 utskrifts-PDF (storlek: 775 kB)
rskr_1869____25 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1869____26 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
rskr_1869____27 utskrifts-PDF (storlek: 272 kB)
rskr_1869____28 utskrifts-PDF (storlek: 300 kB)
rskr_1869____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1869____30 utskrifts-PDF (storlek: 824 kB)
rskr_1869____31 utskrifts-PDF (storlek: 836 kB)
rskr_1869____32 utskrifts-PDF (storlek: 1004 kB)
rskr_1869____33 utskrifts-PDF (storlek: 696 kB)
rskr_1869____34 utskrifts-PDF (storlek: 935 kB)
rskr_1869____35 utskrifts-PDF (storlek: 317 kB)
rskr_1869____36 utskrifts-PDF (storlek: 990 kB)
rskr_1869____37 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1869____38 utskrifts-PDF (storlek: 373 kB)
rskr_1869____39 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1869____40 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1869____41 utskrifts-PDF (storlek: 895 kB)
rskr_1869____42 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1869____43 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1869____44 utskrifts-PDF (storlek: 794 kB)
rskr_1869____45 utskrifts-PDF (storlek: 803 kB)
rskr_1869____46 utskrifts-PDF (storlek: 384 kB)
rskr_1869____47 utskrifts-PDF (storlek: 288 kB)
rskr_1869____48 utskrifts-PDF (storlek: 863 kB)
rskr_1869____49 utskrifts-PDF (storlek: 875 kB)
rskr_1869____50 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1869____51 utskrifts-PDF (storlek: 901 kB)
rskr_1869____52 utskrifts-PDF (storlek: 449 kB)
rskr_1869____53 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1869____54 utskrifts-PDF (storlek: 809 kB)
rskr_1869____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1869____56 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____57 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1869____58 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1869____59 utskrifts-PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1869____60 utskrifts-PDF (storlek: 361 kB)
rskr_1869____61 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1869____62 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1869____63 utskrifts-PDF (storlek: 887 kB)
rskr_1869____64 utskrifts-PDF (storlek: 435 kB)
rskr_1869____65 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____66 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1869____67 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1869____68 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____69 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
rskr_1869____70 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1869____71 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____72 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
rskr_1869____73 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
rskr_1869____74 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1869____75 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
rskr_1869____76 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
rskr_1869____77 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
rskr_1869____78 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
rskr_1869____79 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
rskr_1869____80 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
rskr_1869____81 utskrifts-PDF (storlek: 331 kB)
rskr_1869____82 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1869____83 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
rskr_1869____84 utskrifts-PDF (storlek: 925 kB)
rskr_1869____85 utskrifts-PDF (storlek: 857 kB)
rskr_1869____86 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
rskr_1869____87 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1869____88 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1869____89 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1869____90 utskrifts-PDF (storlek: 398 kB)
rskr_1869____91 utskrifts-PDF (storlek: 298 kB)
rskr_1869____92 utskrifts-PDF (storlek: 306 kB)
rskr_1869____93 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1869____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)

 

kadep_1869____1 text i XML-format (storlek: 27 kB)
kadep_1869____2 text i XML-format (storlek: 39 kB)
kadep_1869____3 text i XML-format (storlek: 23 kB)
kadep_1869____4 text i XML-format (storlek: 15 kB)
kadep_1869____5 text i XML-format (storlek: 19 kB)
kadep_1869____fört text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
regl-riksb_1869____ text i XML-format (storlek: 556 kB)
regl-riksg_1869____ text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
riksdagsbeslut_1869____ text i XML-format (storlek: 421 kB)
riksstat_1869____ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
rskr_1869____1 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1869____2 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____3 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1869____4 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1869____5 text i XML-format (storlek: 5.8 kB)
rskr_1869____6 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1869____7 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1869____8 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____9 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____10 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____11 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____12 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1869____13 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____14 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____15 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1869____16 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____17 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____18 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1869____19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____20 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____21 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____22 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1869____23 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____24 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____25 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1869____26 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____27 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1869____28 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
rskr_1869____29 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1869____30 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____31 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____32 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1869____33 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1869____34 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____35 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1869____36 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____37 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____38 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1869____39 text i XML-format (storlek: 104 kB)
rskr_1869____40 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1869____41 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1869____42 text i XML-format (storlek: 42 kB)
rskr_1869____43 text i XML-format (storlek: 24 kB)
rskr_1869____44 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____45 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____46 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1869____47 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1869____48 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____49 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____50 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1869____51 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____52 text i XML-format (storlek: 8.0 kB)
rskr_1869____53 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1869____54 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____55 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1869____56 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1869____57 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1869____58 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1869____59 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1869____60 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1869____61 text i XML-format (storlek: 35 kB)
rskr_1869____62 text i XML-format (storlek: 33 kB)
rskr_1869____63 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1869____64 text i XML-format (storlek: 7.8 kB)
rskr_1869____65 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1869____66 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1869____67 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1869____68 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1869____69 text i XML-format (storlek: 58 kB)
rskr_1869____70 text i XML-format (storlek: 98 kB)
rskr_1869____71 text i XML-format (storlek: 40 kB)
rskr_1869____72 text i XML-format (storlek: 42 kB)
rskr_1869____73 text i XML-format (storlek: 152 kB)
rskr_1869____74 text i XML-format (storlek: 34 kB)
rskr_1869____75 text i XML-format (storlek: 531 kB)
rskr_1869____76 text i XML-format (storlek: 159 kB)
rskr_1869____77 text i XML-format (storlek: 408 kB)
rskr_1869____78 text i XML-format (storlek: 505 kB)
rskr_1869____79 text i XML-format (storlek: 367 kB)
rskr_1869____80 text i XML-format (storlek: 298 kB)
rskr_1869____81 text i XML-format (storlek: 7.1 kB)
rskr_1869____82 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1869____83 text i XML-format (storlek: 68 kB)
rskr_1869____84 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1869____85 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____86 text i XML-format (storlek: 140 kB)
rskr_1869____87 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1869____88 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1869____89 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1869____90 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1869____91 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1869____92 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1869____93 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1869____fört text i XML-format (storlek: 84 kB)