Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1873, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner, 1873, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-57], berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af riksdagen gjorda underdåniga framställningar och förslag, äfvensom bilagor till Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser, [Kongl. Maj:ts propositioner n:is 2-57 m. m.]

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1873____vvs sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
berrdg_1873___kmsvar_ sökbar PDF (storlek: 129 kB)
berrdg_1873___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 238 kB)
berrdg_1873___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 146 kB)
berrdg_1873___rber_ sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1873____1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1873____1_02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1873____1_03 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1873____2 sökbar PDF (storlek: 328 kB)
prop_1873____3 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
prop_1873____4 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____6 sökbar PDF (storlek: 562 kB)
prop_1873____7 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
prop_1873____8 sökbar PDF (storlek: 301 kB)
prop_1873____9 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
prop_1873____10 sökbar PDF (storlek: 643 kB)
prop_1873____11 sökbar PDF (storlek: 504 kB)
prop_1873____12 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____13 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
prop_1873____15 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1873____16 sökbar PDF (storlek: 931 kB)
prop_1873____17 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
prop_1873____18 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
prop_1873____19 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1873____20 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1873____21 sökbar PDF (storlek: 353 kB)
prop_1873____22 sökbar PDF (storlek: 377 kB)
prop_1873____23 sökbar PDF (storlek: 496 kB)
prop_1873____24 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1873____25 sökbar PDF (storlek: 254 kB)
prop_1873____26 sökbar PDF (storlek: 785 kB)
prop_1873____27 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
prop_1873____29 sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1873____30 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____31 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
prop_1873____32 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1873____33 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
prop_1873____34 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1873____35 sökbar PDF (storlek: 468 kB)
prop_1873____36 sökbar PDF (storlek: 350 kB)
prop_1873____37 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1873____38 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1873____39 sökbar PDF (storlek: 392 kB)
prop_1873____40 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1873____41 sökbar PDF (storlek: 555 kB)
prop_1873____42 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1873____43 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____44 sökbar PDF (storlek: 1004 kB)
prop_1873____45 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1873____46 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1873____47 sökbar PDF (storlek: 245 kB)
prop_1873____48 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
prop_1873____49 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
prop_1873____50 sökbar PDF (storlek: 468 kB)
prop_1873____51 sökbar PDF (storlek: 563 kB)
prop_1873____52 sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)
prop_1873____53 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1873____54 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____55 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
prop_1873____56 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1873____57 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1873____fört sökbar PDF (storlek: 419 kB)
skr_1873____5 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
skr_1873____14 sökbar PDF (storlek: 496 kB)
skr_1873____28 sökbar PDF (storlek: 233 kB)

 

berrdg_1873____vvs utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
berrdg_1873___kmsvar_ utskrifts-PDF (storlek: 343 kB)
berrdg_1873___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
berrdg_1873___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 830 kB)
berrdg_1873___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prop_1873____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 169 MB)
prop_1873____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 180 MB)
prop_1873____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prop_1873____2 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1873____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____4 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
prop_1873____6 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
prop_1873____7 utskrifts-PDF (storlek: 4.1 MB)
prop_1873____8 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1873____9 utskrifts-PDF (storlek: 893 kB)
prop_1873____10 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1873____11 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1873____12 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1873____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1873____15 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1873____16 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prop_1873____17 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1873____18 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____19 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prop_1873____20 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____21 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1873____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1873____23 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1873____24 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1873____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____26 utskrifts-PDF (storlek: 7.8 MB)
prop_1873____27 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1873____29 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prop_1873____30 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1873____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1873____32 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1873____34 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prop_1873____35 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1873____36 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1873____37 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1873____38 utskrifts-PDF (storlek: 9.6 MB)
prop_1873____39 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1873____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____41 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1873____42 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1873____43 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
prop_1873____44 utskrifts-PDF (storlek: 8.4 MB)
prop_1873____45 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1873____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1873____48 utskrifts-PDF (storlek: 765 kB)
prop_1873____49 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1873____50 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1873____51 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1873____52 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prop_1873____53 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prop_1873____54 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
prop_1873____55 utskrifts-PDF (storlek: 759 kB)
prop_1873____56 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1873____57 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1873____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
skr_1873____5 utskrifts-PDF (storlek: 597 kB)
skr_1873____14 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
skr_1873____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)

 

berrdg_1873____vvs text i XML-format (storlek: 848 kB)
berrdg_1873___kmsvar_ text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
berrdg_1873___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 17 kB)
berrdg_1873___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 9.8 kB)
berrdg_1873___rber_ text i XML-format (storlek: 396 kB)
prop_1873____1_01 text i XML-format (storlek: 4.5 MB)
prop_1873____1_02 text i XML-format (storlek: 4.6 MB)
prop_1873____1_03 text i XML-format (storlek: 523 kB)
prop_1873____2 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1873____3 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1873____4 text i XML-format (storlek: 117 kB)
prop_1873____6 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1873____7 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prop_1873____8 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1873____9 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prop_1873____10 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1873____11 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1873____12 text i XML-format (storlek: 190 kB)
prop_1873____13 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1873____15 text i XML-format (storlek: 320 kB)
prop_1873____16 text i XML-format (storlek: 115 kB)
prop_1873____17 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1873____18 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prop_1873____19 text i XML-format (storlek: 328 kB)
prop_1873____20 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1873____21 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1873____22 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1873____23 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1873____24 text i XML-format (storlek: 256 kB)
prop_1873____25 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1873____26 text i XML-format (storlek: 97 kB)
prop_1873____27 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1873____29 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
prop_1873____30 text i XML-format (storlek: 215 kB)
prop_1873____31 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1873____32 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1873____33 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1873____34 text i XML-format (storlek: 433 kB)
prop_1873____35 text i XML-format (storlek: 50 kB)
prop_1873____36 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1873____37 text i XML-format (storlek: 247 kB)
prop_1873____38 text i XML-format (storlek: 210 kB)
prop_1873____39 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1873____40 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1873____41 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1873____42 text i XML-format (storlek: 139 kB)
prop_1873____43 text i XML-format (storlek: 150 kB)
prop_1873____44 text i XML-format (storlek: 127 kB)
prop_1873____45 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1873____46 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1873____47 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1873____48 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prop_1873____49 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1873____50 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1873____51 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1873____52 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
prop_1873____53 text i XML-format (storlek: 517 kB)
prop_1873____54 text i XML-format (storlek: 137 kB)
prop_1873____55 text i XML-format (storlek: 14 kB)
prop_1873____56 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1873____57 text i XML-format (storlek: 249 kB)
prop_1873____fört text i XML-format (storlek: 54 kB)
skr_1873____5 text i XML-format (storlek: 14 kB)
skr_1873____14 text i XML-format (storlek: 52 kB)
skr_1873____28 text i XML-format (storlek: 22 kB)