Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1884, Bd 03, N:is 29-40; [1 april-28 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1884__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1884__ak__30 sökbar PDF (storlek: 654 kB)
prot_1884__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1884__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1884__ak__33 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1884__ak__34 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prot_1884__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1884__ak__36 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1884__ak__37 sökbar PDF (storlek: 925 kB)
prot_1884__ak__38 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1884__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1884__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1884__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1884__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prot_1884__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1884__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1884__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1884__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1884__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1884__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1884__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
prot_1884__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1884__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1884__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)

 

prot_1884__ak__29 text i XML-format (storlek: 488 kB)
prot_1884__ak__30 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prot_1884__ak__31 text i XML-format (storlek: 383 kB)
prot_1884__ak__32 text i XML-format (storlek: 405 kB)
prot_1884__ak__33 text i XML-format (storlek: 332 kB)
prot_1884__ak__34 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prot_1884__ak__35 text i XML-format (storlek: 487 kB)
prot_1884__ak__36 text i XML-format (storlek: 213 kB)
prot_1884__ak__37 text i XML-format (storlek: 157 kB)
prot_1884__ak__38 text i XML-format (storlek: 499 kB)
prot_1884__ak__39 text i XML-format (storlek: 406 kB)
prot_1884__ak__40 text i XML-format (storlek: 434 kB)