Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1880, Bd 02, N:is 19-30; [8 mars-3 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__ak__19 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1880__ak__20 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__ak__21 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1880__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1880__ak__23 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1880__ak__24 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1880__ak__25 sökbar PDF (storlek: 717 kB)
prot_1880__ak__26 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1880__ak__27 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1880__ak__28 sökbar PDF (storlek: 569 kB)
prot_1880__ak__29 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1880__ak__30 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)

 

prot_1880__ak__19 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1880__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1880__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1880__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1880__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1880__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1880__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1880__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1880__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1880__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1880__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1880__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)

 

prot_1880__ak__19 text i XML-format (storlek: 525 kB)
prot_1880__ak__20 text i XML-format (storlek: 501 kB)
prot_1880__ak__21 text i XML-format (storlek: 590 kB)
prot_1880__ak__22 text i XML-format (storlek: 644 kB)
prot_1880__ak__23 text i XML-format (storlek: 442 kB)
prot_1880__ak__24 text i XML-format (storlek: 312 kB)
prot_1880__ak__25 text i XML-format (storlek: 122 kB)
prot_1880__ak__26 text i XML-format (storlek: 577 kB)
prot_1880__ak__27 text i XML-format (storlek: 409 kB)
prot_1880__ak__28 text i XML-format (storlek: 93 kB)
prot_1880__ak__29 text i XML-format (storlek: 559 kB)
prot_1880__ak__30 text i XML-format (storlek: 333 kB)